LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Tweede informatieavond Griftdijk op 5 april

Dinsdag 22 Maart 2016 | reacties 10
18032016628

De gemeente Nijmegen houdt een tweede informatieavond over het behoud van de leefbaarheid en de beheersing van het autoverkeer op de Griftdijk. Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 5 april 2016 om 19.30 uur op het Citadel College, Griftdijk-Noord 9A in Lent. Om 19.15 uur is er een inloop met koffie en thee, de afsluiting is om circa 21.30 uur.

 

Het is niet de eerste avond over dit onderwerp. Tijdens de eerste informatieavond op 2 februari werd aanwezigen gevraagd welke verkeersproblemen worden ervaren en welke maatregelen mogelijke oplossingen zijn. Ook het raadsbesluit uit 2007 tot het realiseren van een noordelijke knip is nogmaals onder de loep genomen. Met de input uit de eerste informatieavond heeft het projectteam een aantal oplossingsrichtingen opgesteld. Op 5 april wordt u uitgenodigd mee te denken over de voor- en nadelen van deze maatregelen. Dit wordt gedaan in verschillende bewonersgroepen en een ondernemersgroep; daarom vragen wij u bij de aanmelding uw adres op te geven.

 

Aanmelden

Bewoners en ondernemers in de Waalsprong hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Ook belangstelling om mee te praten? Meld u dan uiterlijk 31 maart aan. Dat kan per mail bij Marian Eikholt:  m.eikholt@nijmegen.nl. Wij verzoeken u bij uw aanmelding aan te geven:

  • Met hoeveel personen u komt.
  • Uw woonadres of het adres van uw bedrijf/organisatie als u de avond als ondernemer bijwoont

U bent van harte welkom!

« Terug naar het overzicht

Reacties

Rene (woensdag 06 april 2016)

Net zo beroerd als de 1e avond. "Met de input uit de eerste informatieavond heeft het projectteam een aantal oplossingsrichtingen opgesteld." Aantal = 2, en dit waren nou niet echt oplossingen. Alternatief "De knip" is gewoon het "Harriet Tiemens" stokpaardje en daarin werden geen van de bewoners problemen direct meegenomen . En dat was het eigenlijk (want het 2e alternatief "busbaan" is te belachelijk voor woorden).

Leon (woensdag 06 april 2016)

Met de reactie van Rene kan ik het alleen maar eens zijn. Het 'infrastructuur/busbaan' alternatief is echt niet serieus te nemen als alternatief. Dat het als zodanig wel gepresenteerd wordt maakt wel duidelijk dat de gemeente eigenlijk niet op zoek is naar een fatsoenlijke oplossing maar gewoon haar eigen voorkeur (de zuidelijke knip) uitgevoerd wil zien.

David (woensdag 06 april 2016)

Het was inderdaad een beschamende vertoning. Als de uitkomst van deze inspraak is dat de knip ook door bewoners als beste alternatief wordt gezien dan is dat alleen maar omdat er geen serieuze alternatieven waren uitgewerk en doorgerekend. En daarmee neem je als gemeente de bewoners niet serieus. Ik hoop oprecht dat het alternatief van herinrichting van de Griftdijk over de gehele lengte tussen de rotonde aan de oude groene straat en de kruizing met de M.v. Mechelenweg, dat tijdens deze avond door meerdere personen als een goed alternatief werd gezien, alsnog wordt doorgerekend en overwogen. Door doorgaand verkeer zowel optisch door de inrichting als met borden om te leiden vanaf de Griftdijk, via de KH-VI singel naar de M.v Mechelenweg, het zelfde te doen bij de kruising bij het Citadel, en de weg verder op elke belangrijke tussenliggende kruising zo in te richten dat de snelheid uit het verkeer gaat, bereik je een goede afname van het doorgaand verkeer. Tegelijkertijd ben je debewoners niet tot last met een knip en ontheffing.

Marc (donderdag 07 april 2016)

Op de tweede informatieavond kon ik helaas niet aanwezig zijn, maar als ik dan hoor dat openstelling van de busbaan een alternatief is voor de knip bekruipt me toch het gevoel dat er weinig is gedaan met alle ideeën die tijdens de eerste informatieavond zijn aangedragen. Openstelling van de busbaan is die avond overigens nauwelijks genoemd en draagt natuurlijk ook niet bij aan het oplossen van de problematiek op de Griftdijk. Je creëert hier weer nieuwe problemen mee. Teleurstellend allemaal.

