LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werk in uitvoering

 

In een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd, komt het voor dat een weg of fietspad tijdelijk wordt afgesloten en auto’s of fietsers worden omgeleid. Via deze webpagina kunnen wij u van de meest actuele informatie voorzien.

 

Kijk voor meer werk in uitvoering in Nijmegen op de site van de g emeente Nijmegen.

 

Planning werkzaamheden

Nummer Start datum Eind datum Beschrijving Locatie

A. Omleiding fietspad voor deel Griftdijk

In verband met werkzaamheden wordt het fietsverkeer vanaf 7 januari omgeleid aan de oostzijde van de Griftdijk. Dit is nodig in verband met de definitieve inrichting van de parallelweg/fietspad ter hoogte van het woningbouwproject De Rederij.

 

De werkzaamheden duren tot ongeveer medio maart. Fietsers worden omgeleid via de nieuwe wijk Grote Boel door middel van borden. Fietsers aan de andere zijde van de Griftdijk, en het auto- en busverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. 

 

 

A 07-01-2019 medio maart Omleiding Fietspad Griftdijk
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media