LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Ook zonnepark in de Waalsprong

Dinsdag 5 Juli 2016 | reacties 0
zonnepark

Naast de aanleg van het windpark, nu al in volle gang, is er vanuit gemeente Nijmegen ook akkoord gekomen een zonnepark aan te leggen in de Waalsprong. Een prachtige bijdrage aan een duurzaam energielandschap.


Afgelopen week heeft het College ingestemd met een intentieovereenkomst voor onderzoek naar de haalbaarheid van een zonnepark op bedrijventerrein Grift Oost. De intentieovereenkomst betreft een samenwerking met Wiek II. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze energievoorziening ook daadwerkelijk op deze locatie gerealiseerd kan worden. Het plan gaat uit van zo’n 15.000 zonnepanelen op een oppervlakte van 5 hectare nabij het windpark aan de Griftdijk. Deze groene centrale van wind en zon wekt daarmee straks voor ruim 1.000 huishoudens zonne-energie op en voor ruim 7.000 huishoudens windenergie.


Stichting Wiek-II
Stichting Wiek-II is een ontwikkelingsorganisatie die nauw met coöperatie WindpowerNijmegen samenwerkt. Wiek-II heeft de ontwikkelings- en projectwerkzaamheden voor het windpark gedaan (totdat de BV Windpark Nijmegen-Betuwe is opgericht) en doet dat nu ook voor het zonnepark. Ook bij deze ontwikkeling worden burgers als participanten betrokken.

 

Power2Nijmegen
Zowel WindpowerNijmegen als dit nieuwe zonnepark past in het Nijmeegse streven om energieneutraal te zijn in 2045. Vanaf 2012 is de gemeente Nijmegen gestart met een co-creatieproces 'Power2Nijmegen’, waarin zij samen met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere deskundigen samen op zoek gaan naar manieren om bij te dragen aan een energieneutrale stad in 2045. Een energieneutrale stad is een stad die op jaarbasis evenveel energie duurzaam opwekt als dat er verbruikt wordt in die stad. Nijmegen wil straks energieneutraal zijn door 50% energie te besparen en de overgebleven 50% duurzaam op te wekken.


Meer info
Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen van het zonnepark op de website van Windpark Nijmegen Betuwe. En wilt u meer weten over Power2Nijmegen kijk dan hier

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie






« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media