LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Stand van zaken verkeersstructuur Lent-Oost en start werkzaamheden

Dinsdag 19 September 2017 | reacties 34
g5p1180409a

In juli van dit jaar waren de gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard enthousiast over het nieuwe plan voor een Dorpensingel ‘light’, dat door bewoners uit Lent en Ressen was ingebracht. Door middel van een motie werd voorgesteld te onderzoeken of een “second-best”-oplossing voor de Dorpensingel haalbaar is. Het voorstel van bewoners is om de Dorpensingel uit te voeren met een lagere snelheid dan oorspronkelijk was voorzien en daarnaast op bestaande routes zoals de Vossenpelssestraat-Laauwikstraat de snelheid te verlagen. Via dit bericht brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken.

 

Uitwerking en afstemming
In de afgelopen maanden is het idee door de gemeente Nijmegen verder uitgewerkt. Daarbij is ook een plan uitgewerkt voor (tijdelijke) verkeersremmende maatregelen in de Vossenpelssestraat en de Laauwikstraat. In de overleggen die daarover plaats hebben gevonden met de gemeente Lingewaard is gebleken dat hierover nog verschil van inzicht bestaat. De in de raad van Lingewaard aangenomen motie over de Dorpensingel wijkt wezenlijk af van de richting waarin de in onze raad vastgestelde motie gaat.

 

De Lingewaardse motie leunt op het document “Doorbreek de impasse”. Daarin wordt voor de Dorpensingel de oorspronkelijk voorgestelde snelheid (80 km/uur) gehandhaafd en wordt daarnaast het verkeer gespreid over de Ressensestraat, Vossenpelsseroute, incl. de Bemmelsedijk. Ook wordt voorgesteld een nieuwe verbinding door het plangebied Vossenpels-Noord te realiseren door de route via Pelseland geschikt te maken voor autoverkeer. Daarbij zou de snelheid op de Vossenpelssestraat – Laauwikstraat 50 km/uur blijven. Dit is strijdig met het voornemen van de gemeente Nijmegen om (al op korte termijn) de snelheid op deze route te verlagen naar 30 km/uur.

 

Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen met de gemeente Lingewaard. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

 

Werkzaamheden verlengde Turennesingel

Op korte termijn worden werkzaamheden opgestart voor definitieve inrichting van de verlengde Turennesingel; zo wordt een definitieve asfaltlaag en belijning aangebracht en worden parkeerplaatsen aangelegd. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 27 september en zijn medio oktober afgerond. Voorafgaand daaraan wordt vanaf deze week ook het kruispunt Turennesingel / Parmasingel aangepast. Bewoners van De Stelt-Noord worden hierover apart geïnformeerd.

 

Ondanks het feit dat er nog geen overeenstemming is over de (tijdelijke) maatregelen op de Vossenpelssestraat / Laauwikstraat, wordt dit nieuwe deel van de Turennesingel na afronding van de werkzaamheden opengesteld voor verkeer. De tijdelijke weg richting Bemmel wordt afgesloten, zodat voorbereidingen gestart kunnen worden voor woningbouw en dijkaanpassingen in De Stelt-Zuid.

 

Meer informatie
(Achtergrond)informatie over de ontwikkelingen rond de Dorpensingel en aanpalende maatregelen leest u hier.

« Terug naar het overzicht

Reacties

Piet (woensdag 20 september 2017)

Beste In de bestemmingsplannen en toezeggingen van de stelt en de gemeente Nijmegen staat dat er nooit sluipverkeer door de stelt zou gaan rijden en dat vanaf 2016 heel Lent sluipverkeer vrij zou zijn. Waarom neemt u geen (hardere) maatregelen om het verkeer uit Lent te weren? U heeft de mogelijkheid en Lingewaard heeft kanssen genoeg gehad een goede ontsluiting te krijgen. Een kleine omreistijd staat niet in verhouding tot de overlast die u hiermee creëert.

Hans (woensdag 20 september 2017)

Ik moet zeggen dat de gemeente Lingewaard zich behoorlijk onhebbelijk opstelt. Kost wat kost moet het verkeer kennelijk door Lent, terwijl er veel betere en al bestaande alternatieven zijn. het lijkt erop dat men van de oude route (Zandsestraat, Vossepels, Laauwickstraat) maar geen afscheid kan nemen. Het is inmiddels 2017 en Lent is een stad geworden, ongeschikt voor jakkerend verkeer, gemeente Lingewaard! De gemeente Nijmegen kan ondertussen gewoon haar ding doen. Verlaag die snelheid maar, dan wordt de route vanzelf oninteressant genoeg dat de jakkeraars hun heil wel elders gaan zoeken. Een paar snelheidscamera's gaat ze bij die overstap daarbij zeker helpen!

