LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Cultuur en natuur

Respect voor historie

Bij de ontwikkeling van Hof van Holland en omgeving is er veel aandacht voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. De Griftdijk, de Oosterhoutsedijk, de Zaligestraat, Fort Beneden-Lent en de Historische Tuinderij Warmoes vormen markante elementen in het gebied. De Waalsprong kent een rijk verleden, waarin de Romeinse tijd een belangrijk deel uitmaakt. Voor de omgeving van Hof van Holland komen daar ook de verhalen uit meer recentere geschiedenis bij: u treft in de omgeving bijvoorbeeld:

 

Fort Beneden Lent

Het is nog onzeker hoe Staatsbosbeheer de ontwikkeling van het fort gaat uitvoeren. De gemeente zou graag willen dat het fort een functie krijgt voor de buurt. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een groene ontmoetingsplek, horeca, etc. Het fort is een rijksmonument: het heeft onder andere een belangrijke rol gespeeld in WO2. Rondom het fort zijn veel niet-gesprongen-explosieven gevonden uit die tijd; deze worden opgeruimd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen ervan. 

 

Land Art

In de afgelopen jaren is door middel van (tijdelijke) kunstwerken invulling gegeven aan het braakliggende landschap, in afwachting van het realiseren van de woonbuurten. In de route ' Hof van Holland Artgaven kunstenaars uiting aan deze overgang van oud, nieuw en toekomst. 

 

Historische Tuin

De Historische Tuinderij Warmoes is belangrijk herkenningspunt binnen de wijk Woenderskamp. De tuin ligt tegenover het Citadel College en op steenworp afstand van station Lent. Deze tuin geeft een mooi beeld van een gemengd tuiniersbedrijf (warmoezeniersbedrijf) zoals dat in de jaren dertig nog volop te vinden was in Lent en omgeving. Hier worden nog steeds op traditionele wijze groenten en fruit geteeld..

Tijdens het seizoen zijn bezoekers tijdens plukdagen welkom om zelf groenten en fruit te komen plukken. De oogst wordt ook in een winkeltje verkocht. In het tuincafe kun je genieten van de boomgaard, én van koffie met gebak en zelfgemaakte lunches uit eigen tuin.

 

Groen lint

Om een prettig woonklimaat te kunnen creëren, is het van belang om groene elementen zoveel mogelijk te behouden en te integreren in de wijken. Hiervoor zal het “Groene Lint” worden geïntroduceerd. Dit is een fiets- en wandelroute die bestaande en nieuwe delen in de wijk verbindt. Denk hierbij aan het Fort, de Historische Tuin, groene elementen, sociaal maatschappelijke voorzieningen en winkels. Daarnaast biedt het Groene Lint een route voor ontspanning en recreatie en vormt zij een mooie doorgang door het gebied en naar bijvoorbeeld naar de Waal. Naast bovengenoemde elementen zal ook de bestaande boomgaard een belangrijke plaats innemen in het nieuwe gebied.

 

Watersysteem

In de Waalsprong wordt een bijzonder en duurzaam kringloop voor regen- en kwelwater (water dat onder de rivierdijk omhoog komt) aangelegd. Een deel van dit systeem is er al: goten, wadi’s en singels bepalen het straatbeeld in de Waalsprong. Ook in Hof van Holland loopt een singel, die onderdeel is van dit duurzame watersysteem. Gedurende de ontwikkeling van de Waalsprong worden steeds meer watersingel aangelegd en in verbinding gebracht met de grote waterplassen in De Waaijer.

 

De duurzame waterkringloop die in de Waalsprong is aangelegd, vangt het wateroverschot in natte periodes op in de grote waterplassen. In droge tijden wordt het water rondgepomt via de singels. Het ecosysteem blijft zo in stand. Hieronder lees je de brochure 'Water in de waalsprong', waarin alles staat over het watersysteem.

 


Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media