LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Waterschap brengt pompen aan in Lentse Plas

Vrijdag 31 Augustus 2018 | reacties 0
gemaal-turennesingellentse-plas

De droogte heeft nu ook gevolgen voor de stand van het oppervlaktewater in de Waalsprong. Het Waterschap plaatst - net als in 2017 het geval was - mobiele pompen in de Lentse Plas om te voorkomen dat de singels in de Waalsprong droogvallen.

 

Vanwege de snel dalende waterstand plaatst Waterschap Rivierenland nog voor dit weekend enkele mobiele pompen in de Lentse Plas. Deze tijdelijke installaties pompen water van de plas naar de singels om droogvallen ervan te voorkomen. Daar wordt niet alleen stankoverlast mee voorkomen, maar wordt vooral ook het aanwezige ecosysteem (waterplanten en -dieren) behouden. Voorlopig zijn de pompen alleen nodig in de Lentse Plas; het waterschap houdt de situatie in de Oosterhoutse Plas nauwlettend in de gaten. Het is niet goed te voorspellen, hoelang de inzet van pompen noodzakelijk is; verwachting is dat het enkele maanden gaat duren voordat het waterpeil zich hersteld heeft.

 

Singel in LentRecordlaagte

De waterstand in de Waal heeft een recordlaagte bereikt. Deze lage rivierstand heeft invloed op de  grondwaterstand: de Waal trekt water weg uit het gebied. Daardoor is in korte tijd het waterpeil in de Waalsprong erg laag geworden. In de Lentse plas is het peil nu zo laag, dat via de gemalen geen water meer in de singels kan stromen. Daarom worden nu op twee plaatsen tijdelijke pompen ingezet, die als een soort ‘bypass’ water uit de plas naar de singels brengen.

 

Droogte in zomer 2017

In de zomer van 2017 was ook sprake van een laag waterpeil in de plassen en singels van de Waalsprong. Ook toen zijn tijdelijke pompen ingezet om de singels te voorzien van water. Ondanks de landelijke droogte waren er deze zomer nog niet eerder problemen in de Waalsprong. Dat is te danken aan een relatief nat voorjaar met hoge waterstanden in de Waal. Daarmee heeft Waterschap Rivierenland een buffer opgebouwd in de plassen. Bovendien is die buffer dit jaar nog groter, omdat ook de Oosterhoutse Plas (in aanleg) al veel water kan bergen. Zo heeft het waterschap lange tijd kunnen voorkomen dat zij moest ingrijpen.

 

Klimaatadaptatie

Verwachting is, dat extremere situaties zoals dit jaar ook in de toekomst veel vaker voor gaan komen. Er zijn structurele oplossingen bedacht om het watersysteem nog robuuster te maken om gevolgen van klimaatveranderingen op te kunnen vangen. Een voorbeeld daarvan is het aanbrengen van een laag klei op de bodem en oevers van de singels. Door deze ’beleming’ wordt het wegvloeien van water uit de singels voorkomen. Nieuwe watergangen in de Waalsprong worden al op deze manier aangelegd. Bestaande singels, zoals in De Stelt, worden aangepast aan de nieuwe eisen. De extreem droge omstandigheden bieden daar weer zeer gunstige omstandigheden voor.

 

Zwemmen in de Lentse Plas

De lage waterstand kan misschien een spelbreker zijn voor de strandrecreatie aan de noordzijde van de Lentse Plas. Zeker met de zomerse temperaturen in het vooruitzicht die de huidige weersvoorspellingen aangeven. De waterlijn in de Lentse Plas bevindt zich nu bijna bij de ballenlijn. Achter de ballenlijn wordt het snel diep en is dan ook alleen geschikt voor geoefende zwemmers. Een waarschuwing voor ongeoefende zwemmers en kinderen in het bijzonder is in deze omstandigheden dan ook op zijn plaats.

 

 

Waterhuishouding Waalsprong

Het stelsel van wadi’s, singels en plassen vormt een zelfstandig functionerende waterhuishouding in de Waalsprong. Regenwater wordt opgevangen in de wadi’s. Deze staan in verbinding met de singels, die het water vervolgens in de Lentse, Zandse en Oosterhoutse Plas brengen. Dit systeem kan zowel droogte als waterovervloed in het gebied opvangen, zonder daarbij de rivieren zoals de Waal en de Linge te belasten. Daarmee draagt de waterhuishouding in de Waalsprong bij aan een duurzame realisatie van uw woonomgeving.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media