Redactie Waalsprong (maandag 25 september 2017)

@Piet, Hans De gemeente Nijmegen is nog in overleg met de gemeente Lingewaard over dit onderwerp. De nieuwe dorpensingel gaat immers ook over grondgebied van Lingewaard, en ook mede-financiering door Lingewaard is nodig, om de weg aan te kunnen leggen. Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken; uiteraard hopen wij dat we in de gesprekken tot een goede oplossing kunnen komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Wij houden u daarvan uiteraard via berichten op deze site op de hoogte.

Emile (maandag 25 september 2017)

De opstelling van de gemeente Lingewaard is ronduit onbehoorlijk. Maar ook de gemeente Nijmegen, die nu opdracht geeft om de werkzaamheden te starten voor definitieve inrichting van de verlengde Turennesingel, laat haar bewoners lelijk in de steek. Nu de bouwwerkzaamheden zijn gestart om de Turennesingel open te stellen, worden wij met onomkeerbare besluiten geconfronteerd. Wat is de toezegging van de gemeente Nijmegen waard dat zij nog 'tot overeenstemming wil komen met Lingewaard'? Een loze belofte.

Marcel (woensdag 27 september 2017)

Onbegrijpelijk. De snelheidsremmende maatregelen op de Laauwikstraat en de Vossenpelsestraat zijn bedoeld om het huidige verkeer veilig door de nieuwe woonwijken te leiden en de leefbaarheid te vergroten. Dit argument staat helemaal los van de uiteindelijke inrichting van de Oostflank met de gewenste dorpensingel. Voor het huidige verkeer betekent het nauwelijks tijdverlies en de weg wordt veel veiliger en rustiger. De Bemmelsedijk willen aanhouden als verkeersweg is met de vele fietsers en wandelaars richting het park Lingezegen en langs de Waal eenheel mooi voorbeeld van lokale oogkleppen politiek.

Roger (donderdag 28 september 2017)

U heeft toch een bestuursconvenant met Lingewaard met een dorpensingel en afwaardering vossenpelssestraat? Wat is er met dat convenant gebeurd? Jarenlang was het knelpunt van de aanleg dorpensingel het tekort aan geld en had u overeenstemming over afwaarderen vossenpels. Nu gaat u vertellen dat Lingewaard al die tijd gewoon niet wilde? En gaan we dan opnieuw onderhandelen? Waarom?

Eline (donderdag 28 september 2017)

Ziet u wat u hier doet? U suggereert dat Lent een groot verkeersplein kan worden en combineert dat met het bericht "dat verkeer komt vanaf volgende week samen op 10 meter voor uw deur". Heeft u wel enige vorm van empathie en denkt u wel een klein beetje aan de leefbaarheid van Lent?

Janneke (donderdag 28 september 2017)

Al die loze beloftes. Om intens verdrietig van te worden. Een stapje naar voren, twee stapjes terug. Om nog maar niet te spreken van het verkeerde beeld wat ons in geschetst ten tijde van het kopen van onze huizen in De Stelt Noord. Onbeschoft en onfatsoenlijk, je staat als welwillende burger gewoon in de kou met de handen op de rug gebonden. Gemeente Lingewaard, denk nou toch niet alleen maar aan uzelf.

Lennart (donderdag 28 september 2017)

Waarom sluit de gemeente Nijmegen de Vossenpelsestraat niet gewoon af op de gemeente grens? Dan ziet het verkeer uit Bemmel maar hoe ze in Nijmegen komen.

Piet (donderdag 28 september 2017)

@redactie Lingewaard heeft geld gereserveerd staan dus dat zal het probleem niet zijn. U heeft ook al een convenant met Lingewaard voor afwaarderen vossenpels en aanleg dorpensingel. Waar is het onderhandelen dan nog voor nodig? Of is het misschien zo dat Lingewaard graag de file ontwijkt op de prins Maurits singel door binnendoor te rijden? Binnendoor rijden omdat de hoofdweg vol is heeft een naam: sluipverkeer en is een vorm van voorkruipen. We mogen toch verwachten dat u burgers hier tegen beschermd? Geef het beestje nou eindelijk eens een naam. PS ik zie dat de slogan van de Waalsprong is "wonen zoals jij dat wil". Denkt u serieus dat ik aan een sluiproute wil wonen?

