LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verkenning woning- en winkelbouw in Hof van Holland

Maandag 9 Maart 2015 | reacties 1
kaartje-uitnodiging-23-maart

Op maandag 23 maart is er een informatie- en debatavond over de plannen voor woningen en winkels in Hof van Holland en de aangrenzende plangebieden in de Waalsprong. De behoefte aan woningen blijft groot in Nijmegen. Daarom kijkt de gemeente vooruit naar de bouw van woningen, winkels en andere voorzieningen in de Waalsprong.

 

Hof van Holland is gelegen aan de westzijde van NS-Station Nijmegen-Lent, tussen de uiterwaarden van de Waal en de wijken bij Oosterhout. (Zie ook kaartje.) Voor dit gebied – waarvoor eerder het plan ‘De Citadel’ was bedacht – wil de gemeente verkennen aan welke type woningen en winkels vooral behoefte is. De komende maanden worden benut om in gesprek met bewoners van de Waalsprong, woningzoekenden, ondernemers en bouwpartijen verschillende scenario’s voor Hof van Holland en de directe omgeving op te stellen. Er is op dit moment nog geen sprake van een uitgewerkt plan waarop inspraak mogelijk is, de planvorming verkeert in de beginfase.

 

In het stadsdeel Waalsprong zijn in totaal 12.000 nieuwe woningen gepland, waarvan er op het moment ruim 4.000 zijn gebouwd. In Hof van Holland en de aangrenzende plangebieden zouden circa 3.500 woningen gebouwd kunnen worden.

 

Informatie- en debatavond

Op de bewonersavond maandag 23 maart zal een overzicht worden gegeven van recente ontwikkelingen in de Waalsprong. Vervolgens zal worden ingezoomd op Hof van Holland en wordt daarna door middel van ‘tafelgesprekken’ geïnventariseerd naar zowel de kansen als de zorgen in de ogen van de aanwezigen. De resultaten van de tafelgesprekken worden gebruikt om verschillende scenario’s op te stellen voor de bebouwing van Hof van Holland. De gemeenteraad zal zich later dit jaar uitspreken over het meest wenselijke scenario voor verdere planvorming.

 

Als u geïnteresseerd bent in de planvorming voor Hof van Holland, bent u van harte welkom op maandag 23 maart, aanvang 19.30 uur. Locatie: Citadel College, Griftdijk-Noord 9A in Lent. Om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers aan deze debatavond, vragen wij u om u aan te melden. Lees er meer over op www.waalsprong.nl/hofvanholland.

« Terug naar het overzicht

Reacties

Ton Pennings (zaterdag 21 maart 2015)

Ik kom 23 maart

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media