LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Uitslag peiling Stadseiland: duidelijke voorkeur geen of beperkte woningbouw op Veur-Lent

Dinsdag 10 Mei 2022 | reacties 4
veur-lent-dijkbuurt

Een kleine 1.600 Nijmegenaren van 16 jaar en ouder vulden de vragenlijst van de stadspeiling in. Uit hun antwoorden komt een duidelijke voorkeur voor varianten waarin er geen of beperkt nieuwe woningen worden gebouwd op Veur-Lent. Het aantal mensen dat heeft gereageerd is ruim voldoende voor betrouwbare en nauwkeurige uitspraken.

Om de Nijmegenaar te betrekken bij de keuze van de toekomstige plannen (woonmilieus) voor Veur Lent heeft het college van burgemeester en wethouders, in opdracht van de gemeenteraad, een representatieve peiling uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten zien hoe Nijmegenaren aankijken tegen de vier ontwerpvarianten voor Veur-Lent. In hoeverre vinden zij deze aansprekend, en waar ligt hun uiteindelijke voorkeur?

Stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes werkte op basis van gemeentelijke ambities vier varianten uit, in overleg met een klankbordgroep van bewoners. De Veur Lentvarianten gaan verschillend om met woningbouw (variërend van 0 tot 250 woningen), groen en voorzieningen:

Waalpark: parkaanleg, aangevuld met enkele bijzondere functies zoals horeca.
Dijkbuurt: 30 woningen en enkele voorzieningen in een groene, parkachtige setting.
Brugkwartier: groen-stedelijke invulling met 100 woningen rond de Waalbrug en functies zoals horeca.
Spiegelstad: stedelijke invulling rond de Waalbrug met 200 à 250 woningen en enkele voorzieningen.

 

Eind februari 2022 ontvingen 6.939 willekeurige Nijmegenaren van 16 jaar en ouder een uitnodiging om deel te nemen. Zij kregen de vier toekomstvarianten voor Veur Lent te zien. Wat vinden zij van deze varianten? Welke heeft de voorkeur? Uiteindelijk vulden 1.596 personen de vragenlijst volledig in.

 

Een ruime meerderheid van Nijmegenaren van 16 jaar en ouder vindt de variant Waalpark als toekomstperspectief voor Veur-Lent (zeer) aansprekend (80%). Deze variant heeft bij de helft van de respondenten de voorkeur (49%). Ruim de helft (56%) vindt variant Dijkbuurt (zeer) aansprekend, deze variant heeft van 18% de voorkeur gekregen. Voor de andere varianten geldt dat een minderheid ze aansprekend vindt en als voorkeursvariant ziet.

Het is nu aan de gemeenteraad om met de informatie die zij hebben (peiling, ambitiedocument, financiën) een keus te maken hoe Veur-Lent verder uitgewerkt kan worden. Als er een woonmilieu is gekozen zal deze verder met de bewoners en een ontwikkelaar worden uitgewerkt tot meer concrete plannen.

 

Bron: Persbericht Gemeente Nijmegen 10/05/2022

 

Lees ook:  Stadseiland: Veur-Lent en Hoge Bongerd (waalsprong.nl)

« Terug naar het overzicht

Reacties

Julie. S (vrijdag 13 mei 2022)

Een feit is dat een meerderheid van 50 procent stemt op een variant met bebouwing. Dit komt niet duidelijk naar voren in het bericht. Het zou in mijn ogen vreemd zijn als daar in de besluitvorming geen rekening mee wordt gehouden.

Jan jaap (woensdag 18 mei 2022)

Eens met Julie. De uitkomsten dienen objectief beschreven te worden en in deze berichtgeving lijkt er sprake van een voorkeur van de schrijver.

Verena (woensdag 18 mei 2022)

Ik ben het niet eens met Julie dat dat is wat er staat. Quote: "Een ruime meerderheid van Nijmegenaren van 16 jaar en ouder vindt de variant Waalpark als toekomstperspectief voor Veur-Lent (zeer) aansprekend (80%). Deze variant heeft bij de helft van de respondenten de voorkeur (49%). Ruim de helft (56%) vindt variant Dijkbuurt (zeer) aansprekend, deze variant heeft van 18% de voorkeur gekregen." Oftewel: 49% heeft de voorkeur voor het Waalpark en 18% heeft voorkeur voor de variant met beperkte bebouwing. 80% vindt het Waalpark aansprekend en 56% vindt de plannen voor beperkte bouw aansprekend. Aansprekend betekent niets anders dan 'leuk gemaakt'. De voorkeur voor welk plan staat daar los van.

Pien (donderdag 19 mei 2022)

Beste Verena, Het is gewoon vreemd dat er een meerderheid de voorkeur aangeeft voor een variant met bebouwing en daar vervolgens helemaal niet over gesproken wordt. Mensen vinden een groen eiland aantrekkelijk en stemmen in meerderheid op de bebouwde varianten.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media