Bob (donderdag 28 september 2017)

Blijkbaar leven we in een deel van Nederland waarin de burgers zich wel aan allerlei regels moeten houden, maar de gemeente daar lekker boven staat. Gewoon lekker de burgers een wortel voorhouden en als het geld is gestort de regels veranderen. En dan ook nog stellen dat “de bouw van de Stelt-Zuid” gehinderd wordt als de verlengde Turennesingel nu niet open gaat. Dat heeft toch helemaal niets met de oorspronkelijke afspraken te maken? Bedankt hoor gemeente, voor dit paternalistische gedrag.

Bewoner Turennesingel (donderdag 28 september 2017)

De stelt Zuid. Wonen in een boomgaard, wonen aan de dijk. Dit gaat de Gemeente geld opleveren dus dan maar ten koste van de overige bewoners van De Stelt en inwoners van Lent. Schandalig en zeer teleurstellend. De Turennesingel openstellen zonder dat andere maatregelen getroffen zijn met alle gevolgen van dien. Een veel grotere stroom verkeer dan is berekend in de plannen. Geluidsoverlast, een minder gezonde leefomgeving en dan niet te vergeten onveiligheid voor alle kinderen in het kinderrijke Lent. Want waar je 50 mag rijden rijdt de gemiddelde automobilist harder. Laten we hopen van niet maar het is wachten op ongevallen. Triest!

Johan (donderdag 28 september 2017)

Mooi vooruitzicht met 2 opgroeiende kinderen. We zijn allemaal voor de gek gehouden. Dan moeten er maar maatregelen getroffen worden door ons zelf. Laten we met z'n allen de weg blokkeren in wat voor een vorm dan ook. Dus hierbij roep ik iedereen op hieraan deel te nemen. Stelletje honden van de gemeente!

Bewoner stelt noord (donderdag 28 september 2017)

Wat blijkt uit alles, is dat de gemeente Nijmegen geen aandacht heeft voor de nijmegenaar met zijn huis aan de overkant van de waal. Voorzieningen blijven achter en infrastructuur niet sluitend op de hoeveel bewoners. Eerder hoorde ik dat er gewerkt werd met een organisch model. Maar met de bijbehorende bureaucratie betekent dit wel dat de bewoners te maken hebben met een jarenlange achterstand. Nu winst maken op grondprijzen is een korte termijn gedacht waar wij als bewoners de dupe van zijn. En wel onder valse voorwendselen met nutteloze bestemmingsplannen.

Johan (donderdag 28 september 2017)

Mooi vooruitzicht met 2 opgroeiende kinderen. We zijn allemaal voor de gek gehouden. Dan moeten er maar maatregelen getroffen worden door ons zelf. Laten we met z'n allen de weg blokkeren in wat voor een vorm dan ook. Dus hierbij roep ik iedereen op hieraan deel te nemen. Stelletje honden van de gemeente!

Stelt Noorder (donderdag 28 september 2017)

Er is toch eerder door de gemeente Nijmegen duidelijk beloofd dat de verlengde Turennesingel niet werd geopend voordat er een oplossing was gevonden voor de verkeersproblemen. Nou is er helemaal niets veranderd aan de Vossenpelsestraat en toch gaat de Turennesingel open!!! Waarom liegt de gemeente hier weer over???

Bewoner verlengde Turennesingel (donderdag 28 september 2017)

Belachelijk dat de verlengde Turennesingel nu toch volledig wordt afgemaakt en opgesteld voor verkeer, zonder dat er een goede, passende oplossing is! Afspraken worden niet nagekomen en wij hebben onze huizen onder valse voorwendselen gekocht. De huizen zijn niet gebouwd op zoveel verkeer en drukte en de parkeerplaatsen in de buurt ook niet. Als ik aan een drukke weg had willen wonen, had ik wel een huis op de St.Annastraat gekocht!

