LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Raadsbesluit verkeersstructuur westflank Waalsprong

Dinsdag 26 Juli 2016 | reacties 2
image-3521544

Op 13 juli jl. is er een raadsbesluit genomen over de aanpassing van de verkeersstructuur in de westflank van de Waalsprong. Dit besluit betreft een verkeersknip op de Griftdijk Noord ter hoogte van de Terralaan/Fruitlaan en enkele aanvullende verkeersmaatregelen, waaronder een rotonde en een vrachtwagenverbod.

 

In de periode februari - mei 2016 zijn er drie informatieavonden georganiseerd over de beheersing van het autoverkeer en het behoud van de leefbaarheid op de Griftdijk. De belangstelling was groot. De resultaten van deze avonden hebben samen met een gemeentelijk onderzoek geleid tot een collegebesluit, gevolgd door een raadsbesluit.

 

Meer informatie over de verkeersknip, de aanvullende verkeersmaatregelen en de informatieavonden vindt u op deze pagina.

 

Twee verzoeken van de raad
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel heeft de gemeenteraad de adressen van de Oude Groenestraat in Oosterhout aan het ontheffingsgebied toegevoegd. Bewoners in het ontheffingsgebied kunnen maximaal twee ontheffingen per adres aanvragen om langs de knip te kunnen rijden, voor €10 per jaar.
 

Daarnaast wordt op verzoek van de raad de beoogde locatie van het vrachtwagenverbod op de Griftdijk Noord nog verder onderzocht en afgewogen, samen met het lokale bedrijfsleven.

 

Hoe gaat het nu verder?

Na de zomer stelt de gemeente een planning op voor de realisatie van de verkeersmaatregelen. De uitvoering vergt voorbereiding, waarbij ook een aantal formele besluiten wordt genomen op onderdelen van het verkeersbesluit. Deze besluiten staan nog open voor inspraak en bezwaren. Naar verwachting starten we aan het einde van dit jaar met de eerste werkzaamheden.

 

Wij informeren u op deze website en/of per brief over de voortgang.

« Terug naar het overzicht

Reacties

Dominique de Jonge (maandag 08 augustus 2016)

Een rotonde bij de kruising Terralaan/Griftijk-Noord lijkt ons als bewoners van de Terracottastraat totaal nutteloos. Wij - en ik ben ervan overtuigd: velen met ons! - zijn ervan overtuigd dat bij de kruising Terracottastraat/Griftdijk-Noord een rotonde moet komen. Een andere optie (die in 2007 eigenlijk als eerste in de bouwplannen stond): maak de Terracottastraat eenrichtingsverkeer en leidt het verkeer de Pijlpuntstraat/Zegelringstraat uit weer naar de Griftdijk-Noord. Dit vergt een kleine aanpassing in de huidige structuur van de wegen, zorgt voor een goede doorstroom van het verkeer in de spits en vermindert de gevaarlijke situaties ons inziens aanzienlijk!

Redactie Waalsprong (donderdag 11 augustus 2016)

Beste Dominique, bedankt voor uw reactie. De rotonde bij de Terralaan wordt aangelegd om een goede ontsluiting te bieden voor het zuidelijk deel van de nieuwbouwwijk Grote Boel; daarnaast kan het verkeer dat geen ontheffing heeft om langs de knip te rijden hier keren. De problematiek van de Terracottastraat staat hier dus los van. Daarvoor worden de knip in de Griftdijk ten zuiden van de Terrralaan en de fietsersoversteek bij de Terracottastraat gemaakt. Hierdoor zal het verkeer vanuit de Terracottastraat gemakkelijker en veiliger de Griftdijk op kunnen rijden en oversteken. Voor een rotonde ontbreekt op deze plek ook de ruimte. Hopelijk geeft deze reactie wat meer duidelijkheid.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media