LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werkzaamheden watersingel De Stelt

Vrijdag 24 Augustus 2018 | reacties 4
1bewerkt

In september wordt de watersingel in De Stelt aangepast aan de nieuwste klimaateisen. De werkzaamheden starten naar verwachting vanaf medio september en duren circa 6 tot 8 weken.

 

Aanleiding

Door veranderingen in het klimaat zijn aanpassingen nodig om goed functioneren van het watersysteem in de toekomst te garanderen. Daarom is het belangrijk er voor te zorgen dat het water in de singels in droge periodes minder aangevuld hoeven te worden vanuit de plassen. Zo wordt de waterhuishouding in de Waalsprong zo min mogelijk beïnvloed door de waterstand in de Waal.

 

Werkzaamheden

Er wordt een laag klei aangebracht op de bodem en oevers van de watergang. Dit noemen we beleming. De kleilaag vormt een afdichting, die voorkomt dat water uit de singel in periodes met lage grondwaterstanden in de bodem wegzakt richting de Waal.

 

De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk vanuit de watergang zelf uitgevoerd. Daarvoor zal het gedeelte van de watergang tussen de Steltsestraat en de brug nabij de Parmasingel drooggelegd worden. Dat betekent dat de aanvoer en doorstroming van de watergang in het gebied Hoge Bongerd tijdelijk beperkt of verlaagd wordt.

 

Start tijdens gunstige omstandigheden
De werkzaamheden starten naar verwachting vanaf medio september en duren circa 6 tot 8 weken. We hebben deze periode gekozen omdat het water in de Waal momenteel erg laag staat door de droogte. De verwachting is dat het nog zeker enkele weken tot maanden zal duren voordat de waterstand zich tot normaal niveau hersteld heeft. De omstandigheden zijn zeer gunstig voor de werkzaamheden; de singel moet namelijk volledig worden drooggelegd. Door de lage waterstand is minder bemaling nodig en kunnen de werkzaamheden  efficiënter uitgevoerd worden.

 

Verkeer

Tijdens de periode van werkzaamheden ziet u graafmachines die de watergang afgraven. De  overtollige grond wordt afgevoerd. De afgegraven watergang wordt deels aangevuld met klei dat al eerder vanaf een andere locatie uit de Waalsprong is aangevoerd. De rest van de benodigde klei wordt van buiten het gebied verder aangevuld. Grondtransport en bouwverkeer zal vanaf de Prins Mauritssingel, Vrouwe Udasingel, de Turennesingel en via de rotonde met de Steltsestraat het gebied ingaan. Via de voormalige ontsluitingsweg – nu bouwweg – zal het verkeer aan de westzijde het gebied weer verlaten richting de Prins Mauritssingel. Hoewel het meeste bouwverkeer zich op deze route zal bewegen, sluiten wij niet uit dat er op momenten ook bouwverkeer op de (verlengde) Turennesingel zal zijn.

 

Achtergrondinformatie

 

Start bouwrijp maken
De beleming van de watergang wordt uitgevoerd vooruitlopend op de overige werkzaamheden in het gebied. Het gaat dan om het bouwrijp maken van het gebied in combinatie met het aanbrengen van een dijkversterking. De werkzaamheden daarvoor starten naar verwachting eind 2018/ begin 2019. Vanaf het najaar 2019 wordt de bouwrijpe grond vrijgegeven voor start van de woningbouw.

 

Waterhuishouding
De watersingel in De Stelt is onderdeel van het watersysteem in de Waalsprong. Dit systeem vormt een zelfstandige waterhuishouding in het gebied, waarin regenwater wordt opgevangen via wadi’s en singels, die vervolgens weer in verbinding staan met de Lentse, Zandse en Oosterhoutse Plas. Dit systeem kan zowel droogte als waterovervloed in het gebied opvangen, zonder daarbij de rivieren zoals de Waal en de Linge te belasten. Daarmee draagt de waterhuishouding in de Waalsprong bij aan een duurzame realisatie van uw woonomgeving.

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

Ton Heeren (vrijdag 24 augustus 2018)

Is het niet mogelijk om het grondtransport en bouwverkeer direct via de Prins Mauritsingel het gebied in te laten rijden in plaats van door woonwijken heen te laten rijden.

Redactie Waalsprong (maandag 27 augustus 2018)

@Ton Heeren: komend vanaf Arnhem richting Nijmegen is het verboden om vanaf de Prins Mauritssingel de Turennesingel op te rijden; daar geldt een linksaf-verbod. Dat kan niet voor de werkzaamheden in De Stelt aangepast worden. Zwaar verkeer mag bovendien niet over de stadsbrug (en zou overigens ook een enorme omrij-factor voor het bouwverkeer betekenen). Kortom: de in het bericht beschreven route is de enige mogelijkheid om De Stelt uit de noordelijke richting te bereiken.

Pieter (dinsdag 01 oktober 2019)

Wat is er binnen een jaar veranderd aan de eisen om het functioneren van het watersysteem in de toekomst te garanderen dat de hele sloot nu opnieuw afgegraven wordt?

Redactie Waalsprong (dinsdag 01 oktober 2019)

Beste Pieter, er is in het afgelopen jaar niets veranderd aan de eisen voor het functioneren van het watersysteem. We hanteren de eisen die we in het kader van Klimaatadaptatie hebben gekregen van het waterschap Rivierenland. De werkzaamheden die nu plaatsvinden zijn een vervolg op de belemingswerkzaamheden die we vorig jaar hebben uitgevoerd. Er worden nu schanskorven geplaatst langs de watergang. Daarvoor moet er een stuk van de watergang verbreed en deels afgegraven worden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media