LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Nieuwe bestemmingen voor zes locaties: Waalsprong Tijdelijk Anders

Woensdag 21 Augustus 2013 | reacties 0
6243874

Denk mee over nieuwe bestemmingen voor zes locaties!

Zes gebieden in de Waalsprong krijgen tijdelijk een andere bestemming. Daarom start nu de zoektocht naar tijdelijke creatieve en commerciële invullingen, die veel bezoekers trekken. Voor de zes locaties wordt samen met (toekomstige) bewoners en ondernemers gezocht naar geschikte initiatieven. Op 31 augustus is er een brainstormdag in het Wooninformatiecentrum Waalsprong in Thermion.

 

In de Waalsprong worden de komende jaren nog volop woningen en voorzieningen gebouwd, dat is zeker. Maar een deel van de te ontwikkelen gebieden zal nog geruime tijd onbebouwd blijven. Dit biedt kansen voor een tijdelijke bestemming voor vijf tot tien jaar. Er wordt gezocht naar creatieve en commerciële invullingen, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied voor (toekomstige) bewoners.

 

Gezocht: tijdelijke initiatieven
Onder de noemer Tijdelijk Anders Bestemmen zijn gemeente Nijmegen en GEM Waalsprong op zoek naar initiatieven voor zes locaties in de Waalsprong. Deels zijn dat nieuwe locaties waarvoor nieuwe initiatieven gezocht worden, deels zijn het al bestaande locaties en initiatieven waarmee GEM en gemeente verder in gesprek willen. De locaties zijn:
• Zuiderveld: in deze toekomstige wijk ten noorden van de Keizer Hendrik VI-singel is ruimte voor tijdelijke evenementen die veel ruimte vragen.
• Kas in de Vossenpels: vanuit de ontwikkeling van Plantjevlag zoekt een initiatiefgroep naar medestanders en financiële onderbouwing.
• Broodkorf: in de omgeving nabij het spoor, bij het Citadelcollege en de brandweerkazerne is bij uitstek een plek voor creatieve initiatieven die een grotere plek vragen. Optie is bijvoorbeeld een kunstenaarskolonie.
• De Historische Tuin: dit initiatief in de Woenderskamp zoekt naar uitbreidingsmogelijkheden.
• Het strand bij Veur Lent: hier wordt gezocht naar tijdelijke horeca.
• Omgeving Vossenpels: mogelijkheid voor tijdelijke moestuinen. Een gesprek met een initiatiefgroep is al gestart.

 

Waalsprong-Tijdelijk-Anders-dag
Om wijkbewoners en stadgenoten te betrekken bij het invullen van deze initiatieven is er op 31 augustus de ‘Waalsprong-Tijdelijk-Anders-dag’ in het Wooninformatiecentrum. Tijdens deze bijeenkomst is iedereen welkom die ideeën heeft of mee wil praten over het tijdelijk anders bestemmen van de locaties in de Waalsprong. Maar meer nog zijn we op zoek naar partijen die die goede ideeën ook uit willen gaan voeren!


Programma: 3 thema’s worden uitgediept
De bijeenkomst wordt geleid door dagvoorzitter Ron Vervuurt, die deze dag in goede banen leidt. Na een introductie met wethouder Jan van der Meer worden de 6 locaties voor tijdelijk bestemmen in de Waalsprong toegelicht. Drie thema’s worden extra uitgediept:
• grote evenementen in Zuiderveld,
• de Kas in de Vossenpels,
• en de Broodkorf, waar gedacht wordt aan een kunstenaarskolonie.

In een open brainstorm kunnen bewoners, ondernemers en initiatiefnemers met elkaar over deze drie locaties van gedachten wisselen. Uiteindelijk wordt in verschillende brainstormsessies gewerkt naar concrete voorstellen voor nieuwe, tijdelijke bestemmingen.

Deelnemen en ideeën
Wilt u deelnemen aan deze dag? Meld u dan aan via redactie@waalsprong.nl, maar ook zonder aanmelding bent u welkom. Ook als u al ideeën heeft voor de verschillende locaties, horen wij dat graag. Mail ze met vermelding van naam, e-mail en telefoonnummer naar redactie@waalsprong.nl. U bent van harte welkom op 31 augustus, van 10.00 tot 14.00 uur  in het Wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 in Lent.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media