LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Woningbouw in de Waalsprong met oog voor de natuur

Dinsdag 12 Maart 2019 | reacties 4
sneeuwuil-persbericht

De gemeente Nijmegen heeft een plan opgesteld waarin natuur structureel meegenomen wordt in de bouwplannen voor de  nieuwe woonwijken in de Waalsprong. Daardoor kunnen de beschermde diersoorten in het gebied zich in stand houden en mogelijk zelfs uitbreiden. Ook krijgen de nieuw te bouwen huizen ingebouwde nestruimten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit alles zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving. De gemeente gaat natuurorganisaties en bewoners vragen om  mee te helpen bij de uitvoering van het plan.

 

Beschermde diersoorten

Dit zogenaamde Soortenmanagementplan van Nijmegen (SMP-N) streeft naar een duurzame instandhouding van in de Waalsprong voorkomende beschermde diersoorten. In het SMP-N zijn dat: steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek, rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker. Met tellingen gaat de gemeente de ontwikkeling van de diersoorten bijhouden.

 

Landschappelijke zone

De gemeente richt de gevarieerde groengebieden rondom de woonwijken zo in dat de beschermde diersoorten zich er thuis voelen. Ook de niet beschermde soorten profiteren hiervan. De inrichting van deze groengebieden krijgt elementen uit het oorspronkelijke landschap: het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van vóór de komst van de kassen rond 1960, onder andere met boomgaarden en knotwilgen. Deze zone heeft een ecologische verbinding met omringende groene gebieden.

 

Natuurinclusief bouwen

Wereldwijd en ook in Nederland neemt de natuurlijke rijkdom af. Onder andere door uitbreiding van de steden ten koste van het groen. Ook is er in nieuwbouw vaak weinig schuilplek meer voor dieren. Het is echter goed mogelijk om nieuwe stadsdelen zó te bouwen dat flora en fauna er een plek krijgen. Het is vooral een kwestie van de natuur meenemen in de plannen: ‘natuurinclusief bouwen’.

 

Voor alle nieuw te ontwikkelen gebieden in de Waalsprong krijgt vanaf 2020 elke woning met een tuin gemiddeld drie voorzieningen voor gierzwaluwen en drie voor huismussen. Per acht woningen komt een voorziening voor vleermuizen. Ook hoogbouw krijgt voorzieningen. De precieze aantallen hangen nog af van de ecologische mogelijkheden van de plek. Vaak kunnen loze ruimten van gebouwen gebruikt worden voor nestvoorzieningen, zoals onder de dakgoot en ingemetseld in de spouw.

 

Participatie

De rol van de bewoners en natuurorganisaties is van belang bij het vergroten van de natuurlijke rijkdom in de Waalsprong. Daarom zoekt de gemeente contact met natuurorganisaties om met hen te praten over hun eventuele rol bij het tellen van de diersoorten, beheer en educatie. Via de bestaande gemeentelijke initiatieven zoals Operatie Steenbreek worden bewoners gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen en ook geschikt te maken voor de dieren die bij hun huis voorkomen.

 

Pilot

Het Soortenmanagementplan van Nijmegen voor de Waalsprong is ontwikkeld in een pilot van de provincie Gelderland, waar drie andere Gelderse gemeenten in participeren. Een SMP heeft als voordeel, dat de gebiedsbrede aanpak een grotere overlevingskans van beschermde dieren oplevert. Bovendien is het efficiënter in planvorming, vergunning, handhaving en monitoring.

« Terug naar het overzicht

Reacties

Anja AJM Lucassen (donderdag 14 maart 2019)

Wat een mooi initiatief! Ik wil graag meedenken en heb zelf al een zeer groene en diervriendelijke tuin.

Alfred (vrijdag 22 maart 2019)

toch jammer dat voor elke bouwvoorbereiding vrijwel elke boom en struik sneuvelt. zie bijv Hof van Holland.

Joren (maandag 25 maart 2019)

Beter laat dan nooit zal ik maar zeggen! Nu de Waalsprong bijna is volgebouwd of bouwrijp is gemaakt komt men met deze plannen in de goede richting! Alleen wel jammer dat de gemeente Nijmegen de mond vol heeft van groen ,maar dat in werkelijkheid in de Waalsprong bijna elk groen plekje volgebouwd is/wordt. Alfred hierboven heeft wat dat betreft een punt. Mooi voorbeeld zijn ook de plannen voor Park Waaijenstein naast het landgoed Oosterhout. Hier zou jaren geleden een mooie groene overgangszone komen. Nu komen er veel grote huizen en appartementen waar veel geld mee te verdienen is ,met als gevolg veel druk op het nabijgelegen bos en andere omliggende natuur. Paar jaar gelden liepen er nog reeën, hazen, konijnen, fazanten en vlogen er allerlei roofvogels. Nu is het een kale bouwrijp gemaakte vlakte waar geen dier meer te zien is. En dat zo dicht op het bos, schandalig gewoon! Uit betrouwbare bron zelfs vernomen dat er een verzoek aan het Landgoed is gedaan om de bomen aan de rand van het landgoed te kappen zodat de bewoners van de nieuwe appartementen een "mooier' uitzicht over het landgoed/bos zouden krijgen. Hoezo met oog voor de natuur? Met oog op de eigen portemonnee dat zeker!

Redactie Waalsprong (dinsdag 26 maart 2019)

Beste Joren, Alfred, er is in de Waalsprong een opgave om circa 12.000 woningen te realiseren. Daar is nu ruim de helft van gerealiseerd, en er zijn veel gebieden (zoals Hof van Holland, Woenderskamp) in voorbereiding. De fase van bouwrijp maken is niet altijd de meest charmante, toegegeven. Maar doelstelling met de nieuwe plannen is om in en ook óm de woonwijken zoveel mogelijk waardevol groen terug te laten keren, dat een goede habitat biedt voor beschermde en soms ook nieuwe diersoorten. Waar mogelijk behouden we bomen - voorbeelden daarvan zijn de knotwilgen in Hof van Holland, die een nieuwe plek kregen en bijvoorbeeld de oude lindebomen, die moesten wijken voor de aanleg van de Spiegelwaal. Deze laatste bomen hebben op verschillende locaties in Lent een nieuwe plek gekregen.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media