LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Nieuwe bewoners

 

Welkom in de Waalsprong! Op deze pagina vindt u alle informatie over wat er speelt in uw nieuwe wijk en hebben we nuttige informatie op een rij gezet.

 

Woonomgeving

U bent bewoner van een nieuwe wijk en deze wijk is nog volop in aanbouw. In de weken voor de oplevering van uw woning is de omgeving van uw woning zoveel mogelijk woonrijp gemaakt; trottoirs, parkeerplaatsen en rijbanen zijn deels ingericht en straatverlichting is geplaatst.

 

Er zullen voorlopig nog veel bouwactiviteiten plaatsvinden in uw woonomgeving; wij vragen uw begrip voor het feit dat u daarvan wellicht nog overlast zult ervaren. Veel straten in de wijk worden gebruikt door het bouwverkeer en pas als de woningbouw klaar is, worden die straten helemaal ingericht voor bewonersverkeer. Tot dan zijn het bouwwegen en kunt u bouwverkeer tegenkomen. Zij werken met groot materieel en kunnen de verkeerssituatie niet altijd goed overzien. Om de veiligheid van uzelf en uw kinderen te waarborgen geeft u voorrang aan het bouwverkeer. Uw medewerking hierin stellen wij zeer op prijs.

 

Groen

Er wordt op diverse plekken in de wijk groen aangelegd. Daar waar bouwwerkzaamheden zijn afgerond, kan groen worden ingericht. Veelal gebeurt dit echter op het moment dat verschillende plekken gecombineerd kunnen worden en bovendien ook alleen in het plantseizoen (van november tot april).

 

Wijkregisseurs Nijmegen-Noord
Er zijn verschillende wijkregisseurs actief in de wijk. Ze zijn aanspreekpunt voor bewoners en hebben daarbij ieder een eigen achtergrond:

  • In Nijmegen-Noord staan wijkregisseurs Jeffrey Leeuwenhaag en Menno Oudeman u graag te woord over de fysieke, openbare ruimte.
  • Juliëtte Driessen is regisseur op sociale onderwerpen in de wijk.
  • Harald te Grotenhuis zorgt voor de veiligheid in Zuiderveld.
  • U kunt ze bereiken via een centraal mailadres: wijkregisseurnijmegennoord@nijmegen.nl

Afval, grofvuil en meer

Afvalinzameling wordt in Nijmegen verzorgd door Dar. Voor informatie over afval, grofvuil, grond en ophaaldata kijkt u op de website van Dar. In Nijmegen scheiden we plastic van overig afval. Ook papier wordt apart ingezameld. Als het goed is, heeft u een gft-container gekregen. Zo niet, belt u dan even met Dar. Dan krijgt u die alsnog.

 

Houdt u er rekening mee dat de afvalinzameling in een nieuwe wijk soms lastig is. Dar kan uw woning misschien niet goed bereiken door bouwverkeer of wegomleidingen. Wij verzoeken u om uw afval aan te bieden op een goed bereikbare plaats die misschien iets verder van uw woning ligt. Zodra alle straten zijn ingericht, kan Dar makkelijker in de buurt van uw woning komen.  Als u opmerkingen of klachten heeft over het aanbieden of inzamelen van het huisvuil, meldt u dit dan via info@dar.nl.

 

Verkeersknip Griftdijk-Noord

Vanaf 16 juli 2018 is er een bewonersvriendelijke verkeersknip ingesteld tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat. Deze knip is de komende jaren van kracht  tijdens de spits: van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Gedurende deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk Noord op dit punt te passeren. Bewoners van het ontheffingsgebied komen in aanmerking voor een ontheffing. U kunt per adres maximaal twee ontheffingen aanvragen. Let op: u kunt de ontheffing pas aanvragen als u daadwerkelijk bent ingeschreven op uw nieuwe woonadres. Of u in aanmerking komt voor een ontheffing en voor het aanvragen voor een ontheffing kijkt u op deze website.

 

Meld & Herstel

Voor smartphones is er de Meld&Herstel app om melding te maken van zaken die kapot/vernield zijn en andere vormen van overlast in de openbare ruimte, bv. een kapot bankje, afvalbak, losse stoeptegels en dergelijke. U kunt meldingen ook via de  website van de gemeente Nijmegen doorgeven.

 

Honden uitlaten in uw buurt

De gemeente vindt het belangrijk dat er voor honden genoeg plekken zijn om te spelen, te rennen en hun behoefte te doen. Daarom zijn er hondenlosloopgebieden, hondenuitlaatplaatsen en hondenpoepbakken. De hondenpoepbakken staan verspreid over de stad. U kunt deze in ieder geval vinden bij de losloopgebieden en uitlaatplaatsen. Voor meer informatie over alle locaties kunt u hier terecht. Bij afwezigheid van een hondenpoepbak kunt u een gewone afvalbak gebruiken.

 

Waalsprong Informatiecentrum 

In het Waalsprong Informatiecentrum kunt terecht met al uw vragen over uw woonomgeving en de ontwikkelingen in de Waalsprong. De contactgegevens van het Wooninformatiecentrum vindt u hier.

 

Handige links

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media