Bewoner Stelt Noord (donderdag 28 september 2017)

Ongelooflijk dit, wat zijn wij allemaal misleid door de manier waarop de woonsituatie binnen de Stelt ons is voorgespiegeld! Niet te begrijpen dat een zogenaamde linkse, groene gemeente dit laat gebeuren. Actie bewoners, en snel ook!

Bewoner Reijershofstraat (donderdag 28 september 2017)

Zeker zijn we voorgelogen. Ik ga er van uit dat de gemeente niet gelukkig is met deze situatie en zelf ook tot een oplossing wil komen. Het is dan wel zaak om niet meer de beste buurman uit te willen hangen. De verbijsterende houding van Lingewaard toont de noodzaak aan van de afwaardering van de Vossenpels. Nijmegen moet de belangen van de Lentenaren voor laten gaan. Hiertoe hebben ze de mogelijkheid.

Bewoner Reijershofstraat (donderdag 28 september 2017)

Zeker zijn we voorgelogen. Ik ga er van uit dat de gemeente niet gelukkig is met deze situatie en zelf ook tot een oplossing wil komen. Het is dan wel zaak om niet meer de beste buurman uit te willen hangen. De verbijsterende houding van Lingewaard toont de noodzaak aan van de afwaardering van de Vossenpels. Nijmegen moet de belangen van de Lentenaren voor laten gaan. Hiertoe hebben ze de mogelijkheid.

Bewoner Reijershofstraat (donderdag 28 september 2017)

Zeker zijn we voorgelogen. Ik ga er van uit dat de gemeente niet gelukkig is met deze situatie en zelf ook tot een oplossing wil komen. Het is dan wel zaak om niet meer de beste buurman uit te willen hangen. De verbijsterende houding van Lingewaard toont de noodzaak aan van de afwaardering van de Vossenpels. Nijmegen moet de belangen van de Lentenaren voor laten gaan. Hiertoe hebben ze de mogelijkheid.

Lisa (vrijdag 29 september 2017)

[quote]Dus kiezen voor de Waalsprong, is kiezen voor comfortabel en toekomstbestendig wonen in een prettige leefomgeving. Ook nu al. Niet voor niets gaven de huidige bewoners in een recent onderzoek een 7,3 aan de Waalsprong als gebied om in te wonen en te leven.[/quote] Ik ben vooral benieuwd wat hier nog van klopt als dit onderzoek na het breken van alle beloftes door de Gemeente nog een keer gedaan wordt.

Hans P (vrijdag 29 september 2017)

Volgens mij is het klip en klaar dat bewoners van zowel Lent als Ressen (gemeente Lingewaard) elkaar de hand hebben gereikt met een oplossing die voor eenieder acceptabel is. In mijn ogen een toenadering die vooral voor Lingewaard nodig was, daar dit bij escalatie ook het probleem van Lingewaard zal worden. Nu geente Lingewaard zich op ontstellende wijze laat kennen en gemaakte afspraken en beloften niet na lijkt te willen komen, zal gemeente Nijmegen duidelijk moeten optreden. Nijmegen heeft maar een éér beperkte afhankelijkheid van de gemeente Lingewaard, waar andersom de afhankelijkheid veel groter is. Dus gemeente Nijmegen moet, om haar eigen burgers te beschermen tegen een groot verkeersplein (en de waarde van de nog te verkopen huizen in de buurt hoog te houden) de doorgaande weg door de Vossenpels per direct (op Nijmeegs grondgebied) maximaal afwaarderen, evenals overige ontsluitingsroutes van Lingewaard over Nijmeegs grondgebied. Alleen op die manier kan je de duimschroeven aandraaien en een cooperatieve houding afdwingen... Nijmegen heeft vask en lang genoeg rekening gehouden met de wensen van Longewaard. Als zij niet willen meewerken is het tijd om een eigen plan te trekken, dat vooral goed is voor de Nijmeegse bewoners. Dat doet Lingewaard namelijk ook met haar beleid! Ik verwwcht van gemeente Nijmegen dat ze de bewoners van de Stelt en de Vossenpels deze keer wel tijdig en volledig zullen informeten over het actieplan om Lent, volgens afspraak, van overmatig (sluip) verkeer te ontlasten..!

