LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Dijk en singels

 

Het water neemt een belangrijke plaats in binnen het nieuwe ontwikkelingsgebied. Om woningbouw mogelijk te maken zijn er een aantal aanpassingen nodig.

 

Versterking Oosterhoutsedijk

De Oosterhoutsedijk beschermt het gebied tegen overstroming door de Waal. Om te voldoen aan de toekomstige waterveiligheidsnormen is versterking van de Oosterhoutsedijk noodzakelijk. De versterking van de Oosterhoutsedijk is onderdeel van het project Dijkverbetering Wolferen-Sprok van Waterschap Rivierenland. De ligging aan de dijk biedt mogelijkheden om woningen te realiseren met zicht op het rivierlandschap.

 

Uitbreiding watersingel

Een belangrijke ontwikkeling is het doortrekken van de watersingel. De watersingel is onderdeel van het watersysteem in de Waalsprong en zorgt onder andere voor opvang van regenwater uit het gebied en maakt verbinding met de plassen in De Waaijer. De singel vormt de scheiding met de dijkzone. De watersingel wordt uitgevoerd met natuurvriendelijke oevers.

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media