LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

RijnWaalpad in aantocht

Donderdag 19 Mei 2011 | reacties 0
laauwik-in-aanbouw-054

Goed nieuws voor wie snel, veilig en comfortabel reizen hoog op zijn verlanglijstje heeft staan. Er komt een hoogwaardige snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen: het RijnWaalpad.

 

In 40 minuten fietst u van de Waalkade in Nijmegen naar de Rijnkade in Arnhem of omgekeerd. U kunt ook een deel van de route afleggen. Met de fiets rijdt u veilig de files voorbij, over een aantrekkelijke route met makkelijk berijdbaar asfalt. Meer informatie vindt u op de website van het RijnWaalpad.

 

De aanleg van de snelfietsroute wordt gerealiseerd door de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Nijmegen, Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe, de provincie Gelderland en de Fietsersbond. In 2009 zijn de eerste delen van de snelfietsroute geopend. In 2012 moet het Nijmeegse deel van de snelfietsroute er liggen. Deze loopt via de Lentse Tuinstraat, Lentse Schoolstraat, Laauwikstraat, Visveldsestraat en het Notenlaantje via de Zwarte Weg richting Ressen.
 

Ontwerp

Op 13 oktober 2010 is er een informatieavond georganiseerd voor betrokkenen waarbij zij zijn geïnformeerd over de aanleg van het Rijnwaalpad, de snelfietsroute tussen Nijmegen en Arnhem.

In de periode tussen oktober en nu is het ontwerp verder uitgewerkt. Waar mogelijk zijn de reacties van betrokkenen hierin meegenomen. Voortschrijdend inzicht heeft ook voor enkele verbeterpunten gezorgd. Het definitieve ontwerp is nu klaar. Een aantal zaken zijn anders dan in het voorlopig ontwerp, deze staan hieronder genoemd.

 

Vervanging riolering
In oktober waren een aantal zaken omtrent het vervangen van de riolering nog niet bekend. Uit onderzoek is gebleken dat het riool in de Visveldsestraat, Lentse Schoolstraat en een deel van de Laauwikstraat toe is aan vervanging. Besloten is om de rioolvervanging uit te voeren tijdens de werkzaamheden aan het Rijnwaalpad. Het voordeel hiervan is dat de weg maar 1 keer open hoeft te worden gebroken. De vervanging van het riool brengt echter met zich mee dat de werkzaamheden meer tijd kosten.

 

Laauwikstraat
Het gedeelte van de Laauwikstraat waar de snelfietsroute over loopt wordt ingericht als fietsstraat met een maximum snelheid van 30 km.

 

Vrouwe Udasingel
De oversteek op de Vrouwe Udasingel wordt veiliger gemaakt, er worden drempels aangelegd. Deze worden aangebracht enkele meters voor de Vrouwe Udasingel de snelfietsroute kruist. Het gedeelte van de Vrouwe Udasingel ter plekke van de kruising met de snelfietsroute wordt aangewezen als 30 km zone.

 

Route door Landschapszone
De snelfietsroute door de Landschapszone wordt langs het water aangelegd. Dit is tevens de definitieve route. Eerder was er sprake van een tijdelijk tracé langs de Prins Mauritssingel.

 

Uitvoering
Na de vierdaagse wordt begonnen met de werkzaamheden in de Laauwikstraat. Er is voor gekozen om hier na de vierdaagse en in de schoolvakanties mee te beginnen, omdat de verkeersdruk op de Laauwikstraat dan lager is dan normaal en de basisschool gesloten is. Daarna wordt de Lentse Schoolstraat aangepakt. De overige straten (Lentse Tuinstraat, Visveldsestraat en de Zwarte Weg) volgen hierna. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind november 2011 afgerond. In overleg met de aannemer wordt een definitieve planning van de uitvoering gemaakt.

 

Landschapszone/Notenlaantje
Door de werkzaamheden aan de Landschapszone kan de snelfietstroute daar nog niet worden aangelegd. In 2012 kan daarmee van start worden gegaan.
De snelfietsroute in het Notenlaantje wordt ook in het voorjaar van 2012 aangelegd.
 

 

Informatie

Meer informatie vindt u op de site van de gemeente Nijmegen .
 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media