LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Voornemen tot gunning Ruimte voor de Waal - Nijmegen

Donderdag 28 Juni 2012 | reacties 0

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen de uitvoering van het project ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ te gunnen aan de combinatie I-Lent. Deze aannemerscombinatie, die wordt gevormd door Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, moet gaan zorgen voor het verleggen van de dijk, het graven van een zogenaamde nevengeul in de uiterwaarden, de bouw van drie bruggen en een nieuwe kade. Het betreft een voornemen tot gunning die naar verwachting medio juli 2012 definitief is.

 

Er is beoordeeld op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Dat betekent dat behalve naar de prijs ook beoordeeld is op planning en werkwijze, de manier waarop de ruimtelijke kwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd en de wijze waarop de aannemer de verkeershinder tijdens de uitvoering gaat beperken. De gemeente Nijmegen is van mening dat I-Lent zeer goed scoort op deze onderdelen. Omdat het project ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ onderdeel is van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier was ook de instemming van de Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu nodig.

 

Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen, meer ruimte aan de rivieren. In Nijmegen gebeurt dat door teruglegging van de Lentse Waaldijk en de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. Met het plan ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ ontstaat er - in het hart van Nijmegen - een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee hele nieuwe bruggen en een verlengde brug aan de Waalbrug. Eind 2015 moet het werk zijn afgerond.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen, 28 juni 2012

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media