LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Raad zegt ‘ja’ tegen burgerwindpark

Vrijdag 3 Oktober 2014 | reacties 0
windmolen

De raad heeft deze week het bestemmingsplan vastgesteld dat de komst van een burgerwindpark ten zuiden van de A15 mogelijk maakt. Stichting Wiek II, een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie en Izzy Projects uit Nijmegen, wil op die locatie vijf windturbines realiseren. Bedrijven en burgers uit Nijmegen en omgeving zorgen voor financiering van de turbines en delen na realisatie in de opbrengst. In september ging het college van B&W al akkoord met het bestemmingsplan.

 

Het ontwerpbestemmingsplan lag in maart 2014 ter inzage. In een periode van zes weken werden 33 zienswijzen ingediend. Ruim de helft van de zienswijzen, met name afkomstig van direct omwonenden van het plangebied, is kritisch van aard. De inzenders vrezen door de komst van de windturbines aantasting van hun woon- en leefklimaat door geluidsoverlast, slagschaduw, gezondheidsklachten en horizonvervuiling. Stichting Wiek II onderzoekt naar aanleiding daarvan verschillende compensatieopties. Die kunnen variëren van het betalen van een deel van de energierekening van omwonenden tot financiële steun aan lokale maatschappelijke projecten.

 

Vijftien zienswijzen hebben een positief karakter. De inzenders ondersteunen het initiatief vanwege het schone karakter van windenergie en het feit dat burgers in plaats van traditionele energiebedrijven het plan realiseren. Alle reacties, met het antwoord van de gemeente, zijn gebundeld in een reactienota.

 

Wind in de rug
Onderdeel van de bestemmingsplanprocedure was het opstellen van een milieueffectrapportage (MER), waarin de effecten van verschillende varianten zijn onderzocht. Dit onderzoek -getoetst door de commissie MER- wees uit dat er vanuit het oogpunt van milieu, natuur, cultuurhistorie, landschap, water en externe veiligheid geen bezwaren zijn tegen het bestemmingsplan.

 

Ook in een ander opzicht heeft het toekomstige windpark de wind in de rug; gegevens van de windmeetmast wijzen uit dat de windsnelheid op 100 meter hoogte (ashoogte) op jaarbasis gemiddeld 6,5 meter per seconde is. Dit is voldoende om de windturbines rendabel te laten zijn.


Naar verwachting wordt het burgerwindpark medio 2016 opgeleverd.

 

Nijmegen energieneutraal

Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn, zelfvoorzienend. Daartoe moet Nijmegen 50 procent minder energie gebruiken en de rest van de energie uit duurzame bronnen opwekken. Binnen het co-creatieproces Power2Nijmegen worden andere Nijmeegse potentiële locaties voor windenergie verder onderzocht.

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media