LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verkeersknip Nijmegen-Noord bij Terralaan

Dinsdag 14 Juni 2016 | reacties 33
image-3521544

Het Nijmeegse college van B&W wil in Nijmegen-Noord een verkeersknip realiseren op de Griftdijk Noord ter hoogte van de Terralaan (Fruitlaan). De knip die doorgaand verkeer over de Griftdijk tegengaat, heeft tot doel het doorgaand verkeer te leiden via de Prins Mauritssingel of de Margaretha van Mechelenweg.

 

Automobilisten zonder ontheffing kunnen daardoor tijdens de spits de Griftdijk niet als doorgaande verbinding gebruiken. De venstertijden voor deze spitsknip zijn van 07.00 – 09.00 uur en van 16.00 – 18.00 uur. Door middel van een camera wordt vastgesteld of men een ontheffing heeft voor deze maatregel.

 

Groeiend verkeer

Zonder een aanpassing in de verkeersstructuur van de westflank van de Waalsprong groeit de verkeersintensiteit van 11.000 voertuigen per etmaal door de week tot 19.000 in 2025. Ook een noordelijke knip levert onvoldoende verkeersreductie op, namelijk 14.000 voertuigen per etmaal in 2025.

 

Naast de knip komen er aanvullende verkeersmaatregelen zoals een vrachtwagenverbod en een rotonde op de kruising Griftdijk Noord -Terralaan. Die extra maatregelen zijn nodig om gemakkelijker over te steken bij kruispunten, de veiligheid van langzaam verkeer en fietsers te bevorderen en geluidshinder van vrachtverkeer te verminderen.

 

Aanpassing verkeersstructuur
Sinds het najaar van 2015 zijn diverse mogelijkheden voor het aanpassen van de verkeersstructuur in de Waalsprong (opnieuw) verkend, zowel aan de oostkant als aan de westkant van de Prins Mauritssingel. De keuze voor de zuidelijke knip op de Griftdijk Noord is gemaakt op basis van verkeersonderzoeken en -metingen en de inbreng van bewoners en ondernemers. Invoering van de knip vergt diverse besluiten waaronder een verkeersbesluit. De invoering van de knip kan op z’n vroegst medio 2017 plaatsvinden. U vindt het collegevoorstel van 14 juni jl. onder punt 3.6 op de agenda. De raad agendeert het voorstel naar verwachting nog voor de zomer.

 

Ontheffingen

Om te voldoen aan de eis van een zo ‘bewonersvriendelijk’ mogelijke knip wil het college dat (direct) omwonenden twee ontheffingen per adres kunnen aanvragen tegen zo laag mogelijke kosten. De ontheffing moet gaan gelden voor bewoners uit het gebied tussen de Graaf Alardsingel en de Keizer Hendrik de VI singel, inclusief het Nijland. De knip is in eerste instantie alleen in werking tijdens de spits. Verwacht wordt dat rond 2025 een 24-uurs knip noodzakelijk is, omdat het verkeer toeneemt als gevolg van de woningbouw in de Waalsprong.

 

Overige verkeersmaatregelen

Ook wordt een aantal aanvullende verkeersmaatregelen aangedragen om de bereikbaarheid en de leefbaarheid op de Griftdijk Noord ook voor de toekomst zo optimaal mogelijk te houden:

  • een rotonde op de kruising Griftdijk Noord - Terralaan
  • een fietsoversteek op de Griftdijk Noord en Terracottastraat
  • het verleggen van de fietspaden bij de erftoegangswegen die aansluiten op de Griftdijk Noord
  • het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op een deel van de Griftdijk Noord tussen Stationsstraat en Oude Groenestraat
  • verbetering van bewegwijzering voor de westflank van de Waalsprong gericht op het doorstromend verkeer.

Kijk voor meer informatie over de totstandkoming van de verkeersmaatregelen op deze pagina.

« Terug naar het overzicht

Reacties

David (donderdag 16 juni 2016)

"De keuze voor de zuidelijke knip op de Griftdijk Noord is gemaakt op basis van verkeersonderzoeken en -metingen en de inbreng van bewoners en ondernemers. " Het zou prettig zijn als berichtgeving feitelijk wordt gehouden. Dit voorstel is zeker niet tot stand gekomen op basis van inbreng van bewoners. Die inbreng is stelselmatig genegeerd.

