LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Laatste nieuws

Impressie project De Stadstuin in...
Donderdag 7 Juni 2018 | reacties 0
Impressie project De Stadstuin in Woenderskamp Het allereerste woningproject in Woenderskamp krijgt steeds meer vorm. Ontwikkelaar KlokWonen... » Lees verder

Nieuwsbrief

Hof van Holland

De woningbouw in de Waalsprong is weer goed op gang gekomen. In 2013 en 2014 is vooral rondom Lent veel gebouwd, in 2015 zijn er aan de kant van Oosterhout veel nieuwe woningen bijgekomen. De gemeente kijkt ook al verder vooruit, want de vraag naar woningen in Nijmegen blijft groot. Maar in de Waalsprong is ook veel behoefte aan winkels en andere voorzieningen. Daarom wordt gekeken naar toekomstige ontwikkeling van de locatie Hof van Holland en aangrenzende wijken Broodkorf en Woenderskamp.

 

Locatie
Voor de locatie Hof van Holland waren al eerder plannen, bekend als ‘Citadel’. Herziening van deze plannen is noodzakelijk. Voor Hof van Holland worden – net als in voorgaande plannen – niet alleen gesproken over woningen, maar ook over voorzieningen en winkels. Deze hebben een functie voor de hele Waalsprong, en wellicht ook voor de omliggende omgeving. In de nieuwe ontwikkelingsstrategie is voor de Waalsprong een zoekgebied aangewezen voor deze functies. Er wordt nu gekeken naar het hele gebied ten westen van NS-station Lent tot de uiterwaarden van de Waal en de wijken bij Oosterhout.

 

Verkenning
Voor dit gebied heeft de gemeente Nijmegen een brede verkenning gedaan van de mogelijkheden en wensen. Er is gekeken naar de behoefte aan type woningen en winkels. In 2015 is de gemeente Nijmegen in gesprek geweest met bewoners, woning-zoekenden, ondernemers en bouwpartijen om zo verschillende scenario’s voor Hof van Holland en omgeving op te stellen.

 

Wonen en winkelen
In het stadsdeel Waalsprong zijn in totaal 12.000 nieuwe woningen gepland, waarvan er op het moment ruim 4000 zijn gebouwd. In Hof van Holland en de aangrenzende plangebieden zouden circa 2750 woningen gebouwd kunnen worden. Ook is er ruimte om het winkelaanbod en andere voorzieningen voor de Waalsprong uit te breiden.

 

In gesprek

Om te onderzoeken welke keuzes passen bij het levenspatroon en de voorkeuren van huidige en nieuwe bewoners zijn er in 2015 en 2016 drie bewonersavonden georganiseerd.

 

De verslagen van de eerste twee avonden vind u hier:

23 maart 2015

2 juni 2015

 

In april 2015 is een analysedocument opgesteld. Het analysedocument beschrijft de uitgangspunten en eerste analyse van het gebied, en beschrijft alvast een aantal dillemma's die in de ontwikkeling van het gebied aan de orde komen. Het analysedocument is hier te downloaden. Begin mei 2015 is bovendien een aannvullende enquete gehouden, waar iedereen nog eens op individuele basis zijn ideeën mocht aanleveren. De resultaten zijn gebruikt in verdere planuitwerking.

 

Na de twee bewonersavonden over de opgave, de ambities en de bouwstenen voor het gebied, zijn diverse planaspecten nader onderzocht en uitgewerkt. Als uitkomst daarvan ligt nu ‘de essentiekaart’ op tafel. De essentiekaart is gepresenteerd op de derde avond op 21 januari. Lees het verslag van de avond hier. En bekijk de presentatie hier.

 

essentiekaart Hof van HollandDe essentiekaart

De essentiekaart is een raam werk waarin bestemmingen als wonen, voorzieningen, infrastructuur, groen en water een plekje krijgen. Op de kaart is te zien hoe de verschillende woongebieden ieder hun eigen smaak krijgen. Ontspannen en rustig wonen doe je aan de Oosterhoutse dijk (gele vlek), wonen in een stadswijk met veel reuring voor de deur kan in het hart voor de Waalsprong (rode vlek), wil je wonen in een kindvriendelijke wijk dan zit je goed  aan de watersingel (paarse vlek), ongedwongen wonen in een gemêleerde wijk kan aan de Griftdijk (bruine vlek)en voor uniek wonen aan de toekomstige Oosterhoutse plas biedt Broodkorf volop mogelijkheden (lichtpaars).

 

Hoe nu verder?

De essentiekaart vormt de basis van het ambitiedocument waarin het eindbeeld voor het nieuwe hart van de Waalsprong wordt beschreven. Het wordt in maart 2016 aangeboden aan de raad voor besluitvorming. Het ambitiedocument is vervolgens weer de onderlegger voor de bestemmingsplannen die in 2016 concreet worden. Voor uitwerking van de diverse deelgebieden is het de bedoeling om opnieuw in gesprek te gaan met marktpartijen, bewoners en belangstellenden. De realisatie van dit nieuwe hart van de Waalsprong start waarschijnlijk eind 2017/begin 2018 en wordt gefaseerd gerealiseerd. 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media