LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Laatste nieuws

Informatieboot Nijmegen Omarmt de Waal
Dinsdag 6 Maart 2012 | reacties 3
Informatieboot Nijmegen Omarmt de Waal Hoe ver het staat met de nieuwe stadsbrug de Oversteek? Hoe ziet het eiland in de Waal er straks... » Lees verder

Nieuwsbrief

Een ander aanpak voor het centrumplan

 

Met het vaststellen van de nieuwe Ontwikkelingsstrategie Waalsprong in juni 2013, heeft de raad ingestemd met een andere aanpak voor de ontwikkeling van de Waalsprong. Een belangrijke keuze  in deze ontwikkelingsstrategie is het laten vervallen voor de plannen voor De Citadel als centrumgebied voor de Waalsprong. Daarmee zijn echter de voorzieningen die daar gepland waren niet van de baan!  Een groot en modern stadsdeel als de Waalsprong heeft immers recht op haar eigen voorzieningen. Er wordt voor gekozen om deze een plek te geven in de directe omgeving van Knoop Lent. 

 

Knoop Lent

Het is de ambitie van de gemeente Nijmegen om Knoop Lent de postioneren als een markante en stedelijke plek in de Waalsprong. Knoop Lent biedt hiervoor uitstekende uitgangspunten: het ligt op een zichtlocatie en is goed bereikbaar. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een treinstation, het Citadelcollege en sporthal de Triangel. Ook worden er plannen ontwikkeld voor een hotel ten oosten van het spoor. De ambitie is om deze ontwikkeling voort te zetten in de omgeving van Knoop Lent tot een herkenbaar centrum. Knoop Lent biedt volop mogelijkheden voor een mix van functies in een hogere dichtheid dan de rest van de Waalsprong. Ten westen van het spoor kan gefaseerd een wijkwinkelcentrum worden ontwikkeld in een combinatie met woningen. 

 

Dagelijkse boodschappen

De mix van eengezinswoningen en (huurappartementen) wordt aangevuld met een grote supermarkt en winkelketens die voorzien in de dagelijkse boodschappen van de Waalsprongbewoners. Vanuit Knoop Lent zijn er overgangsgebieden naar de toekomstige woonwijk Hof van Holland (voorheen de locatie waar het centrumgebied Citadel gepland was) en naar de Lentse kade en Veur Lent. Samen vormen zij het hart van de Waalsprong, waarbij ieder gebied zijn eigen identiteit en sfeer kent. 

 

Planning

Het winkelcentrum wordt gefaseerd gerealiseerd, gekoppeld aan de realisatie van circa 500 woningen in de directe omgeving. Daarbij wordt in die eerste fase vooral gedacht aan de komst van een supermarkt. Na 2016 groeien de mogelijkheden voor meer voorzieningen, omdat dan ook meer woningen gerealiseerd zijn. 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media