Redactie Waalsprong (dinsdag 21 juni 2016)

Beste David, Er zijn drie avonden geweest, waarin open gediscussieerd is over de mogelijkheden en oplossingen. In de besluitvorming kan helaas niet aan de wensen van iederéén tegemoetgekomen worden. Jammer dat je het gevoel hebt dat er geen inbreng van bewoners is geweest.

Mattie (dinsdag 21 juni 2016)

Dus dat betekent dat ik als direct omwonende moet betalen om tijdens de spits mijn eigen huis te verlaten dan wel er te komen?? Dit kan toch niet waar zijn! Dat lijkt mij iets om aan te vechten. Hoe gaat het met bezoek wat tijdens de spitsuren komt?

peters (dinsdag 21 juni 2016)

Dit is zeker aan te vechten. Ik bn daar komen wonen en als dit zomaar aangepast wordt moet ik zelf en ons bezoek dus betalen om langs te komen. Watmij betreft een reden om deze wijk te verlaten. Ik stel voor een gebundelde zaak hiervan te maken. Ik verwacht juist een tegemoetkoming, geen betalingsregeling om de wijk uit te komen!

David (dinsdag 21 juni 2016)

@redactie: Ik beweer niet dat er geen inbreng van bewoners is geweest. Die is er wel degelijk geweest. Er is alleen niets mee gedaan. Dus de berichtgeving dat het voorstel dat nu aan de Raad wordt voorgelegd o.b.v. inbreng van bewoners tot stand is gekomen is onwaar.

Redactie Waalsprong (dinsdag 21 juni 2016)

Huizen op en rondom de Griftdijk zijn altijd bereikbaar, maar via een kleine omweg voor mensen zonder ontheffing (in de spits). We snappen dat het vervelend is om te betalen voor een ontheffing, wij houden de kosten zo laag mogelijk.

Mattie (dinsdag 21 juni 2016)

"Vervelend" het is puur willekeur omdat ik als bewoner alleen de mogelijkheid heb om via de Griftdijk de wijk te verlaten. En hoe is dit praktisch op te lossen als de schilder om 7.30 uur je huis komt schilderen? En opa en oma die op de kleinkinderen komen passen?

Recht(s)vaardig (woensdag 22 juni 2016)

schandalig, beperking in mijn vrijheid daar ik pas 's ochtends beslis welke van mijn 3 auto's ik die dag ga gebruiken. Dat is mijn vrijheid en er is geen enkele overheid die me mijn vrijheid gaat afnemen, laat staan me er voor gaat laten betalen om op eender welk tijdstip van de dag ik van of naar mijn eigen huis toe wil!

Ruud (woensdag 22 juni 2016)

Ik betaal belasting om op de Nederlandse wegen te rijden en om in Nijmegen te wonen. Ik begrijp de reden en argumenten voor de knip en ik vind het een prima idee, maar waarom moet je van het één op het andere moment betalen om op een weg van jouw wijk (waar je al 10 jaar woont) naar de stad te rijden? Vind ik zeer slecht, kan ik niet mee instemmen

henk (woensdag 22 juni 2016)

Slecht plan hoor. Betalen al genoeg basting in nijmegen. Krijgen we dan aan de andere kant belastingverlaging?!

henk (woensdag 22 juni 2016)

Slecht plan hoor. Betalen al genoeg basting in nijmegen. Krijgen we dan aan de andere kant belastingverlaging?!

Jan (woensdag 22 juni 2016)

Ik vraag me af: hoe werkt het met een camper of caravan waarbij je maar 6 weken in het jaar in de wijk staat. Vreemd dat ineens vanuit het niets blijkt dat de inwoner van de wijk, die je juist wilt ontlasten, mee mag gaan betalen aan het idee van de gemeente. Oei oei, foutje bedankt

Redactie Waalsprong (woensdag 22 juni 2016)

@Jan: de camera scant kentekens aan de voorzijde van de auto, dus met een caravan of een aanhanger achter de auto levert het geen probleem op. Voor een camper zou je een ontheffing moeten hebben of een andere route naar huis rijden.

Mattie (woensdag 22 juni 2016)

@redactie: er wordt gezegd dat je een andere route zou moeten rijden, alleen voor bewoners van Terracottastraat, Dolabrastraat, Wetsteenstraat etc. kan dat helemaal niet want de Griftdijk is de enige manier om de wijk uit te kunnen! En hoe zit het met leveranciers, bijvorbeeld het afleveren van meubels, die tijdens de spitsuren de Griftdijk op moeten omdat er geen andere route naar de woning mogelijk is? Moeten die dan een ontheffing aanvragen? Ik denk dat we als wijk in opstand moeten komen en bezwaar moeten aantekenen tegen dit besluit.

