LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verkeersmaatregelen De Stelt

Dinsdag 10 Oktober 2017 | reacties 14
1086g5p1180409asmall

In en rond Plantjevlag en De Stelt worden deze maand enkele verkeersmaatregelen uitgevoerd. Op de Laauwikstraat en Vossenpelssestraat, nabij Plantjevlag, plaatst de gemeente Nijmegen tijdelijke, busvriendelijke drempels. De drempels moeten hinder van doorgaand verkeer op de route alvast beperken voordat er op langere termijn aanpassingen gedaan worden in de wegenstructuur van de oostzijde van de Waalsprong. Tevens sluit de gemeente Nijmegen de tijdelijke weg door De Stelt Zuid af en wordt de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld voor verkeer.
 

kaart situatie oostzijde de steltDe gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen willen dat er nog dit jaar een definitieve oplossing komt voor het reguleren van het verkeer aan de oostzijde van de Waalsprong. Over het eerdere plan voor een aanleg van een Dorpensingel en vervolgens enkele varianten hierop, is nog geen consensus. De situatie vraagt inmiddels al wel om een aantal maatregelen op korte termijn. 

 

Tijdelijke drempels
Het Nijmeegse college van B&W heeft daarom besloten om busvriendelijke, tijdelijke drempels te plaatsen op het wegvak Laauwikstraat – Vossenpelssestraat, ter hoogte van Bekkersland. Hiermee wordt dit stuk een 30 km-zone. Dit gebeurt eind oktober, mits het weer het toelaat. De drempels moeten verkeershinder voor bewoners beperken.  Het is een tijdelijke maatregel die een toekomstige definitieve oplossing niet in de weg staat en dus het proces van beide raden niet frustreert. Hiermee komt de gemeente Nijmegen tegemoet aan de zorgen van bewoners en maakt zij de toezegging waar om op korte termijn maatregelen te treffen.

 

Bewoners worden nog uitgenodigd voor een inloopuur waar vragen gesteld kunnen worden over de tijdelijke maatregelen.

 

Openstelling Turennesingel
De gewenste woningbouw in De Stelt Zuid kan niet meer wachten en dat heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie. Vanwege de bouw wordt de tijdelijke verbindingsweg door De Stelt Zuid afgesloten. Tegelijk wordt dan de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld om te voorkomen dat het verkeer, dat nu nog van de tijdelijke weg gebruikmaakt, de Laauwikstraat overbelast. De Turennesingel kan het verwachte verkeer op een veilige manier verwerken.

« Terug naar het overzicht

Reacties

Piet (woensdag 11 oktober 2017)

Goed dat Nijmegen nu eindelijk wat gaan doen, het werd tijd! Uw opmerking "de turennesingel kan het verwachte verkeer op een veilige manier vewerken". Wij lezen ook onderzoeken waaruit blijkt dat er geen "veilige hoeveelheid fijnstof" bestaat elke hoeveelheid is schadelijk. Vanaf aanstaande vrijdag roken de bewoners van de Turennesingel: hardstikke veilig hoor want je ziet het niet! Suggereren dat het asfalt het aan kan gaat totaal voorbij aan de gevolgen voor de bewoners en heeft, met alle respect, iets weg van autisme. Wij gaan er vanuit dat de raad van nijmegen en het college zich komende maand niet af laat schepen of afpersen door Lingewaard en daadwerkelijk resultaten gaat bereiken of toch meer maatregelen neemt om de afspraken hoe dan ook na te komen.

Johan (woensdag 11 oktober 2017)

Wij hebben ons huis gekocht aan de Steltsehof om rustig te wonen en onze kinderen goed en veilig te laten opgroeien. Gemeente Nijmegen, zorg er maar voor dat jullie met Lingewaard tot een goede oplossing komen. Zo niet dan nemen wij bewoners het heft in eigen handen!!!!!!

Rob (woensdag 11 oktober 2017)

Jemig, dat heeft lang geduurd. Nu nog een slimme knip met een camera neerzetten en dan kunnen we misschien weer slapen

Hans (woensdag 11 oktober 2017)

Een goed signaal dat de Gemeente Nijmegen echt iets wil doen voor de bewoners van de Stelt. Nu hopen dat gemeente Lingewaard ook mee gaat en er een dorpensingel komt, zoals iedereen wil.

Dick (woensdag 11 oktober 2017)

Hallo Nijmegen, Is het geen idee om meteen ook op het stukje Laauwikstraat tussen de Turennesingel en Visveldsestraat 30 km in te voeren en een drempeltje te plaatsen? Scheelt heel wat vrachtverkeer op de vroege morgen.

Bewoonster stelt (woensdag 11 oktober 2017)

Goed begin maar nu verder doorpakken gemeente Nijmegen; de dorpensingel is nodig; wij willen een rustige, veilige en gezonde woonomgeving!

Bewoner van de Stelt (woensdag 11 oktober 2017)

Fijn dat er eindelijk wat gaat gebeuren aan de situatie in de Laauwikstraat en de Vossenpelsestraat. Helaas zijn wij hier als bewoners van de Stelt echter nog niet mee geholpen. Ook wij kochten ons huis met het idee dat het een rustige en fijne woonomgeving zal zijn. Dat zal nu met het openstellen van de Turennesingel (pal voor onze deur) helaas compleet anders uitpakken. Fijn dat "het asfalt" de verkeersdrukte aan kan, maar wij als bewoners vangen weer achter het net. Kom op gemeente Nijmegen, laat nu eens ziens wie de langste adem heeft en dwing die Dorpensingel gewoon af!

