LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Hof van Holland wordt een stedelijk gebied, dat beschikt over zeer goede OV- en fietsverbindingen. Daardoor zal het aantal beschikbare parkeerplaatsen beperkt worden, vooral op straat. In het onderstaande leest u meer over hoe parkeren in de wijk geregeld is voor bewoners en bezoekers.

 

Hart van de Waalsprong

In het centrumgebied ‘Hart van de Waalsprong’ worden parkeergarages gebouwd. Parkeren is voor bezoekers van het centrumgebied (voor een bepaalde periode) waarschijnlijk gratis zodat op u op uw gemak de boodschappen kan doen. De parkeergarages worden geëxploiteerd door een particuliere onderneming.

 

In de parkeergarages in het Hart van de Waalsprong worden tevens parkeerplaatsen gereserveerd voor aanwonenden. Verkoop en/of verhuur daarvan gebeurt door de ontwikkelaar van de woningen; de kosten hiervan worden niet door de gemeente bepaald. Een deel van de bewoners van het Hart van de Waalsprong heeft daarnaast gelegenheid tot parkeren op straat of in de parkeerhoven.

 

Parkeren in de overige woonbuurten van Hof van Holland

Bewoners in de overige delen van Hof van Holland kunnen parkeren op straat. Waar de parkeerplaatsen in de omgeving van uw woning zijn, wordt gepresenteerd in de verkoopdocumentatie van de ontwikkelaar.

 

Betaald parkeren

Parkeren op straat is straks in Hof van Holland betaald in het hele gebied tussen de Oosterhoutsedijk en de Graaf Alardsingel (uitgezonderd een deel tussen Oosterhoutse Dijk en Watersingel). Ook buiten Hof van Holland zijn enkele delen waar voor parkeren op straat moet worden betaald – een kaartje is in dit bericht toegevoegd. Het betaald parkeren gaat in beginsel gelden van 12.00 – 18.00 uur.

De tarieven voor betaald parkeren in Lent in het deel van bestaand Lent € 2,30 per uur – dit geldt dus ook voor Hof van Holland. Eventuele uitbreiding van de betaaltijden zijn in de toekomst nog mogelijk. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Nijmegen.

 

Bewonersvergunning

Een deel van de bewoners die niet (kunnen) beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein of in een parkeergarage kunnen een bewonersvergunning aanvragen. Deze gaat € 1,- per maand kosten. De kosten voor een vergunning voor de tweede en derde auto (onder voorwaarden beschikbaar) zijn respectievelijk € 20 en € 25. Bewoners die wél parkeergelegenheid hebben op eigen terrein of kunnen beschikken over een plaats in de parkeergarage, hebben géén recht op een bewonersvergunning.

 

Bezoekersparkeren

In enkele bouwblokken van de wijk worden parkeerplaatsen voor bezoekers op eigen terrein geregeld (denk aan een parkeergarage of ondergrondsparkeren). Als die mogelijkheden er zijn, wordt u daarover geïnformeerd door de verkopende/verhurende partij.

In andere delen van de wijk geldt, dat bezoekers in de openbare ruimte moeten parkeren. Bewoners krijgen in deze delen de mogelijkheid een bezoekersvergunning aan te vragen, waarmee ze maximaal 1000 parkeeruren kunnen aanschaffen tegen een tarief van 25 cent per uur.

 

Ingangsdatum betaald parkeren

De woonbuurt Hof van Holland wordt gefaseerd gebouwd, en dus ook gefaseerd opgeleverd. Er zullen delen zijn die straks klaar zijn, en delen waar nog gebouwd wordt. Ook de inrichting van de openbare ruimte zal soms nog tijdelijk zijn, omdat er nog bouwverkeer door de straten moet. Het betaald parkeren wordt daarom ook gefaseerd ingevoerd. Het kan dus voorkomen dat in sommige delen van de wijk al wel betaald moet worden, en andere delen nog niet. Betaalzones worden met bebording aangegeven, en er staan parkeerautomaten. Uiteraard worden (nieuwe) bewoners op tijd geïnformeerd als maatregelen in de wijk veranderen.

 

Parkeervisie: betaald parkeren ook buiten Hof van Holland

In de parkeervisie ‘Parkeren Nijmegen auto en fiets 2020-2030’ is vastgelegd in welke gebieden van de Waalsprong betaald parkeren wordt ingevoerd. In december 2021 heeft de raad ingestemd met een uitvoeringsbesluit, waarin parkeren in Nijmegen-Noord vanaf 1 februari 2022 mogelijk kan worden gemaakt. Zoals hierboven beschreven, wordt betaald parkeren gefaseerd, op logische momenten in de realisatie van de wijk, doorgevoerd.

 

  • Dijkzone: het gaat hier om het gebied waarin het project ‘De Waalhoven’ wordt gerealiseerd. Bij de uitwerking van dit project zal geen parkeren in het openbaar gebied mogelijk worden gemaakt. Al het parkeren, voor zowel bewoners als bezoekers, wordt in gebouwde voorzieningen opgelost. Deze parkeerplekken worden door ‘derde partijen’ (dus niet de gemeente) geëxploiteerd. Zij bepalen straks ook of en hoeveel daarvoor betaald moet worden (hier geldt dus in feitelijk ‘parkeren op eigen terrein’).
  • Ook in de woonbuurten Hoge Bongerd en Veur Lent wordt per 1 februari 2022 betaald parkeren ingevoerd. Rondom NS-station Nijmegen-Lent geldt dus met ingang van 1 februari ook betaald parkeren.
  • Woenderskamp: in bovengenoemde parkeervisie is mogelijk gemaakt dat op termijn betaald parkeren kan worden ingevoerd rondom het woningbouwproject ‘Historische Tuin’. In het raadsbesluit van december 2021 is betaald parkeren voor Woenderskamp echter nog niet opgenomen. 

Lees ook dit nieuwsbericht over het invoeren van betaald parkeren, van 19 december 2021. 

 

Onderstaande afbeelding uit het raadsbesluit van december 2021 geeft in groen het gebied voor betaald parkeren in de Waalsprong weer.

 

betaald parkeren njimegen-noord

 

 

 

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld en bedoeld om u te informeren over de visie van de gemeente Nijmegen op (betaald) parkeren in de Waalsprong. U kunt echter geen rechten ontlenen aan dit document: uiteindelijk is besluitvorming en regelgeving leidend.

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media