LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Tijdelijk anders in de Waalsprong

Donderdag 4 Juli 2013 | reacties 2

De Waalsprong wil aan gebieden die nog geruime tijd onbebouwd blijven tijdelijk een andere bestemming geven. Daarom is zij op zoek naar tijdelijke creatieve en commerciële invullingen, waarmee de locatie voor meer bezoekers aantrekkelijk wordt. Op zes locaties in de Waalsprong wordt samen met (toekomstige) bewoners en ondernemers gezocht naar geschikte initiatieven. In augustus wordt een brainstormdag daarvoor georganiseerd.

 

In de Waalsprong worden de komende jaren nog volop woningen en voorzieningen gebouwd. Dit zal gefaseerd en deels in de vorm van organische ontwikkeling plaatsvinden. Een deel van de te ontwikkelen gebieden zal nog geruime tijd onbebouwd blijven. Dit biedt kansen voor een tijdelijke bestemming voor vijf tot tien jaar. Er wordt gezocht naar creatieve en commerciële invullingen, die bijdragen aan een grotere beleving van het gebied en aantrekkelijkheid ervan vergroten voor (toekomstige) bewoners.


Gezocht: tijdelijke initiatieven
Onder de noemer Tijdelijk Anders Bestemmen zijn gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong op zoek naar initiatieven voor zes locaties in de Waalsprong. Deels zijn dat nieuwe locaties waarvoor nieuwe initiatieven gezocht worden, deels zijn dat al bestaande locaties en initiatieven waarmee GEM en gemeente in gesprek willen om mogelijkheden te ontdekken en afspraken verder vorm te geven. Deze locaties zijn:
• Zuiderveld: in deze toekomstige wijk ten noorden van de Keizer Hendrik VI-singel is ruimte voor tijdelijke evenementen die veel ruimte vragen.
• Kas in de Vossenpels: vanuit de ontwikkeling van Plantjevlag zoekt een initiatiefgroep naar medestanders en financiële onderbouwing.
• Broodkorf: in de omgeving nabij het spoor, bij het Citadelcollege en de brandweerkazerne is bij uitstek een plek voor creatieve bezigheden die een grotere plek vragen. Er wordt gedacht aan een kunstenaarskolonie.
• De Historische Tuin in de Woenderskamp zoekt naar uitbreidingsmogelijkheden.
• Het strand bij Veur Lent: hier wordt gezocht naar tijdelijke horeca
• Tijdelijke moestuinen nabij de Vossenpels. Een gesprek met een initiatiefgroep is al gestart.

 

Waalsprong-Tijdelijk-Anders
Om wijkbewoners en stadgenoten te betrekken bij het invullen van deze initiatieven, wordt op 31 augustus de ‘Waalsprong-Tijdelijk-Anders-dag’ georganiseerd in het Wooninformatiecentrum. Tijdens deze bijeenkomst is iedereen welkom die ideeën heeft over het tijdelijk anders bestemmen van deze locaties in de Waalsprong. Drie thema’s worden die dag extra uitgediept: grote evenementen in Zuiderveld, de Kas in de Vossenpels, en de kunstenaarskolonie in de Broodkorf. In een open brainstorm kunnen bewoners met ideeën, ondernemers en initiatiefnemers met elkaar van gedachten wisselen. Doelstelling is om de resultaten uit te werken tot concrete voorstellen, waarbij samenwerkingen in de stad gaan ontstaan en er ook met de initiatiefnemers afspraken kunnen worden gemaakt voor realisatie.

Deelnemen en ideeën
Wilt u deelnemen aan deze dag? Houdt deze site in de gaten (of abonneer u op de nieuwsbrief) voor meer informatie. Heeft u al ideeën voor de verschillende locaties? Mail ze met vermelding van naam, e-mail en telefoonnummer naar redactie@waalsprong.nl. Dan ontvangt u tzt een uitnodiging.

« Terug naar het overzicht

Reacties

Hotze Bleeker (dinsdag 30 juli 2013)

Ik maak graag gebruik van uw uinodiging voor deze dag. Dan vooral te hebben over het thema: "wat staat er al in de waalsprong en waarom maken we dit niet eerst af en gebruiksklaar alvorens weer aan iets nieuws te beginnen".

Redactie waalsprong.nl (woensdag 31 juli 2013)

Geachte heer Bleeker, Dank voor uw reactie. Ik noteer uw e-mailadres en tzt ontvangt u een uitnodiging in de mail. We hopen u op 31 augustus te mogen begroeten op een inspirerende Waalsprong-Tijdelijk-Anders-dag!

Plaats een reactie






« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media