LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verslag informatieavond knip Griftdijk

Vrijdag 12 Februari 2016 | reacties 10
infoavond-knip-griftdijk

Heeft u de informatieavond over het verkeer op de Griftdijk gemist? Of was u erbij en wilt u nog eens nalezen wat er gepresenteerd en besproken is? Het verslag van de avond en de presentatie zijn beschikbaar. 

 

Ruim 250 bewoners en andere belangstellenden bezochten dinsdag 2 februari de informatieavond over het verkeer op de Griftdijk. De aanwezigen kwamen vanuit alle kanten: er waren ondernemers, mensen uit Lent en de wijk Oosterhout, het dorp Oosterhout (Overbetuwe), de overzijde N325, Ressen, etc.

 

Gespreksleider Vincent Cantrijn en wethouder Harriët Tiemens openden de avond met een introductie; projectleider Erwin Olzheim lichtte het publiek in over het proces en de werkwijze van de gemeente Nijmegen. In een presentatie werd uitleg gegeven over de verkeersproblematiek en het raadsbesluit uit 2007: een knip in de Griftdijk.

 

avond infra, 2 feb 2016Na het plenaire gedeelte gingen de bezoekers uiteen in groepjes om de belangrijkste problemen en oplossingen te bespreken. Zij kregen de opdracht een top 3 te maken van zowel de problemen als de ideeën voor een oplossing. Deze werden vervolgens plenair besproken door Vincent Cantrijn.

 

Wethouder Tiemens sloot de avond af met een terugblik op de avond en een vooruitblik naar de volgende bijeenkomst.

 

Tweede bijeenkomst
In de tweede bijeenkomst komt de projectgroep terug op de input die geleverd is tijdens en naar aanleiding van de eerste avond. De tweede bijeenkomst vindt eind maart plaats; de precieze datum en het programma worden binnenkort bekend gemaakt.

 

Een bundeling van alle suggesties en vragen die tijdens en naar aanleiding van de informatieavond aangeleverd zijn, leest u hier.

 

input van de tafelsessies

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties

David (zondag 14 februari 2016)

Is het zo dat tegenstanders van de knip niet bij de avond waren? Zijn voorstanders de stille meerderheid? Of is de avond zo ingericht dat slechts een knip als oplossing uit de bus kon komen? Ik woon in Nijmegen Noord en ken in mijn omgeving niemand die op deze knip zit te wachten. Ook mensen in Oosterhout zijn faliekant tegen. Dit lijken mij de belangrijkste belanghebbenden. Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat de conclusie van deze avond is dat er een knip moet komen?

redactie waalsprong.nl (maandag 15 februari 2016)

Alle aanwezigen hebben gebrainstormd over mogelijke oplossingen voor het verkeersprobleem en er waren verschillende geluiden te horen. Een deel van de mensen (vanuit verschillende hoeken van de Waalsprong) gaf de voorkeur aan voor een knip. Er zijn daarbij verschillende opties gedaan over de locatie en de vorm van een knip of zelfs over het aantal knippen. De foto onderaan het artikel is overigens één van de vele vellen met problemen en ideeën die we die avond gekregen hebben van de bezoekers en die we meenemen in de plannen.

Johan (dinsdag 16 februari 2016)

Ik ben zeker voor een knip! De weg is niet ingericht op het huidige grote aanbod van voertuigen/fietsers. Er rijden momenteel teveel auto's en vrachtwagens die de Griftdijk als sluiproute gebruiken. Ik las in het verslag dat een aantal bewoners uit het dorp Oosterhout graag zien dat de Waaldijk voor motorvoertuigen weer open gaat. Ik hoop dat dat in ieder geval niet meer gaat gebeuren. De Waaldijk is een mooie en fijne plek geworden om er te wandelen, fietsen of op een andere manier te recreëren. Geen gescheur meer van motoren en auto's die je van de dijk rijden. En ja, dat gebeurde echt! De Stationsstraat is toch een goede route om het dorp uit te rijden om dan vervolgens via bijv. de Ovatonde naar Lent of Nijmegen te gaan? Dat moeten de bewoners uit de wijk nl. ook. Mocht er toch besloten worden om de Waaldijk weer voor auto's en motoren toegankelijk te maken, zorg er dan in ieder geval voor dat er nergens een aansluiting komt op bijv. de S100 of Prins Mauritssingel/N325.

