LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Uitnodiging inloopavond Griftdijk

Maandag 3 Oktober 2022 | reacties 0

De projectleider van de Griftdijk nodigt u van harte uit op de inloopavond op 12 oktober. Hieronder leest u haar uitnodiging.

 

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond op 12 oktober 2022 over de  inrichting van de Griftdijk. Hieronder leest u meer over deze inloopavond en waarom we deze avond organiseren.

 

Inlopen op elk gewenst moment

Tussen 18:30 en 21:00 uur bent u van harte welkom in Voorzieningenhart De Klif in de Theaterzaal  aan de Pijlpuntstraat 1 in Nijmegen. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen. Om 21:00 uur sluiten we de avond af.

 

Wij horen graag uw inbreng

Tijdens de inloopavond willen we u laten zien wat er speelt aan de Griftdijk. Dat doen we aan de hand van verschillende thema’s. U krijgt tijdens deze avond de mogelijkheid om hier op te reageren en om uw wensen, ideeën en voorkeuren voor de inrichting van de Griftdijk met ons te delen. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst uw vragen stellen aan ons team. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

 

Wat speelt er?

Rondom de Griftdijk (Noord) zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen en bedrijven gebouwd. De weg werd daardoor door steeds meer mensen gebruikt. Om Nijmegen en aangrenzende gebieden via de Griftdijk bereikbaar te houden, heeft de gemeente in 2019 een zogeheten spitsknip ingevoerd. Ook zijn en worden er verschillende veilige oversteekplaatsen en rotondes gerealiseerd. De weg is nog steeds een belangrijke en veelgebruikte verkeersroute. De gemeente wil daarom onderzoeken of de Griftdijk beter op de toekomst kan worden voorbereid.

 

We verkennen de mogelijkheden voor de inrichting van de Griftdijk

We kijken of het mogelijk is om in de huidige inrichting van de Griftdijk verbeteringen aan te brengen. We verkennen ook op welke manier we dat het beste kunnen doen.

We doen dit door drie vragen te beantwoorden:

Welke functies heeft de Griftdijk nu en in de toekomst?
Hoe willen we de Griftdijk in de toekomst inrichten?
Wat moeten we doen om tot de gewenste inrichting te komen?

 

We gaan deze vragen beantwoorden door met specialisten

(een team van interne en externe deskundigen op het gebied van o.a. mobiliteit, stedenbouwkunde en civiele techniek)) in gesprek te gaan én door mensen uit de omgeving te raadplegen. Bij het beantwoorden van de vragen moeten we rekening houden met veel verschillende aandachtsgebieden, zoals verkeer/bereikbaarheid, kabels en leidingen, landschap, groen, water en klimaatadaptatie. Hierdoor zijn er soms tegenstrijdige belangen. Het vinden van oplossingen zal daardoor een complexe opgave zijn.

 

Aan het eind van het verkenningsproces beslist het gemeentebestuur of, hoe en wanneer de inrichting van de Griftdijk wordt aangepast. Aanvullende informatie over de het project vindt u op MijnWijkplan.

 

Over welk gebied gaat het?

Het project richt zich op het traject tussen de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de Oude Groenestraat in het noorden en de Margaretha van Mechelenweg in het zuiden. Het gedeelte van de Griftdijk tussen de A15 en de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de Oude Groenestraat wordt in een ander project (het aanpassen van de af-/oprit van de Griftdijk op de A15 ) meegenomen.

 

Uw inbreng nemen we mee in het vervolg

De ideeën die we tijdens de inloopavond verzamelen, worden intern met verschillende specialisten besproken. De uitkomsten van deze sessies delen we met u. We laten u ook 

zien óf en op welke manier we uw ideeën hebben verwerkt en waarom we dat op die manier hebben gedaan. Tijdens de inloopavond kunt u aangeven of u een terugkoppeling wilt ontvangen.

 

Vragen?

Heeft u van te voren vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Of kunt u niet aanwezig zijn bij de informatie maar heeft u wel wensen of ideeën die u met ons wilt delen? Dan kunt u een e-mail sturen naar:  griftdijk@nijmegen.nl  Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we kijken uit naar uw komst.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Sjoukje Biesta

Projectleider Griftdijk

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media