LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werk in uitvoering

 

In een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd, komt het voor dat een weg of fietspad tijdelijk wordt afgesloten en auto’s of fietsers worden omgeleid. Via  deze webpagina kunnen wij u van de meest actuele informatie voorzien.

 

Kijk voor meer werk in uitvoering in Nijmegen op de site van de Gemeente Nijmegen.

 

--------------------------

Planning werkzaamheden

 

Nummer Start datum Eind datum Beschrijving Locatie

 kaartwerkzaamheden2018

A 4-6-2018 14-7-2018 Aanleg rotonde Griftdijk Oosterhout
B 4-6-2018 half juli Afsluiting Vossenpelssestraat Lent
C 12-6-2018 eind 2019 Aflsluiting Italiëstraat Oosterhout
D 16-7-2018 doorlopend Knip Griftdijk in werking

Oosterhout

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersvriendelijke knip Griftdijk in werking (D)

12 juni 2018

 

De bewonersvriendelijke verkeersknip wordt ingesteld tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat. De knip wordt vanaf 16 juli ingesteld en is dan (de komende jaren) van kracht tijdens de spits, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Gedurende deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk Noord op dit punt te passeren. Handhaving (het bewaken / beboeten van overtredingen) vindt plaats door middel van camera’s die kentekens scannen aan de voorzijde van het voertuig.

 

Ontheffing
Bewoners van het betreffende gebied kunnen per adres maximaal 2 digitale ontheffingen aanvragen (dus voor maximaal twee kentekens).  Als bedrijf of instelling kunt u geen ontheffing aanvragen, maar via een alternatieve route rijden. Huisartsen en hulpdiensten kunnen wel langs de knip. Bewoners die in aanmerking komen voor een ontheffing, worden hierover per brief geïnformeerd.

 

Lees meer

 

 

Italiëstraat gesloten voor fietsers vanaf 12 juni (kaart: C)

4 juni 2018

 

Wie wel eens met de fiets vanuit Nijmegen Noord de Oversteek neemt, kent waarschijnlijk de Italiëstraat wel. Deze busbaan biedt tussen de Griftdijk-Noord en brug de Oversteek een snelle verbinding voor fietsers. Vanaf  12 juni is deze route via de Italiëstraat niet meer mogelijk in verband met werkzaamheden.

 

De busbaan wordt gesloten voor fietsers én bussen omdat er in de directe omgeving volop wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van de toekomstige wijk Woenderskamp. (Fiets)verkeer tussen de werkzaamheden is niet wenselijk en onveilig, omdat met de werkzaamheden veel zwaar materiaal gemoeid is. De Italiëstraat wordt vanaf de Griftdijk en vanaf de Graaf Alardsingel (nabij de Oversteek) volledig afgesloten.

 

Omleiding

De afsluiting wordt van te voren aangekondigd via matrixborden bij de Italiëstraat.  Vanaf het moment van afsluiting worden fietsers en bussen omgeleid via de Griftdijk-Noord, langs sportcomplex De Triangel, naar de Graaf  Alardsingel.  In de gewenningsperiode worden in de ochtenduren verkeersregelaars ingezet om fietsers naar de nieuwe route te verwijzen. De verwachte periode van afsluiting zal zeker tot en met eind 2019 duren.

 

 

--------------------------

Griftdijk afgesloten tussen 4 juni en 14 juli ivm aanleg rotonde (kaart: A)

29 mei 2018

 

Op de kruising Griftdijk Noord - Terralaan wordt een rotonde aangelegd voor het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. De rotonde sluit ook een deel van het verkeer van de nieuwe wijk Grote Boel aan op de Griftdijk. Vanwege de werkzaamheden wordt van maandag 4 juni tot zaterdag 14 juli de Griftdijk ter hoogte van de Terralaan afgesloten voor verkeer en is er een omleidingsroute. Tijdens de afsluiting kan de bus de eerste vier weken nog langs de werkzaamheden, daarna volgt de bus ook de omleidingsroute.  

 

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart met o.a. het verleggen van kabels en leidingen. De omleiding loopt van 4 juni tot (naar  verwachting) 14 juli vanaf de Graaf Alardsingel via de Margaretha van Mechelenweg, Keizer Hendrik VI-singel naar de Griftdijk en andersom.

 

Fietsers en voetgangers

Fietsers worden omgeleid via de Van Boetzelaerstraat en de Volsellastraat en andersom. Voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid.

 

Bus

Tijdens de afsluiting kan de bus de eerste vier weken nog langs de werkzaamheden. Van maandag 2 juli tot zaterdag 14 juli gaat de bus gebruikmaken van dezelfde omleiding als de rest van het verkeer. Busmaatschappij Breng zal de reizigers hierover informeren op de haltes en op hun website.

 

De aanleg van de rotonde is een onderdeel van het raadsbesluit uit 2016 over het verkeer op de Griftdijk. Meer informatie over het besluit vindt u hier: https://www.waalsprong.nl/verkeersmaatregelen-op-de-griftdijk/

 

Klik hier voor een grotere kaart

 

Vossenpelssestraat vanaf 4 juni afgesloten voor alle verkeer ivm werkzaamheden (kaart: B)

17 mei 2018

 

Binnenkort wordt gestart met de laatste woningbouwfase op de voormalige kaslocatie aan de Vossenpelssestraat (Plantjevlag). Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de kavels zijn verkocht. In verband met het bouwrijp maken van deze locatie is de Vossenpelssestraat vanaf 4 juni enige tijd gesloten voor verkeer .

 

Bouwrijp maken

Voordat gestart kan worden met de bouw op de voormalige kaslocatie moeten de percelen bouwrijp worden gemaakt. Dit houdt onder andere in dat de gemeentee het riool moet gaan aanleggen. In de Vossenpelssestraat moet een nieuwe rioolput moeten geplaatst en er moet leidingwerk worden aangepast.

 

De werkzaamheden starten op maandag 4 juni en duren naar verwachting tot aan de zomervakantie. Gedurende de eerste twee weken van de werkzaamheden wordt een gedeelte van de Vossenpelssestraat en Laauwikstraat afgesloten voor al het verkeer. Er is  dan een omleidingsroute ingesteld. (Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere weergave, let op: bestand bestaat uit twee pagina's!). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Willemsen.

 

Als de werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn afgerond kunnen de eigenaren van de percelen starten met de bouw van hun woningen.

 

Vragen

Voor eventuele vragen over de verdere uitvoering kunt u  terecht bij de heer J. Pol van de gemeente Nijmegen, tel.  06- 21184694 of j.pol@nijmegen.nl of de heer Tromp van Willems Winssen  06-51538847.

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media