LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Veilige oversteek Graaf Allardsingel voor zoogdieren

Woensdag 24 Augustus 2022 | reacties 0
egel

Voor grondgebonden zoogdieren is de Graaf Allardsingel een gevaarlijke weg om over de steken. Het doortrekken van de watersingel onder de Graaf Allardsingel is een kans om een veiliger oversteek mogelijk te maken. Daarom wordt naast het water een faunapassage aangelegd. Deze wordt afgestemd op de behoeften van de bunzing, wezel en hermelijn maar is ook bruikbaar voor andere soorten zoals de egel en amfibieën.

 

 

Hoe wordt dit mogelijk gemaakt?

Er wordt een marterkast ingebouwd waarin marters kunnen schuilen of een nest bouwen. In de omgeving komen ook steenmarters voor en zij zullen deze marterkast eerder kiezen om een nest in te maken dan in een schuur of onder een dak, wat soms voor overlast zorgt. Voor insecten wordt op een zonnige plek in de buurt van bloeiende planten een insectenhotel ingebouwd in de schanskorven. Onder de overstek van de doorgang komen nestkommen voor zwaluwen. Er worden meerdere bij elkaar geplaatst omdat de huiszwaluw een koloniebroeder is.

Door deze manier van natuurinclusief bouwen draagt het bouwwerk een steentje bij aan de lokale biodiversiteit.

 

kunstnest zwaluw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom doen we dit?

Door de bouw van huizen en de aanleg van infrastructuur kan leefgebied van soorten verdwijnen. Door natuurinclusief te ontwikkelen en bouwen kunnen juist kansen gecreëerd worden om de stedelijke biodiversiteit te versterken. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan soorten die er zijn. Voor de mens is biodiversiteit van groot belang; voor ons welzijn, een goede ontwikkeling van gewassen en het voorkomen van ziekten en plagen. Variatie is belangrijk voor evenwicht in de natuur en maakt haar minder kwetsbaar.

Voor de Waalsprong heeft de gemeente Nijmegen een plan opgesteld waarin natuur structureel meegenomen wordt in de bouwplannen. Bij de inrichting van de grotere groengebieden wordt rekening gehouden met de behoeften van beschermde diersoorten in het gebied zich. Dit zogenaamde Soortenmanagementplan van Nijmegen (SMP-N) streeft naar een duurzame instandhouding van in de Waalsprong voorkomende beschermde diersoorten. Door natuurinclusief te bouwen ontstaat nestruimte voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in de nieuw te bouwen woningen. Maar ook bij de aanleg van wegen, duikers en onderdoorgangen wordt aandacht besteedt aan flora en fauna.

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media