LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Hof van Holland

 

In Hof van Holland worden wonen, werken, winkelen en andere activiteiten samengebracht. In de wijk Hof van Holland worden circa 1900 woningen gebouwd. Zowel gezinnen als starters, studenten, 1-2 persoonshuishoudens, ouderen en mensen met bijzondere woonwensen zullen hier hun nieuwe woonplek vinden.

 

Naast woningen is er ook ruimte voor supermarkten, speciaalzaken, horeca, een basisschool, sportvoorzieningen en een gezondheidsplein. Met een hoog stedelijk woonmilieu en een hoge woningdichtheid wordt Hof van Holland een plek waar veel te beleven valt. Met de komst van het winkelcentrum Hart van de Waalsprong ontstaat er een comfortabele, compacte en complete wijk met alle voorzieningen dichtbij. Dankzij de goede ontsluiting op openbaar vervoer en fietsvoorzieningen is de wijk uitstekend bereikbaar en kunt u straks gebruiken van diverse mogelijkheden van deelmobiliteit. 

 

In onderstaande kaart worden de verschillende ontwikkelingsblokken getoond. Klik op de kaart voor een grotere weergave. U kunt dan hieronder de bijbehorende toelichting per genummerd veld lezen. 

 

Klik hier direct naar het beschikbare woningaanbod in Hof van Holland en omgeving. 

 

Onderstaande kaart is een impressie van de ontwikkelingen en kan nog veranderen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze kaart. Versie februari 2021. Klik op de kaart om deze te vergroten.

 

hofvanholland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Waalsprong Informatiecentrum en Aldi

Op deze plek kunt u nu bij de Aldi boodschappen doen: deze heeft daar een tijdelijke plek gekregen totdat de definitieve locatie in het Hart van de Waalsprong gereed is. In het gebouw treft u ook ons Waalsprong Informatiecentrum: hier kunt u terecht voor al uw vragen over de ontwikkelingen in de Waalsprong.

 

Sporthal Plus en gezondheidsplein

Nog voor de zomer van 2022 wordt op deze locatie de Sporthal Plus opgeleverd. Deze gaat onderdak geven aan sporten in de wijk, maar is ook ingericht om topsport mogelijk te maken. In het complex komen verder het Gezondheidsplein Nijmegen Noord met tal van eerstelijns zorgaanbieders, het Brede Basisteam (voorheen Sociaal Wijkteam) en Stip. Lees hier meer. 
 

Basisschool en appartementen

Op termijn wordt op deze plek ook een basisschool gebouwd, ongeveer op de plek waar nu Aldi en het Waalsprong Informatiecentrum gevestigd zijn. De bouw van de school start waarschijnlijk pas in 2024, als de Aldi naar zijn definitieve plek in het Hart is verhuisd. Daarnaast wordt bekeken of de komst van een bibliotheek in deze omgeving haalbaar is. Tot slot is er ook een appartementencomplex gepland, dat door Talis zal worden gerealiseerd. Talis heeft onlangs een ontwerpwedstrijd voor duurzaam bouwen gewonnen: het ontwerp voor deze Hennephof is inspiratie voor de uitwerking op deze locatie. Lees daar hier meer over. 

 

2. 

Hart van de Waalsprong
Verdeeld over diverse bouwblokken wordt het Hart van de Waalsprong gerealiseerd: een energieneutraal stadje, waarin winkelen, wonen, voorzieningen en horeca worden gecombineerd. Een levendig hart, waar bewoners van de wijk, maar ook uit de rest van de Waalsprong terecht kunnen voor hun boodschappen of om een terrasje te pakken. Het eerste deel van het winkelcentrum opent in 2023 haar deuren. In 2024 is het helemaal klaar. De eerste woningbouwblokken en het winkelcentrum zijn momenteel in aanbouw. Medio 2022 volgt de start verkoop van de tweede fase. 

U leest meer op www.hartvandewaalsprong.nl.

 

3. 

Zaligerhof

Totaal omvat dit plan 86 woningen, waarvan 65 koopwoningen (reeds verkocht) en 23 huurwoningen (vrije sector, in verhuur). Er worden verschillende typen woningen gerealiseerd, waaronder herenhuizen en stadsvilla's. De bouw start begin 2022, oplevering wordt nog hetzelfde jaar verwacht. 

 

4. 

