LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Waterschap houdt Waalsprong Nijmegen in de gaten vanwege droogte

Donderdag 20 Juli 2017 | reacties 0
foto-droge-watergang

Door droogte en neerslagtekort zijn rivier- en grondwaterstanden momenteel laag. Het nieuwe stadsdeel Waalsprong in de gemeente Nijmegen heeft door de aanhoudende droogte te maken met sterke verlaging van waterpeilen in de plassen. Het watersysteem is nog niet klaar. Het waterschap houdt er rekening mee dat de gemalen het waterpeil in de singels niet meer optimaal kunnen reguleren en bereidt daarom maatregelen voor.

 

Het peil in de Lentse en Zandse Plas dreigt zo laag te worden, dat de gemalen geen water meer in de singels kunnen pompen. Het risico bestaat dat bij aanhoudende lage rivierwaterstanden en droogte in de komende weken de singels in de wijken droogvallen. Om dat te voorkomen gaat het waterschap aanvullende maatregelen treffen zoals de inzet van extra pompen voor wateraanvoer. Waterschap Rivierenland en de gemeente Nijmegen houden de situatie nauwlettend in de gaten. Het waterschap meet regelmatig het waterpeil en het zuurstofgehalte in de singels om eventueel gevaar voor de vissen tijdig te signaleren.

 

Watersysteem

Het watersysteem in de Waalsprong is een zelfstandig opererend netwerk van plassen en singels. Het is ontworpen om zowel waterovervloed en watertekorten in het gebied te reguleren door de plassen in te zetten als buffer. Het systeem functioneert al, maar groeit mee met de ontwikkeling van de wijken. Omdat de Oosterhoutse Plas nog niet is aangelegd, ontbreekt momenteel een belangrijke buffer bij het opvangen van de huidige droogteperiode.

 

Informatie

Mocht aanhoudende droogte er toe leiden dat delen van de singels actief worden drooggelegd, zal Waterschap Rivierenland aanwonenden informeren. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht bij het algemene informatienummer van Waterschap Rivierenland, telefoon 0344-64 90 90.

 

Bron: persbericht Waterschap Rivierenland, 20 juli 2017

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media