Rene (donderdag 07 april 2016)

Op de 1e avond was de oorzaak "sluipverkeer vanaf de A15", op de 2e avond was ineens 75% van het verkeer aan de zuidkant lokaal verkeer en de A15 was uit beeld. (Als je het aantal autos in het gebied telt, ca 4000, dan rijden die zeker niet allemaal elke dag naar het zuiden over de Griftdijk en weer terug en is die 75% lokaal verkeer dus onzin). Daarnaast geen enkel woord over de gevolgen van de afsluiting van de Waalbrug voor vrachtverkeer (dit zorgt voor extra verkeer op de Griftdijk naar/van de Oversteek!). Ook het verhaal dat Harriet Tiemens de verkeerstromen aan de oost en west kant (lent/oosterhout) geschieden houdt .... maar wat zijn de gevolgen voor een eventuele Dorpensingel (Bemmel - Ovatonde) of de Ressensestraat (Bemmel-Ressen). Beide wegen zorgen voor een aantrekkelijke route vanuit Bemmel via de Griftdijk naar de Oversteek. Niks scheiding van verkeerstromen dus. En elke maatregelen zorgt voor minder verkeer ... waar blijft het verkeer dan? Geen woord over welke routes dan extra worden belast - en wat daar dan de gevolgen van zijn. Zucht ... (En ik begrijp dat onze Lentse buren ook al erg blij zijn met de wethouder).

Oscar (vrijdag 08 april 2016)

Het projectteam bestaat uit een gelegenheidsteam die snel op de dag van het presenteren nog even wat sheets in elkaar flansen en er een verhaal omheen breien. Deugdelijk onderzoek is er in ieder geval niet gepleegd. Als je nu beweert dat 76% lokaal verkeer is en 24% doorgaand verkeer (volgens het door hun toegepaste model) dan is het bijzonder vreemd dat door de oplossingen er ineens 50% minder verkeer is?!?! Als doorgaand verkeer dan verdwijnt, mis ik ook nog een derde deel aan lokaal verkeer. Krijgen die een elektrische fiets van de gemeente? Met een beetje logisch nadenken hadden ze begrepen dat dit niet kan kloppen. Natuurlijk wilt de gemeente alleen maar haar eigen beleid uitvoeren. Deze avonden zijn een schijnvertoning. Als je als alternatief, de zgn. "Infrastructuur" oplossing, serieus zegt dat de busbaan wordt opengesteld en waar je ook nog gewoon 50 km/uur mag rijden (langs een kinderspeelplaats en een school en diverse oversteekplaatsen) dan is het wel heel opzichtig van de gemeente de bewoners naar haar voorkeur te sturen. Harriët Tiemens heeft nu niet echt bewezen een toptalent te zijn voor de functie van wethouder. Met haar portefeuille Financiën, Duurzaamheid (Klimaat & Energie), Groen & Water en Mobiliteit en haar gestuntel met slachthuis Hilckmann (€ 21 miljoen weg met vermoedelijk nog een miljoenenclaim), dan heb ik het alleen nog over het laatste geblunder, vrees ik dat ook dit weer een project wordt dat gedoemd is te mislukken. Misschien maar eens Jesse Klaver aanspreken om in actie te komen?

Anoniem (woensdag 13 april 2016)

De eerste avond zeiden ze 14.000 auto's per dag. Volgens mij is de wijk ongeveer 2.000 woningen groot?! En hoeveel daarvan rijden over de zuidelijke griftdijk, de helft ongeveer? Ga zelf maar na, en dat komt ook overeen met het straat beeld. Iedereen rijdt elke dag over de Griftdijk. Ik rij zelf tot de laatste afslag, normaliter is er dan slechts 1 auto de wijk ingereden tijdens de spit. Circa 90% rijdt dus door. Net als al die vrachtwagens van 'De Klok Logistics' en ander vrachtverkeer dat allemaal bij de energieweg moeten zijn. Het feit dat de gemeente uberhaupt aan durft te komen met het alternatief van de busbaan vindt ik zwaar onvoldoende, onprofessioneel en compleet ondoordacht. Dat zegt wat over het niveau van de gemeente. Duidelijk is wel dat die knip er zsm moet komen. Gemiddeld doe je er nu al meer dan 10min over om vanaf de A15 uberhaupt in de wijk te komen.

Redactie waalsprong.nl (donderdag 14 april 2016)

We snappen dat er nog vragen zijn naar aanleiding van de tweede informatieavond. Deze kunt u mailen aan Marian Eikholt, m.eikholt@nijmegen.nl. Het projectteam geeft u graag antwoord.

Redactie Waalsprong (maandag 18 april 2016)

De presentatie en het verslag van de tweede informatieavond vind u hier http://www.waalsprong.nl/verkeersmaatregelen-op-de-griftdijk/

Rene (zaterdag 23 april 2016)

Wow .. .dat verslag is goed onder handen genomen (lees: censuur). Als ik het zo lees vraag ik mij af op ik bij de zelfde avond ben geweest. Voorbeeld: "Vraag: Wat wordt verstaan onder intern/extern verkeer en doorgaand verkeer? De percentages zijn onbegrijpelijk." En dan komt het blabla verhaal alsof de mensen achterlijk zijn. In werkelijkheid begrepen de mensen prima wat er bedoeld werd maar was er twijfel over de juistheid van de cijfers. Om mijzelf te quoten "ik geloof er geen moer van" - en dat kan ik ook onderbouwen (maar dat bewaar ik wel voor de bezwaarschriften en andere stappen - want op deze manier komen we niet verder). Hopelijk valt het college nog over de Hilckmann affaire, en krijgen we daarna wat competentere mensen op deze posities.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media