LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werk in uitvoering

In een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd, komt het voor dat een weg of fietspad tijdelijk wordt afgesloten en auto’s of fietsers worden omgeleid. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over werkzaamheden.  Voor werkzaamheden in Nijmegen kijkt u op de site van de gemeente Nijmegen.

 

 

Werkzaamheden Griftdijk Noord - Italiestraat

mei-juni 2022

Van 16 mei t/m 18 mei en van 23 mei t/m 3 juni vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de kruising van de Italiëstraat en de Griftdijk Noord. Er worden dan kabels en leidingen verlegd. Dit ter voorbereiding voor de nieuwe rotonde die in september wordt aangelegd. Deze rotonde zorgt er voor dat de nieuwe wijk Koudenhoek kan worden ontsloten via de Griftdijk Noord en dat er een goede verkeerskundige kruising ontstaat.

 

Werkzaamheden Italiëstraat

Van 16 mei 7:00 uur tot en met 18 mei 16:00 uur zijn er werkzaamheden aan de Italiëstraat. De werkzaamheden zijn ter hoogte van de aansluiting van de Italiëstraat op de Griftdijk Noord. Er is een omleiding voor fietsers, gemotoriseerd vervoer kan erdoor. We willen de werkzaamheden veilig uitvoeren voor weggebruikers en voor bouwverkeer. Daarom zetten we eerst de ene helft van de rijbaan af en daarna de andere helft. Er staan tijdelijke verkeerslichten om het verkeer veilig langs deze afzettingen te leiden. De Griftdijk Noord blijft open voor al het verkeer.

 

Omleiding fietsers

Fietsers worden om de werkzaamheden heen geleid. Fietsers die vanaf de Oversteek komen worden bij de rotonde op de Italiëstraat middels de Giorgio Vasaristraat naar de Griftdijk Noord geleid, om zo richting Oosterhout te kunnen fietsen. De omleiding staat met borden aangegeven.

 

Werkzaamheden Griftdijk Noord

Van 23 mei 7:00 uur tot en met 3 juni 16:00 uur zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord ter hoogte van de kruising met de Italiëstraat. Het fietspad wordt opengebroken waardoor fietsers tijdelijk over de rijbaan geleid worden. Ook hier staan tijdelijke verkeerslichten om het verkeer veilig over de Griftdijk Noord te leiden. Fietsers worden door afzettingen van gemotoriseerd vervoer gescheiden.

 

NB: het werk heeft door onvoorziene omstandigheden vertraging opgelopen en duren tot eind juni. 

 

 

Lees meer over de werkzaamheden 

 

 

RijnWaalpad ter hoogte van Lentse Plas

April 2022

Het RijnWaalpad zal vanaf 25 april t/m 6 mei afgesloten zijn ter hoogte van de Zwarteweg en van 2 mei t/m 25 mei afgesloten zijn ter hoogte van de Lentse Plas. Dit geldt voor zowel fietsers als voetgangers. Er is een omleidingsroute. De afsluiting is nodig om op een verkeersveilige manier werkzaamheden uit te kunnen voeren ten behoeve van de drijvende woningen aan de Lentse Plas en de bouw van bouwmarkt Hornbach.

 

Lees meer

 

 

Afsluiting Griftdijk ter hoogte van Zuiderveld

25 april tm 22 mei 2022

Vanaf 25 april worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Griftdijk, bij de inrit van Op de Set, tussen rotonde Keizer Hendrik VI-singel en Stationsstraat. Er wordt een veilige aansluiting gemaakt voor auto’s, fietsers en voetgangers voor de wijk Zuiderveld. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is van 25 april tot en met 22 mei de Griftdijk tussen de Keizer Hendrik VI-singel en de Stationsstraat afgesloten. Hulpdiensten zoals brandweer en ambulance kunnen er wel gewoon langs. Ook de bus kan het werk passeren. Er worden verkeersbegeleiders ingezet.

 

Gemotoriseerd verkeer en fietsers worden tijdens deze afsluiting omgeleid. De omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven met bebording.

 

Lees meer

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media