LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werk in uitvoering

 

In een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd, komt het voor dat een weg of fietspad tijdelijk wordt afgesloten en auto’s of fietsers worden omgeleid. Via  deze webpagina kunnen wij u van de meest actuele informatie voorzien.

 

Kijk voor meer werk in uitvoering in Nijmegen op de site van de Gemeente Nijmegen.

 

--------------------------

 

Bouwrijp maken Waaijenstein

De eerste activiteiten voor het bouwrijp maken van de Waaijenstein zijn gestart. Deze omvatten onder meer de aanleg van een tijdelijke verbinding tussen de Gladiusstraat en de Van Boetzelaerstraat voor de tijdelijke ontsluiting van de bewoners van het Landgoed als ook enkele duikers ter hoogte van de watergangen nabij de Griftdijk. 

De aanstaande werkzaamheden omvatten het bouwrijp maken van de 14 kavels. In hoofdlijnen omvat dit de volgende onderdelen: 
 

  • De Van Boetzelaerstraat wordt tijdelijk afgesloten zodat nutsvoorzieningen en riolering in het gebied kunnen worden aangelegd. De afsluiting begint op de Van Boetzelaerstraat ter hoogte van het appartementencomplex. De woningen aan het begin van de Van Boetzelaerstraat (1,1a en 1 B) blijven via de normale route bereikbaar.
  • In de tijdelijke situatie blijft de Van Boetzelaerstraat gehandhaafd op het bestaande profiel. Als de Van Boetzelaerstraat in de definitieve situatie verbreedt moet worden zal hiervoor eerst een planologische procedure voor gevolgd worden.
  • De aanwezige watergang langs de Van Boetzelaerstraat wordt versmald en er worden duikers aangelegd voor de toekomstige kavels. Aan de zuidzijde wordt een tijdelijke ontsluitingsweg voor de woningen gerealiseerd. De definitieve ontsluiting van de kavels wordt meegenomen in het onderzoek naar de ontsluiting van het appartementencomplex.
  • In de tijdelijke situatie blijft de Vosellastraat afgesloten voor verkeer vanaf de Van Boetzelaerstraat. Als dit wijzigt zal hiervoor eerst een verkeersbesluit genomen moeten worden. De Van Boetzelaerstraet blijft voorlopig volledig open voor alle verkeer.
  • Er wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd vanaf de Griftdijk naar Waaijenstein, zodat het bouwverkeer door de wijk zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De genoemde werkzaamheden zullen komende weken door aannemer Gebra worden uitgevoerd en naar verwachting duren tot eind januari. Het werk kan (geluids)overlast, verkeershinder of stof veroorzaken. Wij doen ons best deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Jurgen Hell van de gemeente Nijmegen via (024) 3292137.

 

---------------

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media