LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Ontwerp bestemmingsplan voor bedrijventerreinen Grift en Rietgraaf

Dinsdag 12 April 2022 | reacties 0
220222plangebied-bestaand-grenzenmet-namen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan voor bestaande bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf e.o. vrij te geven voor ter inzage legging. Nu geldt er voor het gebied een beheersverordening. Dit gaan we aanpassen naar een bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplan is dat dit een flexibeler instrument is en ontwikkelmogelijkheden biedt.

 

Ter voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft de gemeente met diverse eigenaren en gebruikers van percelen in het bestemmingsplangebied gesproken over de voorgenomen bestemming op het betreffende perceel.

 

Noël Vergunst, wethouder Wonen en Stedelijke ontwikkeling: “Ik ben blij dat dit bestemmingsplan de mogelijkheid biedt voor nieuwe werkgelegenheid en dat het bedrijventerrein zich kwalitatief en duurzaam verder kan ontwikkelen.”

 

Wat bevat het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. In het ontwerpbestemmingsplan actualiseren we bestaande regels en leggen we de bestaande situatie vast (als deze legaal aanwezig is). Dit doen we door bestemmingen op alle gronden (bedrijfskavels, wegen, groen, (bedrijfs)woningen, enzovoort) te leggen op een verbeelding. De verschillende bestemmingen zijn verbonden met regels. Deze regels bepalen onder andere wat voor type bedrijvigheid is toegestaan, hoe hoog bebouwing mag zijn, hoeveel bebouwing er aanwezig mag zijn, enzovoort. Het bestemmingsplan bevat ook enkele uitbreidingsmogelijkheden.

 

Inloopbijeenkomst 16 mei 2022

Op 16 mei 2022 wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen op Bedrijventerrein De Grift. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en de uitbreiding ervan. Ook kunt u hier terecht met vragen over afslag 38 (A15) en de aanpassing van de infrastructuur. U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst van 17.15 tot 21.00 uur in Voorzieningenhart De Klif. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. 

 

Ter inzage

Van donderdag 21 april tot en met woensdag 1 juni 2022, ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken tijdens kantooruren op de volgende locaties ter inzage bij:

  • Gemeente Nijmegen (Stadswinkel), Mariënburg 30, Nijmegen,  tel. 14 024.
  • Waalsprong Informatiecentrum, Riet van Alebeekstraat 6, 6663 RB te Lent, tel. 024-3298701.

Het digitale bestemmingsplan is vanaf donderdag 21 april 2022 ook te zien op de landelijke website Ruimtelijke Plannen

 

Na afloop van deze periode verwerkt de gemeente de mogelijke zienswijzen en inspraakreacties in nota’s van beantwoording. Vervolgens kunnen de stukken na de zomer ter besluitvorming aan het college van B en W en de gemeenteraad worden aangeboden.

 

Meer informatie

Kijk dan op nijmegen.nl/grift voor de actuele status van de verschillende projecten in het gebied. Ook kunt u opnemen via degrift@nijmegen.nl.

 

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media