LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Onderwijs

 

De Waalsprong beschikt over diverse scholen voor basisonderwijs én een middelbare school voor vmbo, havo en vwo. Altijd een school die bij je past!


Basisschool Het Talent in De Ster (Lent)
De school staat voor leerstof afstemmen op het kind en levensecht leren. Doet dat door lesgeven in units waarin iedereen elkaar snel goed kent. Nadruk op wetenschap en techniek, extra hulp of uitdagingen. Beschikt over een Leonardoklas voor hoogbegaafde leerlingen.


Basissschool  De Geldershof (Lent)
De school staat voor een stevige basis voor kinderen. Doet dat door werken aan basisvaardigheden, sociale vaardigheden en kwaliteiten. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en zijn ze trots op zichtzelf. De school verblijft op dit moment in een tijdelijk onderkomen: er wordt gebouwd aan een nieuw schoolgebouw.
Bij de school is tevens een vestiging voor kinderopvang gevestigd: In kindercentrum Waterland is een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en BSO.

 

Basisschool De Verwondering (Lent)

Deze school heeft in september 2014 een nieuw gebouw betrokken op het eiland van Laauwik, maar ook de ruimte rondom de school (inclusief het toekomstig park) wordt actief betrokken bij de les. Verwondering vraagt openheid, vertrouwen hebben in elkaar en in kinderen en nieuwsgierig zijn naar de ander en de wereld om ons heen. Het is een wonder om te zien hoe ieder kind zijn/haar eigen talenten ontwikkelt.


de oversteek Openbare basisschool De Oversteek in de Klif (Oosterhout)
De school staat voor vertrouwen in de groeikracht van kinderen. Alle kinderen mogen anders zijn. Zij zorgen voor een goede instroom door overleg met ouders, kinderopvang, peuterspeelzaal of andere school. De school heeft een dependance aan de Griftdijk in Oosterhout.

 

 

 

 

 

 

Kindcentrum De Uitdaging (Grote Boel)
In de nieuwe woonbuurt Grote Boel is Kindcentrum De Uitdaging gevestigd. De school gaat uit van onderwijspleinen, waar kinderen uit meerdere fasen bij elkaar zitten; de 8 basisschooljaren zijn opgedeeld in 16 fasen van ieder een half jaar. In het nieuwe gebouw is ruimte voor circa 500 leerlingen. Onderwijs wordt er gecombineerd met kinderopvang, en er kom ook een gymzaal bij.

 

Basisschool De Windroos (Lent)
Een school voor speciaal onderwijs, die staat voor de ontwikkeling van álle kinderen, dicht bij huis. Zij bieden onderwijs aan leerlingen uit groep 3 tot en met 8 met een PCL-beschikking of clusterindicatie. Onderwijs op maat dat voortbouwt op de kwaliteiten van een kind.

Citadel College (Lent)
School voor middelbaar onderwijs: vmbo, havo en vwo. De school staat voor betrokkenheid, geborgenheid en veiligheid. Zij bieden onderwijs in een kleinschalige setting: leerlingen hebben een vaste plek rondom een centrale ruimte ingericht voor onderzoek en ontwerp. Momenteel zijn er twee schoolgebouwen: het hoofdgebouw staat aan de Griftdijk-Noord en huisvest have en vwo. In 2021 is een nieuw gebouw aan de Dijkstraat opgeleverd voor de leerlingen van het vmbo.

 

Basisschool De Verbinding (de Stelt-Zuid)
Het leerlingenaanbod in de Waalsprong groeit hard. Daarom wordt gewerkt aan plannen voor een nieuwe basisschool, die plek krijgt in de Stelt, aan de oostzijde van het gebied. De bouw van de basisschook in combinatie met kinderopvang is volop in voorbereiding. Daarnaast komt een gymzaal, waar ook de leerlingen gebruik van kunnen maken. 
Vooruitlopend op deze nieuwe school zijn al groepen gestart in een tijdelijke schoollocatie, die nu nog opereert onder de vlag van nabij gelegen Verwondering.

 

Basisschool De Boomgaard (Woenderskamp)

Deze  school heeft in augustus 2020 haar deuren in Woenderskamp geopend, en valt onder het bestuur van de Stichiting Sint Josephscholen. Het is een katholieke school, die gecombineerd wordt met kinderopvang en voor- en tussentijdse kinderopvang komt.

(lees hier een artikel over de school)

 

 

Hof van Holland: plannen voor een basisschool
Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor een basisschool in combinatie met een kinderopvang (een zg. Kindcluster) in Hof van Holland. Deze wordt gebouwd op (ongeveer) de locatie waar nu de tijdelijke Aldi en het Waalsprong Informatiecentrum gevestigd zijn. De start bouw wordt vanaf begin 2024 verwacht. 

 

Kinderopvang

Daarnaast zijn er diverse vormen van kinderopvang: kinderdagopvang, opvang bij gastouders, voor-en tussenschoolse opvang en natuurlijk naschoolse opvang. Eén van de aanbieders is KION, die op verschillende locaties voorzieningen biedt, vaak in combinatie met een basisschool, waar vervolgens een warme samenwerking mee wordt gevoerd. Overigens kunt u zelf altijd uw eigen keuzes daarin maken, er is geen verplichting.

 

Daarnaast zijn er enkele kinderdagopvanglocaties die niet gecombineerd zijn met huisvesting bij een school:

  • Er is in Lent een kinderopvang gevestigd aan de Edith Piafstraat, Bij Ons 
  • In de wijk Woenderskamp, aan de Griftdijk tref je Kinop, een locatie die sinds oktoberm 2021 geopend is voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. 
  • In de wijk Grote Boel is kinderopvang ' De Kleine Boel' gevestigd. 
  • Nabij de wijken De Boomgaard, De Elten en Grote Boel is Nannies gevestigd aan de Griftdijk: in een nieuw gebouw vangt men daar kinderen op van 0 tot 4 jaar. 

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media