LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Ontwikkelingen in Nijmegen, Lent en Oosterhout

Donderdag 18 April 2019 | reacties 0
oosterhout-jeanne-buchner018

De Stads- en Wijkmonitor geeft een beeld van de staat en ontwikkeling van Nijmegen, maar zoomt daarbij ook specifiek in op de verschillende wijken. In dit artikel geven we een kort weer hoe de Stads- en Wijkmonitor eruit ziet voor Nijmegen in het algemeen en voor de wijken Lent en Oosterhout.

 

Bewoners van Nijmegen zijn over het algemeen positief over de aantrekkelijkheid van de stad en de wijken. De woningmarkt blijft krap. Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben meer studenten dan voorgaande jaren. Het aantal banen en vestigingen van bedrijven is in 2018 flink gegroeid en de werkloosheid is weer op het lage niveau van 2008, maar toch krijgen nog veel Nijmegenaren een bijstandsuitkering. Wat opvallend is dat het elektriciteitsverbruik per woning is de laatste jaren verder gedaald, maar dat het gasverbruik per woning niet daalt. 

 

Lent

In Lent zijn het woon- en leefklimaat in de wijk bovengemiddeld ten opzicht van de rest van Nijmegen. De wijk heeft een gunstige ligging ten op zichtte van de binnenstad en tegelijkertijd blijft de dorpse sfeer behouden. Er wordt steeds vaker bewust gekozen om in Lent te gaan wonen, zo zeggen wijkprofessionals. Door meer variatie in woningtype, huur of koop en prijs worden andere groepen bewoners aangetrokken. Enkele problemen die volgens de buurt met voorrang moeten worden opgepakt zijn: winkels en voorzieningen, verkeer, parkeren en geluidsoverlast.

 

In Lent is het sociaal klimaat (saamhorigheid, thuis voelen) goed met uitstekende scores op het gebied van sociale omgeving en integratie en samenleving. Bewoners zijn zeer positief over de sociale samenhang in de buurt en het samenleven tussen de diverse bewonersgroepen. Er wordt over het algemeen weinig overlast van jongeren en omwonenden ervaren. Het onderscheid tussen oude en nieuwe bewoners van Lent is langzaam aan het vervagen volgens wijkprofessionals.

 

Het beeld van de woonomgeving (voorzieningen, openbare ruimte, milieuhinder, woningmarktpositie) is gemiddeld in Lent. De aanwezige voorzieningen in lent zijn nog een aandachtspunt. Extra horeca, sportvoorzieningen en plekken waar bewoners ongedwongen kunnen samenkomen in de wijk zijn gewenst. Met het voltooien van de werkzaamheden bij de ‘Nevengeul’ heeft Lent er een groot recreatiegebied bij gekregen aan de rand van de wijk.

 

Het beeld rondom zelfredzaamheid en meedoen is gemiddeld voor Lent. Er is weinig uitkeringsafhankelijkheid in Lent. Senioren in ‘Oud-Lent' zijn een aandachtsgroep voor wijkprofessionals. Zij zijn minder mobiel, maar wonen op grotere afstand van winkels en medische faciliteiten.

 

Oosterhout

Het woon- en leefklimaat zijn goed (bovengemiddels voor de rest van Nijmegen) en stabiel. Oosterhout is een prettige woonwijk, met veel groen en een gunstige ligging ten opzichte van het buitengebied. Enkele problemen die volgens de buurt met voorrang moeten worden opgepakt zijn: verkeer, voorzieningen en veiligheidsproblematiek.

 

Het sociaal klimaat (saamhorigheid en thuis voelen) is bovengemiddeld in Oosterhout. Bewoners zijn gehecht aan de wijk en zetten zich in voor de wijk. Soms is het moeilijk voor sportclubs en vereniging om vrijwilligers te vinden, door het drukke leven van de tweeverdieners.

 

De woonomgeving in Oosterhout is sterk, met veel laagbouw en koopwoningen met een hoge vastgoedwaarden. Ook staat de aanwezige wijkeconomie er gunstig voor, er is veel bedrijvigheid aan huis. Op specifieke plekken aan de randen van de wijk wordt wel enige overlast ervaren door verkeersbewegingen en bouwverkeer. Een aantal extra ontmoetings- en ontspanningsplekken zou wenselijk zijn.

 

De goede financiële positie van huishoudens en de lage uitkeringsafhankelijkheid leiden tot een positief beeld van de zelfredzaamheid van bewoners in Oosterhout. De school functioneert goed, veel kinderen gaan naar school in de wijk zelf. De school 'barst op dit moment uit haar voegen', zo geven professionals aan.

 

Bekijk hier de volledige Stads- en Wijkmonitor.

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media