LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Voorbereidende werkzaamheden Waalhoven

Zaterdag 19 Februari 2022 | reacties 0
impressie-waalhoven

Voor de ontwikkeling van het plan Waalhoven van de ontwikkelcombinatie BPD/VanWonen zijn er volgende week werkzaamheden op en rond het pand op Oosterhoutsedijk 88. Het gaat om een perceel naast Fort Beneden Lent.

 

Bomen

Op het betreffende perceel staan in totaal ruim 70 bomen. Daarvan moet een aantal bomen gerooid worden vanwege de ontwikkeling van dit perceel tot woningbouwlocatie. In het stedenbouwkundig plan voor dit perceel zijn zo veel mogelijk bestaande bomen ingepast, worden enkele bomen verplaatst en is er ook aandacht voor het handhaven van belangrijke groene structuren, zoals die op de perceelsranden. Daarnaast zijn alle bomen onderzocht op hun vitaliteit en daaruit is gebleken dat een aantal bomen een slechte vitaliteit hebben of al dood zijn. In totaal moeten er om deze redenen 32 bomen gerooid worden. Vanaf 22 februari wordt gestart met het rooien van de bomen. 

 

Circulair

Een deel van het gerooide hout zal in dit nieuwe woningbouwplan worden hergebruikt als onderdeel van muurtjes en dergelijke die daarmee een groener natuurlijker karakter krijgen en een ecologische functie vervullen voor allerlei dieren. Ook zal op diverse plaatsen resthout neergelegd worden, solitair of bijvoorbeeld rondom marterkasten, waardoor dat aangename verblijfplaatsen worden voor marters marter-achtigen, maar ook bijvoorbeeld zangvogels, egels en padden. Uiteraard zullen er ook nieuwe bomen en andere groenstructuren worden teruggebracht in het plan De Waalhoven.

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media