LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Onderwijs

 

De Waalsprong beschikt over diverse scholen voor basisonderwijs én een middelbare school voor Vmbo, Havo en Vwo. Altijd een school die bij u past!


Basisschool Het Talent in De Ster (Lent)
De school staat voor leerstof afstemmen op het kind en levensecht leren. Doet dat door lesgeven in units waarin iedereen elkaar snel goed kent. Nadruk op wetenschap en techniek, extra hulp of uitdagingen. Beschikt over een Leonardoklas voor hoogbegaafde leerlingen.


Basissschool  De Geldershof (Lent)
De school staat voor een stevige basis voor kinderen. Doet dat door werken aan basisvaardigheden, sociale vaardigheden en kwaliteiten. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en zijn ze trots op zichtzelf. De school verblijft op dit moment in een tijdelijk onderkomen: er wordt gebouwd aan een nieuw schoolgebouw.
Bij de school is tevens een vestiging voor kinderopvang gevestigd: In kindercentrum Waterland is een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en BSO.

 

Basisschool De Verwondering (Lent)

Deze school heeft in september 2014 een nieuw gebouw betrokken op het eiland van Laauwik, maar ook de ruimte rondom de school (inclusief het toekomstig park) wordt actief betrokken bij de les. Verwondering vraagt openheid, vertrouwen hebben in elkaar en in kinderen en nieuwsgierig zijn naar de ander en de wereld om ons heen. Het is een wonder om te zien hoe ieder kind zijn/haar eigen talenten ontwikkelt.


de oversteek Openbare basisschool De Oversteek in de Klif (Oosterhout)
De school staat voor vertrouwen in de groeikracht van kinderen. Alle kinderen mogen anders zijn. Zij zorgen voor een goede instroom door overleg met ouders, kinderopvang, peuterspeelzaal of andere school. De school heeft een dependance aan de Griftdijk in Oosterhout.

 

 

 

 

 

 

Basisschool De Uitdaging in Grote Boel (Oosterhout)
In de nieuwe woonbuurt Grote Boel is een nieuwe basisschool gepland. Vooruitlopend op die nieuwbouw is de school in het schooljaar 2016-2017 al van start gegaan vanuit De Klif, in de naastgelegen wijk De Elten. De bouw van het nieuwe schoolgebouw op de definitieve locatie in Grote Boel is in de zomer van 2018 gestart. De nieuwe locatie wordt in het schooljaar 2018-2019 feestelijk geopend. De school gaat uit van onderwijspleinen, waar kinderen uit meerdere fasen bij elkaar zitten; de 8 basisschooljaren zijn opgedeeld in 16 fasen van ieder een half jaar. In het nieuwe gebouw is ruimte voor circa 500 leerlingen. Onderwijs wordt er gecombineerd met kinderopvang, en er kom ook een gymzaal bij.

 

 

Basisschool De Windroos (Lent)
Een school voor speciaal onderwijs, die staat voor de ontwikkeling van álle kinderen, dicht bij huis. Zij bieden onderwijs aan leerlingen uit groep 3 tot en met 8 met een PCL-beschikking of clusterindicatie. Onderwijs op maat dat voortbouwt op de kwaliteiten van een kind.

Citadel College (Lent)
School voor middelbaar onderwijs: Vmbo, Havo en Vwo. De school staat voor betrokkenheid, geborgenheid en veiligheid. Zij bieden onderwijs in een kleinschalige setting: leerlingen hebben een vaste plek rondom een centrale ruimte ingericht voor onderzoek en ontwerp. Momenteel zijn er twee schoolgebouwen: in het nieuwe gebouw aan de Griftdijk-Noord zijn havo en vwo ondergebracht. Voor de tijdelijke vmbo-locatie aan de Dijkstraat worden plannen gemaakt voor een nieuwe locatie in de toekomstige wijk Koudenhoek. Verwachting is dat begin 2021 het nieuwe gebouw in gebruik genomen kan worden.

 

Nieuwe school in De Stelt
Het leerlingenaanbod in de Waalsprong groeit hard. Daarom wordt gewerkt aan plannen voor een nieuwe basisschool, die plek moet krijgen in de Stelt. Vooruitlopend op deze nieuwe school zijn al groepen gestart in een tijdelijke schoollocatie, die nu nog opereert onder de vlag van nabij gelegen Verwondering. Lees er meer over op de site van het schoolbestuur, Conexus.
 

Kinderopvang

Daarnaast zijn er diverse vormen van kinderopvang: kinderdagopvang, opvang bij gastouders, voor-en tussenschoolse opvang en natuurlijk naschoolse opvang. Eén van de aanbieders is KION, die op verschillende locaties voorzieningen biedt. Daarnaast is in Lent een kinderopvang gevestigd aan de Edith Piafstraat, Bij Ons.

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media