LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Woningbouw tot 2020: prioriteit aan Waalsprong, Waalfront en Spoorzone

Woensdag 4 April 2012 | reacties 1
14160-bfa-nijmegen-laauwik-vogelvlucht-nov-2011-125dpi

Omdat de situatie op de woningmarkt door de crisis sterk is veranderd, heeft de gemeente Nijmegen het woningbouwprogramma voor de komende jaren nog eens goed onder de loep genomen. Belangrijkste conclusie is dat er in Nijmegen nog veel vraag is naar woningen, dat er ook nog genoeg bouwplannen zijn, maar dat er goed bekeken moet worden of de juiste woningen op de juiste plek gebouwd worden. Nijmegen geeft prioriteit aan het afbouwen van de Waalsprong, het Waalfront en de oostkant van de Spoorzone, en staat meer terughoudend tegenover bouwen in de bestaande stad.

 

Na jaren waarin de nadruk lag op het stimuleren van het tempo in de Nijmeegse woningbouw, is de situatie op de woningmarkt door de crisis veranderd. Veel mensen krijgen hun financiering niet rond, waardoor woningen minder snel worden verkocht. Desondanks blijft de vraag naar woningen in Nijmegen fors. Er is hier dan ook geen sprake van vraaguitval, maar van vraaguitstel. Ondanks de crisis wordt er nog behoorlijk gebouwd in de stad: dit jaar worden zo’n 1200 woningen opgeleverd. Wat 2013 en verder brengt is bijna niet te voorspellen.

 

Om adequaat op de veranderende woningmarkt in te kunnen spelen, heeft de gemeente Nijmegen de woningbouwplannen tot het jaar 2020 nog eens goed doorgelicht en prioriteiten gesteld. Qua vraag is er nog altijd ruimte voor nieuw aanbod op de woningmarkt, maar niet altijd staat het door woningzoekenden gewenste type woning op de juiste locatie gepland. Zo bestaat er een overschot aan koopappartementen en is er bijvoorbeeld teveel gepland in Dukenburg. Dat betekent dat Nijmegen de komende jaren meer vraaggericht moet gaan bouwen, aansluitend bij de wensen van toekomstige bewoners qua kwaliteit, prijs en woonmilieu.

 

De belangrijkste conclusies die het college uit de inventarisatie trekt:

 

- De gemeente Nijmegen geeft prioriteit aan het afbouwen van de Waalsprong, het Waalfront en de oostkant van de Spoorzone. Maar ook daar moet goed bekeken worden of het bouwprogramma optimaal aangesloten blijft bij de vraag. Ook het vernieuwen van de woningvoorraad blijft belangrijk; herstructureringsplannen gaan dus door.
- Ontwikkelingen waar contracten onder liggen en waar afspraken over zijn gemaakt, gaan door. Als de ontwikkelaar de plannen echter wil herprogrammeren, dan zal de gemeente adviseren op basis van de huidige Nijmeegse marktomstandigheden.
- De gemeente gaat voortaan uiterst terughoudend om met bouwplannen in wijken waar volgens de woningmarktverkenning (vrijwel) geen vraag meer is naar woningen. Er zijn uitzonderingen mogelijk als ontwikkelaars kunnen aantonen dat bouwplannen gunstig uitpakken voor de wijk of voor een doelgroep. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten- en ouderenhuisvesting. Er is overigens nog wel ruimte voor nieuwbouwplannen in en rondom het centrum van de stad. Daar is namelijk veel vraag naar huurappartementen.

 

Bron: Persbericht gemeente Nijmegen 3 april 2012

« Terug naar het overzicht

Reacties

han jonkers (woensdag 11 april 2012)

is al iets bekend over de wijk "de citadel" in de Waalsprong ? Ik heb belangstelling voor een huurappartement in deze wijk maar heb geen idee wanneer met de bouw van dit '2e centrum' van Nijmegen wordt begonnen.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media