KluslijnGelderland (woensdag 22 juni 2016)

Volgens mij moeten we als bewoners gezamenlijk optreden en juridische professionals inschakelen: betalen om je wijk uit te mogen lijkt me juridisch ontoelaatbaar.

Sonja (woensdag 22 juni 2016)

Is er iemand die precies kan uitleggen hoe dit eruit gaat zien? Zoals ik het lees blijft het voor bewoners, gasten en leveranciers mogelijk om vanaf de oude Groenestraat tot de Terralaan zonder ontheffing de wijk in te komen. Wil je echter verder dan de Terralaan richting Nijmegen dien je een ontheffing te hebben. Of zie ik dit helemaal verkeerd? Dit zou betekenen dat bewoners die die Grifdijk moeten gebruiken om de wijk uit te komen en nu "rechtsaf" gaan richting Nijmegen dit niet meer kunnen zonder ontheffing. Wat als veel van deze bewoners ervoor kiezen geen ontheffing aan te schaffen, kunnen ze alleen nog "linksaf" om via de ovatonde naar Nijmegen te komen. Mijns inziens kan dit weer een verzwaring van het verkeer betekenen richting de rotonde aan de oude Groenestraat? Ben het met alle voorgangers eens, waarom weer oplossen middels een financiële bijdrage, er zijn genoeg alternatieven lijkt me, zoals werken met alleen kentekenherkenning ....

Wiebe (woensdag 22 juni 2016)

@Redactie Waalsprong: ik maak sterk bezwaar tegen jullie bewering dat er "....open gediscussieerd is over de mogelijkheden en oplossingen....." Ik ben er bij geweest op 2 februari in het Citadel College. Ik heb nooit een zo strak geregisseerde "open discussie" gevoerd waarbij er primair gekozen kon worden tussen een zuidelijke knip en de oorspronkelijk bedoelde knip. De hele avond was er op gericht de gemeente te kunnen laten stellen dat er voldoende inspraak is geweest en dat er ook iets mee gedaan is. Die doelstelling is gehaald lees ik in de commentaren en reacties voor mij. Hulde!! Dit neemt niet weg dat ik wel vind dat er iets gedaan moet worden aan de veel te grote verkeerstroom op de Griftdijk en door de wijk. De zuidelijke knip is in mijn ogen de plek met de minste nadelen en de het hoogst mogelijke rendement. Wat vergeten wordt is te onderzoeken wat de echte oorzaak is van de verkeersoverlast. Waarom rijdt het verkeer niet 'gewoon' over de N325??? Antwoord: omdat die dichtslibt. en mensen zoeken dan een snellere route. Vraag: waarom slibt die dicht? Antwoord: omdat het verkeer de Nijmeegse binnenstad door moet en dat kan niet, want die zit dicht. Dus sluit de Nijmeegse brug af voor doorgaand verkeer en leg een extra toegang tot Nijmegen aan (ten oosten van Lent) en het probleem in onze wijk lost zich ook op.

Bram (woensdag 22 juni 2016)

An sich een goed initiatief. Lijkt veel sluipverkeer te ontmoedigen waardoor verkeer in spits op griftdijk zal afnemen. Als ik het goed lees is de knip vooralsnog alleen in de spits en overdag niet, terwijl tijdens spits (en dus knip) voor bijna alle wijkbewoners ontheffing kan worden ontvangen en zij dus net als nu gewoon door kunnen rijden. Toch? Dat "niet bewoners" via ovatonde om moeten rijden draagt dan toch enkel bij aan vermindering verkeer hetgeen voor de bewoners zelf weer fijn is. Dan rijdt een derde maar een klein stukje om. De wijk blijft toegankelijk. Alleen wel jammer dat als bewoner ontheffing wil hij wel hiervoor moet betalen. Uit de reacties merk ik op dat dit punt gevoelig ligt. Wellicht kan de gemeente op dit het voorstel nog eens in overweging nemen.

Wil (woensdag 22 juni 2016)

(@redactie) Voorbeeld: ik rijd met ontheffing voor mijn leaseauto voor de camera's langs. Geen probleem. Nu rijd ik met een andere auto (bv vervangend vervoer) uit gewoonte dezelfde route langs de camera's. Of visite die onwetend langs de camera's rijdt? Welke situatie heb je dan? En welke sanctie staat hier tegenover? Overigens ben ik het principieel oneens met welke betaling dan ook voor ontheffingen aanwonenden. Ontheffing prima, hier zit een regulerende werking in, maar ik zie de toegevoegde waarde van het betalen voor aanwonenden niet en ik voel me niet geroepen om cashcow te zijn.

