LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Vogels, amfibieën en vissen in de Waalsprong

Dinsdag 15 December 2020 | reacties 0
20160914-dode-pad-ransuil-kijkt-toekees-strating

Heb jij een groene kikker, ransuil of grote modderkruiper als buur? Misschien wel! Want deze bijzondere dieren komen voor in de Waalsprong. Afgelopen voorjaar is geïnventariseerd welke vissen, amfibieën en vogels er in de Waalsprong leven.

 

De Waalsprong is aan het verstedelijken. Het landelijk gebied maakt plaats voor woningen en nieuwe bewoners. De gemeente heeft een plan gemaakt om in de Waalsprong natuur te behouden en te versterken voor een aantal specifieke diersoorten in de Waalsprong. Bij dat plan hoort dat die diersoorten nauwlettend in de gaten worden gehouden.

 

Hiervoor is de hulp ingeschakeld van Sovon Vogelonderzoek Nederland en RAVON. Dit zijn twee organisaties die met behulp van vrijwilligers vogels, vissen en amfibieën tellen. Om te weten hoe groot de populaties van diersoorten zijn, wordt er volgens een vaste methode geteld. Elk dier apart tellen lukt niet, maar door regelmatig op vaste plekken te tellen, krijg je een goed beeld van welke diersoorten er voorkomen in een bepaald gebied. En als je dit regelmatig herhaalt, weet je ook of de soort toe- of afneemt. Dit noemen we monitoren. Enkele vrijwillige vogelwerkgroepen en professionals zijn er dit voorjaar op uitgetrokken om die tellingen te kunnen doen.

 

Er is onder andere onderzoek gedaan naar de steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek, rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker. Per soort vogel, amfibie of vis wordt er gewerkt met een vast protocol. Zo wordt bijvoorbeeld de steenuil gemonitord door op verschillende geschikte plekken te gaan luisteren of deze kleine uil aanwezig is. In sommige gevallen wordt het geluid nagebootst, waarop al dan niet een reactie volgt. Als die beantwoord wordt, dan weet je dat er een steenuil in de buurt gevestigd is.

 

Welke dieren hebben we gezien?beton poel

Er leven heel veel vogels in de Waalsprong. Als je een tijdje de lucht in kijkt, zie je vast een buizerd voorbij vliegen, maar de roek kan je zomaar voorbij vliegen zonder dat je het in de gaten hebt. Al deze vogels hebben territoria in de Waalsprong.  Alleen de kerkuil heeft dit jaar niet gebroed in de Waalsprong, hoewel er in het voorjaar wel enkele paartjes aanwezig waren. Als je in het Spiegelbos wandelt, heb je vast al een keer de aangelegde betonnen poelen gezien. Deze voortplantingsplaatsen zijn speciaal aangelegd voor rugstreeppadden. Helaas zijn deze poelen in 2020 niet door de rugstreeppad gebruikt. Daartegenover staat dat de groene kikker goed geïntegreerd is in de Waalsprong. Vooral rondom sloten hoor je de groene kikker goed kwaken. Wat betreft vissen is de grote modderkruiper bestudeerd en aangetroffen in Zuiderveld.

 

Nieuwsgierig geworden?
Komend voorjaar worden er (afhankelijk van de coronamaatregelen) natuurexcursies georganiseerd door Sovon en RAVON. Samen met een expert kun je bij jou in de buurt de natuur in. Je komt tijdens de excursies oog in oog te staan met enkele diersoorten en je krijgt uitleg over het onderzoek. De data van de excursies worden bekend gemaakt via onze website. Ook kan je je inschrijven als geïnteresseerde voor de nieuwsbrief van RAVON.
 

Ben je na de excursie nog enthousiaster geworden? Denk er dan eens aan om aan de slag te gaan als vrijwilliger. Als vrijwilliger ga je in het voorjaar een aantal keer naar een vaste plek om daar amfibieën of vogels te tellen. Meer informatie vind je op de website van Ravon of stuur een mail naar info@ravon.nl

 

Foto ransuil: Kees Strating

Foto betonpoel: Raymond Creemers

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media