LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Update over ontwikkelingen in Hof van Holland en omgeving

Donderdag 14 Juli 2016 | reacties 0

De gemeente Nijmegen is aan de slag met de ontwikkeling van het gebied Hof van Holland, Broodkorf en Woenderskamp. Op 11 mei 2016 zijn de ambities voor dit gebied besproken in de gemeenteraad. Deze zijn in een zogenaamd Ambitiedocument beschreven. Dit Ambitiedocument is tot stand gekomen met input uit drie informatieavonden met bewoners en andere belangstellenden. Wij informeren u graag over de laatste stand van zaken.

 

Hof van HolLandArt

Om u en anderen alvast bekend te maken met Hof van Holland is afgelopen maand gestart met de kunstroute 'Hof van HolLandArt'. Zestien kunstenaars hebben zich op uitnodiging van de gemeente Nijmegen aangemeld voor de competitie. De kunstenaars worden uitgedaagd om met hun kunstobjecten de transformatie van een agrarisch naar een stedelijk gebied te laten zien. Begin september 2016 moeten de ontwerpen klaar zijn. Een vakjury beoordeelt de inzendingen en ook het publiek mag in september 2016 via de site haar stem uitbrengen. Het is de bedoeling dat de kunstobjecten eind dit jaar geplaatst worden en dat de kunstroute in het voorjaar van 2017 klaar is.

 

Ideeëncompetitie

Naast de realisatie van een kunstroute gaan we ook op zoek naar creatieve voorstellen voor tijdelijke initiatieven in het Rivierpark en de omliggende 'wachtende' gebieden van de Waalsprong: Hof van Holland, Woenderskamp, Broodkorf, Hoge Bongerd en de overige noordoevers van de Waal. De komende maanden wordt gewerkt aan de opzet van een ideeëncompetitie en worden de randvoorwaarden en spelregels duidelijk. We verwachten dit najaar geïnteresseerden uit te kunnen nodigen om inspirerende ideeën in te dienen.

 

Meer info

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan nu op de nieuwsbrief via

www.langsdewaalnijmegen.nl voor het laatste nieuws over de kunstroute en de ideeëncompetitie!

 

Plannen en procedures

In de tweede helft van 2016 brengt de gemeente Nijmegen één of meerdere bestemmingsplannen in procedure voor de eerste planfasen van het gebied. Daarin leggen we vast welke functies (zoals winkels, woningen, voorzieningen) waar een plek kunnen krijgen. Parallel daaraan werken we de plangebieden verder uit, waaronder het plangebied waarin het winkelcentrum is opgenomen.

 

Milieu Effect Rapportage

Op dit moment wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) voorbereid, waarin wordt onderzocht welke milieueffecten te verwachten zijn van de aanleg van de nieuwe wijken. De eerste stap in de m.e.r. -procedure is de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin staat beschreven wat er precies onderzocht gaat worden. U heeft als belanghebbende de mogelijkheid om uw zienswijzen op de notitie kenbaar te maken. De Notitie ligt met ingang van 14 juli 2016 gedurende zes weken (t/m 24 augustus 2016) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Marienburg 30 te Nijmegen en is te vinden via de bekendmakingen op de site van de gemeente Nijmegen.
 

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in Hof van Holland, abonneer u dan op Waalsprong Actueel of bezoek het Wooninformatiecentrum Waalsprong.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media