Marian (zaterdag 14 oktober 2017)

Jammer dat de "verlengde "Turennesingel opengaat zonder dat er een Dorpensingel is. Ik wens de bewoners veel sterkte !!

Midnight Cowboy (zaterdag 14 oktober 2017)

Dit is echt ongekend. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo belazerd gevoeld. Wij hebben ons huis in Lent gekocht in de veronderstelling dat er een extra ontsluitingsweg zou komen in de vorm van de Dorpensingel. Deze halfbakken oplossingen zijn een doekje voor het bloeden. Wethouder Tiemens gaat er prat op dat ze haar toezegging waar maakt om op korte termijn maatregelen te treffen. Maar kom eens eerder gemaakte afspraken (convenant ) na zou ik zeggen. Als dit is wat je krijgt met GroenLinks aan de knoppen mogen we van geluk spreken dat de landelijke formatie met deze partij geklapt is. Onbetrouwbaar en onprofessioneel. Al op 21 maart 2018 kunnen we dit gelukkig veranderen bij de Gemeenteraadsverkiezingen!

Echte lentenaar (zondag 15 oktober 2017)

Jeetje..wat een zeikerds! Kom dan niet in lent wonen als je niet eens bent hoe de wegen hier zijn. Je gaat toch niet omrijden als er al een goede verbindingsweg is! Als jullie rust willen moet je lekker ergens in een hutje op de hei gaan wonen

Bemmelnaar (maandag 16 oktober 2017)

iedereen kon toch weten dat de Turennesingel een drukke straat zou worden. Alsof die dorpensingel alles oplost. Ik ga vanuit Bemmel toch niet de dorpensingel gebruiken om via de ovatonde achter in de file naar de waalbrug aan te sluiten. Ik ga via de vossenpels en de Turennesingel en voeg dan op de brug in, lijkt me logisch toch? Waarom omrijden en achter aansluiten als er een kortere, snellere route is?

Bewoner Turennesingel (dinsdag 17 oktober 2017)

Met de aanleg van de busvriendelijke drempels is de gemeente Nijmegen niet van zijn verplichting af om Lent te ontlasten van het regionale verkeer. Met de Dorpensingel Oost is de verkeersinfrastructuur van de Waalsprong compleet en van voldoende capaciteit en kwaliteit om het regionale verkeer door te laten stromen. Met een goede stoplichtafstelling richting Waalbrug zonder noemenswaardig file-oponthoud. Dat is ook in het belang van de inwoners van Bemmel die dagelijks in Nijmegen moeten zijn. Bemmel moet dus ophouden met afwentelen van zijn verkeersdrukte op de wijken in Lent. Nijmegen moet ophouden om de sluiproutes vanuit Bemmel door Lent te ondersteunen. De aanleg van de drempels is daarvoor een goed signaal. Wel handhaven graag. Maar Nijmegen kan nog meer doen: in ieder geval tijdens de verdere bouw van Stelt Zuid het bouwverkeer verplichten niet via de Turennesingel te rijden maar gewoon de aansluiting Veur Lent voor de Waalbrug te gebruiken. Dat scheelt kleine 2 jaar aan doordenderend zwaar verkeer!!

Eduard (woensdag 18 oktober 2017)

Beste bewoner Turennesingel! Uit mijn hart gegrepen: uitstekend verwoord. Ja bouwverkeer móét niet meer over Turennesingel, Vrouwe Udasingel rijden tijdens de bouw van de Stelt Zuid: veel te zware belasting en grote onveiligheid voor de aanwonenden en gebruikers van fietspaden. Overigens is het wegdek van Turennesingel tussen rotonde Laauwickstraat en Vrouwe Udasingel al op veel plekken stuk gereden. Hoop dat gemeente en wijkraad onze zorgen zullen begrijpen en aktie ondernemen.

Fred (maandag 23 oktober 2017)

Het wordt tijd dat bestuurders zich gaan realiseren dat men voor de bevolking besluiten neemt, dat alles in een ruimer perspectief. Niet alleen het groepje kiezers dat men zo veel mogelijk in de watten wil leggen en naar de mond wil praten, maar dat bewoners van aangrenzende gemeenten ook mensen zijn die voordeel kunnen hebben van die besluiten, maar ook daardoor getroffen kunnen worden. De beperkte visie die men heeft, gericht op de eigen kiezersgroep, zorgt er uiteindelijk voor dat inwoners van alle betrokken gemeenten alleen maar negatieve gevolgen ondervinden van het proberen de eigen kiezers het zo veel mogelijk naar de zin te maken. Dat de aanleg van de Dorpensingel nog steeds niet is gestart, laat staan voltooid, door de verschillende belangen van de betrokken gemeenteraden en colleges zorgt er alleen maar voor dat alle bewoners uit de regio met overlast en problemen zitten. Het wordt tijd dat op heel korte termijn door de bestuurders wordt ingezien dat men de belangen van de bewoners moet dienen en niet hun eigen belang en kansen op een mogelijke herverkiezing volgend jaar. Het is toch van de zotte dat er een mogelijkheid is om bewoners uit Bemmel en omgeving op een snelle en veilige manier richting Nijmegen en terug te laten rijden met een zo gering mogelijk negatief effect voor de bewoners van Lent, maar dat dit al jaren stagneert door het najagen van eigen belangen van de daarvoor verantwoordelijken. Mijn oproep aan de door mij en mijn buren gekozen bestuurders is om aan deze impasse een eind te maken en op zo kort mogelijke termijn tot een optimale situatie te komen.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media