Jansen (donderdag 23 juni 2016)

Ik heb er nog nooit van gehoord dat mensen die in een buitenwijk wonen van een stad moeten gaan betalen om naar hun eigen stad te rijden. Een grote vergissing, waar ondanks alle tijd en dus ook geld die er ingestoken is, niet goed genoeg over nagedacht is. foutje bedankt, was de juiste bewoording!

Natasja (donderdag 23 juni 2016)

Ik ben blij dat er zoveel reacties zijn van mensen die het er niet mee eens zijn, want ook ik kan me hier niet in vinden. De gemeente slaat de plank hier volledig mis!

Rudy (donderdag 23 juni 2016)

Mensen lees eerst het hele stuk eens voordat je gaat blaten. Ook zonder betalen kan je gewoon je huis bereiken en verlaten. Er komt een camera te staan op 1 punt. Wil je langs die camera dan heb je IN DE SPITS een vergunning nodig, daarna niet eens. Wil je in de spits aan de andere kant van de camera komen dan rij je gewoon KOSTENLOOS om. Vanuit de wijk Oosterhout rij je richting Ovatonde/Lent en pak je daar de Margaretha van Mechelenweg (s111) en kom je gratis en voor niks ten zuiden van de camera uit...

Redactie Waalsprong (donderdag 23 juni 2016)

Ik zie en begrijp dat het voorstel vragen en opmerkingen oproept. Om goed antwoord te kunnen geven, heb ik uw reacties voorgelegd aan het projectteam. Een uitgebreidere reactie volgt nog. Wel kan ik u alvast verwijzen naar deze pagina: http://www.waalsprong.nl/verkeersmaatregelen-op-de-griftdijk/ Daar vindt u o.a. een document met veel gestelde vragen en antwoorden. Vera

Jansen (donderdag 23 juni 2016)

Lees jij maar eens eerst voordat je gaat blaten Rudy, als jij in de wijk woont heb je ook geen zin om van de één op de andere elke dag om te rijden, of had jij het wellicht niet zo goed begrepen?

Rudy (donderdag 23 juni 2016)

Jansen, je bedoelt dat ik het geen bezwaar vind om een vergunning aan te schaffen voor onze auto's (want ja ik woon in de wijk). We moeten het hoe dan ook betalen, is het niet via deze vergunning dan gaan de gemeente belastingen omhoog en betaal je het alsnog. Ik reageer nu voornamelijk op iedereen hierboven die meteen roept dat ze geen alternatief hebben dan via de griftdijk te rijden en nu niet meer thuis kunnen komen in de spits... Dat slaat nergens op. Bewoners krijgen de keuze, betalen en in de spits de snelste weg naar de brug. Of niet betalen en iets omrijden. Dat is een keuze die iedereen zelf kan afwegen. Bezoek/werklui e.d. kunnen ook gewoon overal komen alleen zullen die sowieso een stukje om moeten rijden. Buiten de spits kan je gewoon over de griftdijk rijden. Daarnaast is het niet van de een op andere dag. Er staat dat het pas medio 2017 wordt ingevoerd. Kan je nog mooi een jaar aan het idee wennen.

Rene (maandag 27 juni 2016)

Er zijn nog steeds mensen (zoals Rudy) die de illusie hebben dat de knip alleen in de spits komt. Dit is onzin! Men heeft duidelijk verteld dat het de bedoeling is de knip op termijn 24 uur per dag in te voeren (dus niet alleen in de spits). Daarnaast heeft de Gemeente eerder een besluit genomen om de zuidelijke knip juist niet in te voeren, oa om de verbinding met de stad te houden. Dat was ook de stand van zaken toen ik mijn huis kocht. Daar wijkt men nu weer van af, zonder goede argumentatie. De avonden waren sowieso een aanfluiting. Men staat glashard onzin te vertellen (en ook de verkeerscijfers zijn aantoonbaar onjuist). En de avonden zijn alleen een excuus om te zeggen dat bewoners betrokken zijn in het voorstel (op de 1e avond was het al duidelijk wat de uitkomst zou worden, zie het verslag). In ieder geval is er niets tot weinig gedaan met de input. In ieder geval hebben de avonden wel bruikbaar materiaal opgeleverd om een eventueel besluit ook juridisch aan te vechten.

