LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Status van de wijk

 

In totaal zijn er circa 6000 woningen gebouwd in de Waalsprong en daar komen er nog 6000 woningen bij. Uiteindelijk woont 1/5 deel van alle inwoners van Nijmegen in de Waalsprong!
 

Status per wijk en buurt:

 

Lent

 

In Lent wordt nog op een paar plekken gebouwd. In Lentseveld zijn er nog enkele vrije kavels beschikbaar. Dichtbij het oude dorp Lent wordt binnenkort gestart met de bouw van het kleinschalige project De Laak.

 

Stelt-Zuid

Aan de zuidrand van Lent wordt een unieke woonbuurt gerealiseerd. Hart van het plan vormt een nieuw aan te leggen boomgaard, die omzoomd wordt door woningen. Op twee locaties in het gebied is ruimte gereserveerd voor appartementen, met uitzicht op de Waal, de stad en de oude stuwwal. Daarnaast worden er ook dijkwoningen gebouwd.

Eind 2018 wordt gestart met de werkzaamheden voor de benodigde dijkversterking. Naar verwachting wordt in de loop van 2019 gestart met de verkoop van de eerste woningen.

Lees meer over Stelt-Zuid

 

Vossenpels Zuid / Plant-je-vlag

Dit bijzondere projectgebied met voornamelijk ruimte voor zelfbouw is bijna gereed. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de kavelwinkel.

 

Vossenpels Noord

In Vossenpeld Noord worden enkele honderden woningen gerealiseerd,

Planvorming voor dit gebied gebeurt in 2018 en 2019.

 

Oosterhout

 

Grote Boel

In Grote Boel wordt op dit moment nog volop gebouwd. De laatste projecten zijn naar verwachting in 2019 gereed.
 

Zuiderveld

In het westelijke deel van de wijk, waar begonnen wordt met bouwen, zijn circa 550 woningen gepland. Een deel daarvan wordt ingezet voor sociale huur.

In het najaar van 2018 is gestart met de bouw van het eerste project. De rest van de woningbouw zal gefaseerd uitgevoerd worden en zal naar verwachting in 2022 afgerond zijn.

Lees meer  over Zuiderveld

 

Hof van Holland en omgeving

 

Hof van Holland

In Hof van Holland worden wonen, werken, winkelen en andere activiteiten samengebracht. In de wijk Hof van Holland worden circa 1500 woningen gebouwd. Zowel gezinnen als starters, studenten, 1-2 persoonshuishoudens, ouderen en mensen met bijzondere woonwensen zullen hier hun nieuwe woonplek vinden.

 

Winkelcentrum Hart van de Waalsprong

Bijzonder binnen Hof van Holland is het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong.

Deze zal in 2021 worden geopend. Het centrum bestaat uit diverse winkels, horeca en andere voorzieningen. Zo ontstaat een nieuw Hart van de Waalsprong dat een functie heeft voor de hele Waalsprong. Voor die tijd kunnen bewoners gebruik maken van een tijdelijke supermarkt.

Lees meer over Hof van Holland

 

Woenderskamp

De nieuwe wijk Woenderskamp krijgt een ruim aanbod aan diverse woningen (circa 600 koop- en huurwoningen). Om onderwijs te kunnen bieden aan het groeiende aantal leerlingen, is in Woenderskamp ook een basisschool gepland (2021). De verkoop van het eerste project start in het najaar van 2018. De overige projecten volgen snel daarna.

Lees meer over Woenderskamp

 

Koudenhoek (voormalig Broodkorf)

Direct grenzend aan de Oosterhoutse Plas komt de wijk Koudenhoek (voorheen Broodkorf genoemd); een woongebied met een dorps karakter vooral bestemd voor jonge gezinnen en doorstromers. Vanaf 2020 komen hier circa 100 woningen en appartementen aan de zuidoostzijde van de wijk. Medio 2019 wordt tevens gestart met de bouw van de nieuwe vmbo-locatie van het Citadel College. In de toekomst worden aan de noordkant nog circa 500 woningen gerealiseerd. Hiervoor moet de planvorming nog worden opgestart.

Lees meer over Koudenhoek

 

Dijkzone

Een nieuwe woonsfeer in de Waalsprong is het wonen langs en op de dijk. Hier komen diverse woningtypen; vrijstaande woningen en tweekappers, maar ook rijwoningen en appartementen. Op markante plekken wordt gebouwd met hoogteaccenten.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in de dijkzone in 2020.

Lees meer over Dijkzone

 

De Waaijer

De Lentse Plas is in de zomer van 2018 officieel als recreatieplas in gebruik genomen. Aan de Oosterhoutse Plas wordt nog volop gewerkt. In beide plassen zijn plannen voor de realisatie van drijvende woningen.

 

Park Waaijenstein

In Park Waaijenstein worden in 2019 circa 85 appartementen gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook een aantal vrije kavels beschikbaar.

 

Zandseplas

Bij de Zandse Plas zijn kavels beschikbaar voor vrije sector woningbouw. Neem hiervoor contact op met de kavelwinkel.

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media