Bewoner de Stelt Noord (zaterdag 30 september 2017)

Inderdaad hebben bewoners van Lent en Ressen elkaar de hand gereikt. De vraag is of de halstarrige en negatieve houding van de gemeenteraad van Lingewaard, een afspiegeling is van de mening van de bewoners? Het lijkt er inderdaad op dat een (kleine?) groep mensen een groot belang heeft om via een sluiproute met hun auto door Lent richting Nijmegen te kunnen rijden. Neem de fiets eens en geniet van een schitterende tochtje over de rustige, deels autovrije dijk! En als het met praten niet meer lukt, dan tijd voor actie?

Bewoner de Stelt Noord (zaterdag 30 september 2017)

Het is inderdaad nu al wachten op ongelukken: op de Laauwikstraat of op de kruising Bemmelsedijk/Turennesingel. FIetsers en altijd haastige automobilisten leiden geheid tot problemen en ongelukken. En dit wordt dus alleen maar erger. Gemeente neem uw verantwoordelijkheid!!

Bewoner Ressen (zondag 01 oktober 2017)

De verkeersproblemen heeft nijmegen zelf veroorzaakt door lent en oosterhout veel te vol te bouwen. Ze hadden eerst de infrastructuur moeten verbeteren voordat ze gingen bouwen. Achteraf is er opeens veel verkeer. Het verkeer uit lingewaard heeft ook recht om naar zijn werk, school etc. te kunnen. Ook al zou je de vossenpels afsluiten met een knip zal je nog steeds veel verkeer hebben en zeker als de vossenpels wordt volgebouwd met per huis 1,5 auto extra. Ik ben in lent opgegroeid en iedereen die in lent is komen wonen voor een dorps karakter is erg goedgelovig geweest.

Peter (maandag 02 oktober 2017)

Het gaat niet om het dorpse karakter, maar om de afspraken met de kopers die moedwillig door de Gemeente Nijmegen geschonden worden. En dat we dat blijkbaar maar gewoon moeten accepteren.

Francis (dinsdag 03 oktober 2017)

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Robert (vrijdag 06 oktober 2017)

Ik dacht altijd dat de gemeente er juist was voor de burgers. Helaas. Het blijkt dat de gemeente er is voor de gemeente. Misschien kan de gemeente ons ontslaan en ander volk kiezen, dat nog gemakkelijker te besotemieteren is?

Robert (vrijdag 06 oktober 2017)

Ik dacht altijd dat de gemeente er juist was voor de burgers. Helaas. Het blijkt dat de gemeente er is voor de gemeente. Misschien kan de gemeente ons ontslaan en ander volk kiezen, dat nog gemakkelijker te besotemieteren is?

Wonen aan de Turennesingel (zaterdag 07 oktober 2017)

Wat een enorme teleurstelling dat de Turennesingel opengesteld wordt zonder dat de gemeente de verkeersproblatiek oplost zoals beloofd is. Al dat draaien en misinformeren en bewoners worden daar de dupe van. Dit moet toch niet kunnen?!

tom van hemert (zaterdag 07 oktober 2017)

De infrastructuur van Lent en omgeving is totaal niet berekend op de huidige en verwachtte toename van het woon- en werkverkeer. De enige oplossing is volgens mij versnelde aanleg vd dorpen singel. Zet Lingewaard onderdruk door vossenpels af te sluiten voor autoverkeer.

Joyce (maandag 09 oktober 2017)

Uitlaatgassen boven leefbaarheid, geld boven afspraken nakomen, misinformatie boven eerlijkheid, mistgordijnen in plaats van transparantie. Als wij hadden geweten in wat voor een ellende gemeente Nijmegen ons zou werpen hadden we nooit een huis gekocht in Lent. Ik zou iedereen ook afraden op Gemeente Nijmegen te vertrouwen: ze vertellen simpelweg aantoonbaar niet de waarheid en zien u liever lijden dan zelf de consequenties van het eigen falen te incasseren. De turennesingel de nieuwe sluiproute maken voor nog meer auto's uit nog meer woningbouw is daar het lichtende voorbeeld van. Als de oorzaak ligt bij Lingewaard leg de consequenties dan ook daar en snel aub!

Redactie Waalsprong (woensdag 11 oktober 2017)

Wij willen iedereen wijzen op het nieuwe bericht dat op 10 oktober online is geplaatst. U kunt dat lezen via pagina 'nieuws' of door volgende link te kopiëren: http://tinyurl.com/y9t8k5mz. Wij houden u via deze site en de nieuwsbrief uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen over dit onderwerp.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media