LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Dijkzone

locatie dijkzoneEen nieuwe woonsfeer in de Waalsprong is het wonen langs en op de dijk. Hier komen in de toekomst diverse woningtypen; vrijstaande woningen en tweekappers, maar ook rijwoningen en appartementen. Op markante plekken wordt gebouwd met hoogteaccenten.  

 

De dijkzone strekt zich uit vanaf Park Waaijenstein in het noorden tot aan het buurtschap aan de Oosterhoutsedijk in het zuiden. De unieke ligging aan het water biedt mogelijkheden om bijzondere woonwijken te realiseren.

 

Recentelijk zijn de twee bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan voor dit gebied vrijgegeven voor inspraak. Het gebied voor het bestemmingsplan Dijkzone is opgeknipt in twee delen, gelegen aan weerszijden van het Fort Beneden Lent. Het buurtschap en het fort (eigendom van Staatsbosbeheer) zijn niet meegenomen in het bestemmingsplan, omdat nog niet bekend is welke invulling het fort precies gaat krijgen.

 

Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een globaal bestemmingsplan. Hierin zijn wel vlakken aangegeven waarbinnen gebouwd mag worden en zijn bouwhoogtes opgenomen, maar nog niet de precieze ligging van gebouwen en wegen. Door de bestemmingsplannen globaal te houden, wordt het mogelijk het gebied zo optimaal mogelijk in te richten.

 

Meer informatie: beeldkwaliteit op hoofdlijnen Dijkzone

 

stedenbouwkundig plan dijkzoneStedenbouwkundige opzet

  • De wens is om bebouwing in de Dijkzone te realiseren in een landschappelijke omgeving. Het wordt een bijzonder woongebied met een combinatie van gestapelde bouw (op ‘hillen/terpen’) en grondgebonden woningen (in ‘zwermen’). In totaal worden in de dijkzone circa 650 woningen gerealiseerd. In het plan zijn ook kavels voor zelfbouw opgenomen.
  • Een groot aantal woningen wordt gebouwd op een verbrede, bebouwbare dijk. De dijk wordt hiervoor in overleg met het waterschap geschikt gemaakt, ook mede in het kader van geplande dijkverbetering Wolferen-Sprok.
  • De ontsluiting van het nieuwe woongebied gaat via Hof van Holland en Woenderskamp, niet via de Oosterhoutsedijk. De ontsluiting van het bestaande buurtschap blijft via de dijk lopen.
  • In het plan wordt rekening gehouden met de historische schootsvelden van het voormalige fort (de laatste kanonnen waren gericht op de spoorbrug). Binnen dit schootsveld komt geen bebouwing. Verder worden de bestaande historische structuren en watergangen zoveel mogelijk in stand gehouden en waar mogelijk versterkt.

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media