LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werk in uitvoering

 

In een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd, komt het voor dat een weg of fietspad tijdelijk wordt afgesloten en auto’s of fietsers worden omgeleid. Via deze webpagina kunnen wij u van de meest actuele informatie voorzien.

 

Kijk voor meer werk in uitvoering in Nijmegen op de site van de Gemeente Nijmegen.

 

--------------------------

Planning werkzaamheden

Nummer Start datum Eind datum Beschrijving Locatie

 

A 12-6-2018 eind 2019 Aflsluiting Italiëstraat Oosterhout
B 16-7-2018 doorlopend Knip Griftdijk in werking

Oosterhout

 

 

 

 

Italiëstraat gesloten voor fietsers vanaf 12 juni (kaart: A)

4 juni 2018

 

Wie wel eens met de fiets vanuit Nijmegen Noord de Oversteek neemt, kent waarschijnlijk de Italiëstraat wel. Deze busbaan biedt tussen de Griftdijk-Noord en brug de Oversteek een snelle verbinding voor fietsers. Vanaf  12 juni is deze route via de Italiëstraat niet meer mogelijk in verband met werkzaamheden.

 

De busbaan wordt gesloten voor fietsers én bussen omdat er in de directe omgeving volop wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van de toekomstige wijk Woenderskamp. (Fiets)verkeer tussen de werkzaamheden is niet wenselijk en onveilig, omdat met de werkzaamheden veel zwaar materiaal gemoeid is. De Italiëstraat wordt vanaf de Griftdijk en vanaf de Graaf Alardsingel (nabij de Oversteek) volledig afgesloten.

 

Omleiding

De afsluiting wordt van te voren aangekondigd via matrixborden bij de Italiëstraat.  Vanaf het moment van afsluiting worden fietsers en bussen omgeleid via de Griftdijk-Noord, langs sportcomplex De Triangel, naar de Graaf  Alardsingel.  In de gewenningsperiode worden in de ochtenduren verkeersregelaars ingezet om fietsers naar de nieuwe route te verwijzen. De verwachte periode van afsluiting zal zeker tot en met eind 2019 duren.

 

Bewonersvriendelijke knip Griftdijk in werking (B)

12 juni 2018

 

De bewonersvriendelijke verkeersknip wordt ingesteld tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat. De knip wordt vanaf 16 juli ingesteld en is dan (de komende jaren) van kracht tijdens de spits, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Gedurende deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk Noord op dit punt te passeren. Handhaving (het bewaken / beboeten van overtredingen) vindt plaats door middel van camera’s die kentekens scannen aan de voorzijde van het voertuig.

 

Ontheffing
Bewoners van het betreffende gebied kunnen per adres maximaal 2 digitale ontheffingen aanvragen (dus voor maximaal twee kentekens).  Als bedrijf of instelling kunt u geen ontheffing aanvragen, maar via een alternatieve route rijden. Huisartsen en hulpdiensten kunnen wel langs de knip. Bewoners die in aanmerking komen voor een ontheffing, worden hierover per brief geïnformeerd.

 

Lees meer

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media