LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Onderzoek Fort Beneden Lent begint

Maandag 8 Mei 2023 | reacties 0

Fort Beneden Lent ligt als groene plek tussen de Waal en de nieuwe woonwijk Hof van Holland. Staatsbosbeheer en gemeente Nijmegen willen het fort een nieuwe functie geven die iets toevoegt aan de omgeving. Staatsbosbeheer laat daarom samen gemeente Nijmegen verschillende onderzoeken doen op Fort Beneden Lent. De onderzoeken zijn nodig omdat er vermoedelijk oorlogsresten in de bodem zitten.

 

Er wordt een milieukundig vooronderzoek gedaan, een archeologisch onderzoek en een onderzoek naar flora en fauna (planten en dieren). Verder wordt alles op het terrein gemeten en wordt de bodem in en rondom het fort  bekeken door middel van oppervlaktedetectie.  Zo krijgen we in beeld waar misschien ontplofbare oorlogsresten (OO) in de bodem zitten. Explosive Clearance Group BV (ECG) uit Wijchen voert de onderzoeken uit in opdracht van Staatsbosbeheer. Daarnaast voert ECG archeologisch, milieukundig en ecologisch onderzoek uit. Dat doen ze omdat het fort een unieke historische en ecologische waarde heeft.

 

Een eerste inventarisatie
De onderzoeken zijn bedoeld om het fort ondergronds en bovengronds in kaart te brengen. Frank Lefering, projectleider vanuit explosievenopsporingsbedrijf ECG uit Wijchen, legt uit: ‘Eerst onderzoeken we het fort, de gracht en de grond eromheen. Dat doen we heel precies door vanaf de oppervlakte te detecteren. Zo komen we te weten waar misschien oorlogsresten in de bodem zitten. De onderzoeken nemen ongeveer 5 maanden in beslag. De uitkomst van het onderzoek is de basis voor het uitvoeringsplan voor het eventueel benaderen van de oorlogsresten. Daarover kunnen we op een later moment meer vertellen.’

 

Aandacht voor natuur
Het fort uit 1862 is niet alleen vanwege de geschiedenis belangrijk. Het is ook voor de natuur van grote waarde. Menno Brandt, projectleider vanuit Staatsbosbeheer, zegt daarover: ‘Het onderzoek en het opruimwerk wordt gedaan in nauwe samenwerking met specialisten. Dat zijn gecertificeerde en gespecialiseerde organisaties op het gebied van milieu, ecologie en archeologie. Het gebeurt altijd met aandacht voor de ecologische waarde van het fort. Het uitgangspunt is altijd dat we zo veel mogelijk groen willen houden.’

 

Toekomstplannen
Wat er na de onderzoeken met Fort Beneden Lent gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Brandt: ‘We zijn nu bezig met het verzamelen van gegevens. In een latere fase gaan Staatsbosbeheer en Gemeente Nijmegen nadenken over een nieuwe functie voor het Fort’.

Het laatste nieuws over dit project is te vinden op de website van Staatsbosbeheer (staatsbosbeheer.nl/fortbenedenlent) en op MijnWijkplan van de gemeente Nijmegen (nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/fort-beneden-lent).

 

Over Fort Beneden Lent
Fort Beneden Lent (ook wel Nieuw Knodsenburg genoemd) werd in 1862 gebouwd ter verdediging van de stad Nijmegen. Later diende het als bescherming van de spoorbrug over de Waal. Het fort was in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bemand. Het verdedigingswerk bestaat uit een zogenaamd bomvrij logiesgebouw met daaromheen een aarden verdedigingswal en een gracht.
Sinds 1983 wordt het perceel beheerd door Staatsbosbeheer. 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media