Koen (woensdag 17 februari 2016)

Wat ik niet terug kan vinden in het verslag en de presentatie: - op het moment dat er gewerkt gaat worden met beperkende maatregelen (bijvoorbeeld een paal die d.m.v. kentekenherkenning naar beneden gaat) blijkt in vele andere gevallen dat er een enorme vertraging ontstaat. Zelfs bij een reductie van 80% van het verkeer in spitstijden is de doorstroming trager (auto's moeten immers remmen, wachten, optrekken, etc.). Is dit meegenomen in de overwegingen? - op het moment dat er een knip komt ter hoogte van "Grote Boel" en "De Elten"; welke bewoners komen er dan in aanmerking voor een doorlating/pasje? Uitsluitend de bewoners uit deze twee delen of alle bewoners? - op het moment dat er een knip wordt gemaakt tussen "Het Nijland" en "Dorp Oosterhout" wat is dan het gevolg voor het nieuwe sluipverkeer door "Het Nijland" dat vervolgens over de dijk naar "Dorp Oosterhout" gaat? - Wordt de middenstand in Oosterhout betrokken in dit proces? Neem bijvoorbeeld de Lidl die voor een groot deel van haar omzet afhankelijk is uit de overige gebieden (en denk ook aan de werkgelegenheid die hiermee gemoeid gaat). Kortom: de laatste opmerking van de wethouder is volgens mij niet het juiste uitgangspunt (Wethouder Tiemens: Ook wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke oplossingen. Ik proef dat de inwoners niet heel erg schrikken van een knip aan de zuidkant en waarschijnlijk zal daar wel op worden voortgeborduurd). Dit is niet zoals een inspraak- en besluitvormingsproces hoort te gaan. Het gaat er niet om dat bewoners "niet schrikken" maar dat er een oplossing komt waar iedereen blij van gaat worden. Een verschil van perceptie?

Redactie Waalsprong (donderdag 18 februari 2016)

@Johan, @Koen: Dank voor jullie reacties, we geven deze door aan het projectteam. Op de bewonersavond is aangekondigd dat een tweede bijeenkomst wordt georganiseerd. Houdt de nieuwsberichten op de site in de gaten voor de datum!

Rene (donderdag 17 maart 2016)

Quote: "Een deel van de mensen (vanuit verschillende hoeken van de Waalsprong) gaf de voorkeur aan voor een knip." Dit geeft maar weer eens de vooringenomenheid aan - er moet en zal een knip komen. Wat op de avond volledig ontbrak is een analyse van waar naar waar het verkeer gaat en op welke wegvakken je wat voor soort verkeer en verkeersdichtheid wil hebben. Men begint met een oplossing (de "wonderknip") en heeft totaal geen zicht op de problemen en welke problemen en overlast zo'n knip veroorzaakt (bv extra verkeer/luchtvervuiling rond de wijk). Amateurisme ten top !!! In het bedrijfsleven mag je zo'n fout 1x maken, en daar is het eind oefening (maar blijkbaar kan je dan altijd nog wethouder worden).

Bewoner waalsprong (donderdag 17 maart 2016)

In het verslag staat: Ik proef dat de inwoners niet heel erg schrikken van een knip aan de zuidkant en waarschijnlijk zal daar wel op worden voort-geborduurd." DIT ZIJN DE INWONERS VAN DE OVERBETUWE DIE ALLES BEST VINDEN ALS DE KNIP MAAR NIET BIJ HUN IN DE BUURT KOMT!! Waardeloze conclusie!!

Koen (vrijdag 18 maart 2016)

@Rene @Bewoner waalsprong Ik ben het volledig eens met jullie mening. Zie ook mijn eerdere terugkoppeling van 17 februari 2016. Gisteren hebben wij een uitnodiging ontvangen m.b.t. de 2e informatieavond (dinsdag 5 april - 19:30 bij het Citadel College). Het lijkt me zinvol om tijdens deze avond in te zoomen op dit bericht. Het raakt natuurlijk kant nog wal als dat ("Ik proef dat de inwoners niet schrikken van een knip aan de zuidkant") het uitgangspunt is voor een vervolg. Met elkaar in groepjes werken is prima, maar laten we eerst inzoomen op de essentie. Daarnaast zal ik de landelijke media informeren over deze gang van zaken.

Koen (vrijdag 25 maart 2016)

Beste redactie Waalsprong.nl, Dat er in 2007 een besluit is gemaakt door de raad is duidelijk. We hebben het dan over een besluit van 9 jaar geleden, voortbordurend op een onderzoek van 10 jaar geleden. In 10 jaar tijd verandert er veel, ook op planologisch gebied. Nieuwe inzichten, mogelijkheden én technieken. Laten we een stap terugzetten naar de kern en vervolgens de mogelijkheden opnieuw overwegen. Dat er een besluit is van 9 jaar oud, wil niet zeggen dat dit ook uitgevoerd dient te worden. Tot de 5e.

redactie waalsprong.nl (donderdag 24 maart 2016)

Het besluit tot een knip is in 2007 door de raad gemaakt, we onderzoeken nu hoe en waar die knip effectief is. De eerste informatieavond hebben we aandacht besteed aan de problemen die u en andere gebruikers ervaren en welke oplossingen mogelijk zijn of een aanvulling kunnen zijn op de knip. Wij snappen uw zorgen en praten graag verder op tweede bijeenkomst op 5 april, waar wij u enkele oplossingsrichtingen met voor- en nadelen presenteren. Er is dan voldoende gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media