LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Status van de wijk

 

In totaal zijn er circa 6.000 woningen gebouwd in de Waalsprong en daar komen er nog 6.000 woningen bij. Uiteindelijk woont één vijfde deel van alle inwoners van Nijmegen in de Waalsprong! Hieronder beschrijven we de status per wijk en per buurt:

 

Lent

Stelt-Zuid

Aan de zuidrand van Lent wordt een unieke woonbuurt gerealiseerd. Hart van het plan vormt een nieuw aan te leggen boomgaard, die omzoomd wordt door woningen. Op twee locaties in het gebied is ruimte gereserveerd voor appartementen, met uitzicht op de Waal, de stad en de oude stuwwal. Daarnaast worden er ook dijkwoningen gebouwd. De woningen van Talis zijn inmiddels opgeleverd. De overige ontwikkelaars zijn ook gestart met de bouw, of starten binnenkort. 

 

Vossenpels Noord

In Vossenpels Noord zijn zo’n 550 tot 650 woningen gepland. De planvorming voor dit gebied is gereed. De ambitie is om een groenstedelijk en gevarieerd woonmilieu te maken met aandacht voor het tuindersverleden van de wijk. De woningen worden gebouwd in besloten gebieden, omgeven door groen en verbonden via groene routes. Er ontstaan verschillende woonsferen, met ieder een eigen karakter. Naast projectmatige woningbouwontwikkeling is er ook ruimte voor particulieren die zelf willen bouwen.

 

Oosterhout

Grote Boel

De woningbouw in Grote Boel is gereed. Ook het grootste deel van de wegen en het groen zijn definitief ingericht. Ook Park Grote Boel is grotendeels ingericht en nodigt uit voor een lekkere wandeling, of een middag spelen.
 

Zuiderveld

In Zuiderveld zijn circa 550 woningen gepland. Een deel daarvan wordt ingezet voor sociale huur. De eerste bewoners hebben begin 2019 hun intrek genomen in hun woning in Zuiderveld. Er zijn nog verschillende projecten in ontwikkeling, en nog een aantal vrije kavels beschikbaar. De woningbouw zal gefaseerd uitgevoerd worden en zal naar verwachting in 2022 afgerond zijn.

 

Hof van Holland en omgeving

Hof van Holland

In Hof van Holland worden wonen, werken, winkelen en andere activiteiten samengebracht. In de wijk Hof van Holland worden circa 1.500 woningen gebouwd. Zowel gezinnen als starters, studenten, 1-2 persoonshuishoudens, ouderen en mensen met bijzondere woonwensen zullen hier hun nieuwe woonplek vinden.

 

Bijzonder binnen Hof van Holland is het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong.

Het centrum bestaat uit diverse winkels, horeca en andere voorzieningen. Zo ontstaat een nieuw Hart van de Waalsprong dat een functie heeft voor de hele Waalsprong. Voor die tijd kunnen bewoners gebruik maken van een tijdelijke supermarkt. De bouw start naar verwachting medio 2021. Het hele centrumgebied met alle winkels zal eind 2024 gereed zijn. 

 

Woenderskamp

De wijk Woenderskamp krijgt een ruim aanbod aan diverse woningen (circa 600 koop- en huurwoningen). Kindcentrum De Boomgaard, met basisschool en kinderopvang, is in augustus 2020 geopend. De eerste bewoners hebben in februari 2020 hun intrek genomen. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de bouw van onder andere het appartementencomplex van Talis, en de woningen van het project Soetegaerde. 

 

Koudenhoek

Direct grenzend aan de Oosterhoutse Plas komt de wijk Koudenhoek (voorheen Broodkorf genoemd); een woongebied met een dorps karakter vooral bestemd voor jonge gezinnen en doorstromers. Er wordt hard gebouw aan de nieuwe vmbo-locatie van het Citadel College. Als alles volgens planning verloopt kan eind 2020/begin 2021 hier gestart worden met les geven.  

 

Dijkzone

Een nieuwe woonsfeer in de Waalsprong is het wonen langs en op de dijk. Hier komen diverse woningtypen; vrijstaande woningen en tweekappers, maar ook rijwoningen en appartementen. Op markante plekken wordt gebouwd met hoogteaccenten.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen.

 

De Waaijer

In De Waaijer liggen drie plassen. De Zandse Plas, de Lentse Plas en de Oosterhoutse Plas. De Lentse Plas is in de zomer van 2018 officieel als recreatieplas in gebruik genomen. Aan de Oosterhoutse Plas vinden op dit moment de laatste werkzaamheden plaats. Naar verwachting wordt de plas eind 2020 opgeleverd. In de Oosterhoutse Plas en de Lentse Plas zijn plannen voor de realisatie van drijvende woningen. De woningen in de Lentse Plas zijn inmiddels in verkoop. 

 

Park Waaijenstein

In Park Waaijenstein worden 85 appartementen gerealiseerd. Bestaande uit 16 ruime koopappartementen in vier verschillende types en twee luxe koop-penthouses, en 67 luxe vrije-sector huurappartementen. De bouw van de appartementen is in volle gang. Naar verwachting wordt er in de zomer van 2021 opgeleverd. 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media