LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Woning- en winkelbouw in Hof van Holland: een vruchtbare bewonersavond

Woensdag 1 April 2015 | reacties 0
hof-van-holland-2015

Op maandag 23 maart vond een informatie- en debatavond plaats over de plannen voor woningen en winkels in Hof van Holland en de aangrenzende plangebieden in de Waalsprong. De gemeente kijkt vooruit naar de bouw van woningen, winkels en andere voorzieningen in de Waalsprong, en wil die plannen graag maken samen met bewoners, belangstellenden en stakeholders.  Van deze debatavond is een verslag gemaakt.

 

De debatavond op 23 maart kon rekenen op grote belangstelling: circa 120 mensen, voornamelijk afkomstig uit Lent en Oosterhout. In de drukke aula van het Citadelcollege werd eerst een inleiding gegeven, daarna werd in groepen aan tafel gediscussieerd. Deelnemers aan de tafelgesprekken konden kiezen uit de thema’s Wonen, Winkels en voorzieningen, Groen en cultuurhistorie, Verbindingen en infrastructuur.

 

Verslag
De bevlogen reacties werden na afloop kort geïnventariseerd. Bert Velthuis, verantwoordelijk wethouder Ruimtelijke Ordening, reageerde enthousiast op de inbreng van de aanwezigen. Van de avond is een verslag gemaakt, dat hier te downloaden is.

 

Hof van Holland: hoe nu verder?
Hof van Holland is gelegen aan de westzijde van NS-Station Nijmegen-Lent, tussen de uiterwaarden van de Waal en de wijken bij Oosterhout. Voor dit gebied – waarvoor eerder het plan ‘De Citadel’ was bedacht – wil de gemeente verkennen aan welke type woningen en winkels vooral behoefte is. De komende maanden worden benut om verschillende scenario’s voor Hof van Holland en de directe omgeving op te stellen. Deze scenario’s worden in een tweede avond, die waarschijnlijk eind mei gaat plaatsvinden, nogmaals aan het publiek gepresenteerd. Daarna worden de varianten aan de raad voorgelegd. In juli volgt besluitvorming daarover. Naar verwachting wordt  vanaf 2018 het gebied in fasen gerealiseerd.

 

Avond gemist?
Heeft u de bewonersavond op 23 maart gemist, of heeft u behoefte uw individuele inbreng nog eens te laten horen? Binnenkort heeft u de gelegenheid om een enquête in te vullen. Houdt de berichtgeving hierover op waalsprong.nl en in de digitale nieuwsbrief, Waalsprong Actueel, in de gaten.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media