LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Skaeve Huse in de Waalsprong

Woensdag 19 Juni 2019 | reacties 0

Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe stappen gezet naar de realisatie van Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de Stadbroekseweg in Dukenburg.

 

Het college heeft het besluit genomen om voor de locatie in Nijmegen-Noord een omgevingsvergunning in te dienen. De omgevingsvergunning wordt gevraagd voor vijf zorgwoningen en een begeleiders-unit. Het gaat hier om een tijdelijke situatie voor tien jaar. Ook heeft het college het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg – 16 (Skaeve Huse) vrijgegeven voor inspraak. Met dit bestemmingsplan willen de gemeente Nijmegen, lokale zorginstellingen en een woningbouw coöperatie acht zogenaamde Skaeve Huse realiseren.

 

Voor beide locaties wordt rond de zomer een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden om concrete plannen over inrichting en beelden van woonunits toe te lichten. Voor beide locaties is inspraak mogelijk. In Dukenburg via zienswijzen in de bestemmingsplanprocedure en in Nijmegen-Noord via een bezwaarschrift op de omgevingsvergunning. Het is de ambitie dat in 2020 op beide locaties zorgwoningen geplaatst kunnen worden.

 

De Skaeve Huse zijn eenvoudige en kleine woningen. De bewoners krijgen behandeling van IrisZorg en woonbegeleiding van het RIBW. Woningcorporatie De Gemeenschap is de verhuurder van deze woningen. De Skaeve Huse worden geplaatst in een afgelegen gebied, zodat de bewoners met begeleiding tot rust kunnen komen.

 

Skaeve Huse Stationsstraat Nijmegen-Noord

De locatie voor Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord is bedoeld voor bewoning voor maximaal tien jaar. Het gaat hier om vijf zorgwoningen en een begeleiders-unit. Voorafgaand aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning is onderzoek gedaan naar de locatie. Onderzoek naar onder andere geluid en archeologie heeft uitgewezen dat de tijdelijke vestiging van de woonunits mogelijk is. Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de ODRN. Deze wordt vrijgegeven voor inspraak.

 

Skaeve Huse Stadbroekseweg Dukenburg

In Dukenburg gaat het om de vestiging van acht zorgwoningen. Dit bestemmingsplan is in al 2014 vastgesteld, waarna er verschillende bezwaren zijn ingediend. In 2017 is dit bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd. In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met de eerdere bezwaren die zijn ingediend. Met een deel van de omwonenden zijn afspraken gemaakt.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen, 18 juni 2019

Klik hier voor meer informatie.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media