In dit deel worden twee projecten gerealiseerd:

 

Aaron
Woningbouwcorporatie Talis biedt in gebouw Aaron in totaal 91 appartementen, Het gebouw is in het begin van 2022 opgeleverd. Daarvan zijn 45 voor ‘Wonen met een plus’ en bedoeld voor ouderen. De appartementen zijn volledig rolstoelgeschikt, hebben één slaapkamer en een balkon. In het gebouw zijn verder 35 appartementen voor ZZG ingezet, voor ouderen met een zorgbehoefte. Tien appartementen vormen samen een groepswoning voor meervoudig gehandicapte jongvolwassenen voor ‘Majstro’. Lees meer:

 

Hollandse Tuin

Hollandse Tuin omvat 31 grondgebonden koopwoningen. Er is veel keuzevrijheid in het personaliseren van de woning via een woonmodule, waar onder andere de beukmaat van de woning en diverse opties bij de woning kan worden gekozen. Alle woningen zijn  verkocht - de bouw is inbegin 2022, oplevering wordt verwacht in de loop van 2023. Lees meer over deze woningen op de projectsite

 

5. 

Living Inn

Dit bijzondere wooncomplex wordt gebouwd voor drie verschillende doelgroepen: 1. Vitale senioren die behoefte hebben aan een levensloopbestendige woning die van alle gemakken is voorzien. 2. Starters (appartementen onder huurtoeslaggrens) die op zoek zijn naar een dynamische woonomgeving met sociale contacten en ook een steentje hieraan bij willen dragen. 3. Zorgbehoevende senioren die kunnen beschikken over een uitgebreid zorgplan dat de behoefte vervult van bewoners met dementie, somatische hulp of een tijdelijke zorgvraag. Het complex bevat in totaal circa 350 wooneenheden, allen bestemd voor huur. Daarnaast krijgt het complex voorzieningen als een restaurant, kinderdagverblijf, zwembad en voorzieningen voor (gespecialiseerde ouderen)zorg. De woningen zijn in het najaar van 2021 verhuurd. De huurwoningen voor de starters worden in het najaar van 2022 in verhuur gebracht. 
Het plan bestaat uit diverse compartimenten, waaronder een toren. Het bestemmingsplan laat hier een hoogte toe van maximaal 50 meter. Daarnaast kennen de overige woonblokken in het ontwerp een hoogte van maximaal 23 meter. 

 

Lees meer over Living Inn op  de projectpagina en schrijf u in als belangstellende om op de hoogte te blijven. 

 

6. 

Park Avenue

In dit project  worden ca 75 grondgebonden woningen gerealiseerd. Het plan bestaat uit verschillende bouwblokken met voornamelijk drie- en vierlaagse ruime herenhuizen. Er zijn ook specials, zoals terraswoningen en hoekwoningen met een zij-uitbouw. U leest er meer over op de projectsite, Het project is inmiddels volledig verkocht. De bouw start in Q3 of Q4 van 2022. 

 

7. 

Hier is ruimte gereserveerd voor circa 30 grondgebonden woningen en circa 40 appartementen. Het project is nog niet concreet in ontwikkeling en wordt later uitgewerkt. De maximale bouwhoogte is 37 meter – vergelijkbaar met 9 tot 10 verdiepingen.

 

8.

Stationslocatie
Hier is ruimte gereserveerd voor circa 450 appartementen. Circa 5.000 m2 kantoren en een parkeergebouw. Ontwikkeling op de locatie laat nog even op zich wachten en wordt waarschijnlijk als één van de laatste delen opgepakt. Maximale bouwhoogten op deze locatie zijn 50 tot 60 meter.

 

 

Boomgaard

 

Deze van oudsher aanwezige kersenboomgaard wordt het buurtpark van Hof van Holland. Het heeft de naam Jozef van Hövellpark gekregen. Alhoewel het bestemmingsplan woningbouw in de boomgaard toelaat, wordt door de gemeente afgezien van deze plannen. Een urban fit-track die door de woonbuurten loopt, doet uiteraard deze locatie ook aan. Meer lezen via deze link.

 

9.

Hoe de ontwikkeling van woningen op deze locatie er uit komt te zien is op dit moment nog onbekend; de plannen worden in een later stadium uitgewerkt. De maximale bouwhoogte volgens het bestemmingsplan is 18 meter, en zal dus uitsluitend bestaan uit laagbouw. 

 

 

Locatie:

 


Grotere kaart bekijken

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media