LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Status van de wijk

 

In totaal zijn er circa 4.500 woningen gebouwd in de Waalsprong en daar komen er nog 8.500 woningen bij. Uiteindelijk woont 1/5 deel van alle inwoners van Nijmegen in de Waalsprong!
 

Status per wijk en buurt:
 

Lent
- Visveld – grotendeels gereed. Laatste deel ‘Groene Oever’; is in aanbouw en er zijn nog enkele woningen in verkoop.

- Laauwik is gereed.

- Lentseveld is nog in aanbouw, maar nadert zijn voltooiing. Er zijn nog enkele woningbouwprojecten in verkoop of in aanbouw en er zijn nog enkele vrije kavels beschikbaar. Er komen ook nog enkele huurwoningen beschikbaar.
- Op het eiland van Laauwik wordt nu volop gebouwd. Er zijn diverse projecten in verkoop. Er zijn en worden ook huurwoningen gereserveerd.

- Vossenpels - Plantjevlag. Dit bijzondere projectgebied met voornamelijke ruimte voor zelfbouw is volop in aanbouw en bijna gereed. Er is een visie gestart naar de ontwikkeling van een tweede fase ten noorden van het al gerealiseerde deel.

- Broodkorf en Woenderskamp -  Realisatie zijn nog niet op korte termijn te verwachten. Er wordt al wel een visie voor het gebied opgesteld samen met het plan voor Hof van Holand.

- De Stelt - de bouw is gestart, het gebied is volop in ontwikkeling.


Oosterhout
- De Boomgaard en Elten - gereed
- Het Nijland -  De wijk is nagenoeg gereed. Er zijn nog enkele woningbouwprojecten in verkoop, en er is nog beperkte ruimte voor zelfbouw.
- Grote Boel - De wijk is volop in ontwikkeling. De bouw van de eerste woningen is in 2015 gestart. Realisatie van alle woningen van in totaal 850 woningen zal nog enkele jaren in beslag nemen.  

 

Hof van Holland
Centrale voorzieningen die voor de hele Waalsprong belangrijk zijn krijgen een plek in Hof van Holland. Het wordt een levendige wijk waar wonen, winkels, voorzieningen en ontmoeting gecombineerd worden. U leest er meer over op deze pagina.


De Waaijer
De zandwinning in de drie grote waterplassen is gestart. Waar mogelijk wordt het groengebied al ingericht. Het geheel is in 2020 gereed.

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media