Rene (maandag 27 juni 2016)

Quote: "Beste David, Er zijn drie avonden geweest, waarin open gediscussieerd is over de mogelijkheden en oplossingen. In de besluitvorming kan helaas niet aan de wensen van iederéén tegemoetgekomen worden. Jammer dat je het gevoel hebt dat er geen inbreng van bewoners is geweest." Sorry, maar deze beschrijving wijkt wel erg af van de realiteit, een vooringenomen wethouder, nauwelijks ruimte voor discussie, slechte voorbereiding (de 1e avond had men niet eens cijfers) en input van bewoners wordt genegeerd, of slap afgedaan (bv een fietspad door de grote boel is de oplossing voor het probleem op de Griftdijk - alsof de fietsers nu ineens gaan omrijden) . En dit is geen gevoel dat alleen bij David leeft maar de harde feiten. Schandalig om zo met je bewoners om te gaan ! Schaam je gemeente !!

Rene (maandag 27 juni 2016)

Nog een quote: "Redactie Waalsprong (dinsdag 21 juni 2016) Huizen op en rondom de Griftdijk zijn altijd bereikbaar, maar via een kleine omweg voor mensen zonder ontheffing (in de spits). We snappen dat het vervelend is om te betalen voor een ontheffing, wij houden de kosten zo laag mogelijk" Op termijn zou de knip de hele dag actief zijn, dus doe niet of het alleen de spits is. De omrij afstand loopt op tot boven de 8km per dag! Dus of dat nu klein te noemen is.... (en dat zorgt dus voor extra verkeer)

Rene (maandag 27 juni 2016)

@Sonja; Zo te zien had er nog niemand gereageerd. Maar je ziet het idd goed. Vanuit de noordelijke richting (oude groenestraat) is t/m de Terralaan de wijk te bereiken (zonder vergunning). Wil je richting Nijmegen of andersom, dan is het omrijden geblazen voor bezoek en leveranciers. In 1e instantie is dat alleen in de spits, maar op termijn zal dat de hele dag zijn.

Dirk Jan (woensdag 29 juni 2016)

Dat er iets moest gebeuren met het verkeer op de Griftdijk lijkt me denk ik voor iedereen wel duidelijk. Als ik het goed begrijp zal door de knip, waar nu de busbaan op de Griftdijk uitkomt, geen toegang meer zijn richting Lent en andersom tijdens de spits, tenzij je dit heel vervelend vindt en een ontgeffing koopt. Koop je deze niet, dan dien je via de Ovatonde te rijden als je van Nijmegen afkomt of naar Nijmegen toe wil om thuis te komen. Als dit juist is.....wat is dan het probleem?

Dirk Jan (woensdag 29 juni 2016)

@Rene. Rene, hoe vaak komt het voor dat jij in de spits vanaf de Oversteek komt om naar huis te rijden? En mocht dat dan voorkomen, dan moet je 2.5 km meer rijden om thuis te komen. Dit levert ons een Griftdijk op die niet vol staat met auto's tijdens de spits die de file op de A15 proberen te ontwijken. Daar kun je toch niet tegen zijn......of heb jij andere argumenten?

Redactie Waalsprong (vrijdag 01 juli 2016)

Op 6 juli wordt hierover in de raad besproken. Het voorstel van het college aan de raad is om tijdens de spits een knip te realiseren op de Griftdijk op een locatie tussen de Italiëstraat en de Terralaan (Fruitlaan). In dat wegvak wordt op een punt aan beide kanten van de weg een camera waarmee vastgesteld wordt of motorvoertuigen een ontheffing hebben. Alle adressen in de wijk blijven altijd bereikbaar buiten deze spitsknip om: Via Keizer Hendrik VI-singel en/of de Margaretha van Mechelenweg. Volgens de verkeersmodellen zal de spitsknip inderdaad verder moeten worden uitgebreid over de dag om de verkeersintensiteit op de Griftdijk te beheersen. Een zuidelijke knip, in combinatie met een paar aanvullende maatregelen, is volgens het projectteam het meest effectief om de verkeersintensiteit en de leefbaarheid van de Griftdijk als geheel te beheersen, ook als de nog geplande wijken gebouwd zijn. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van de knip en aanvullende maatregelen zijn nog diverse procedures en besluiten noodzakelijk. Hierbij wordt ook gekeken welke gebruikers naast bewoners ontheffing kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld zorgverleners.

Gerard Vos en José Bouwman (zaterdag 20 mei 2017)

Hoe haalt zo'n college in haar hoofd om mee te moeten betalen aan knippen en rot

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media