LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Nieuw voorstel kostenverdeling Dorpensingel

Woensdag 21 Februari 2018 | reacties 2

De motie “ Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit" werd op 9 november aangenomen in Lingewaard en 15 november 2017 aangenomen in Nijmegen. Daarin roept de gemeenteraad het college op om voor het einde van 2017 te komen tot een voorstel voor de Dorpensingel, samen met de gemeente Lingewaard. Dat kostte meer tijd en inmiddels hebben beide gemeenten op 20 februari 2018 een nieuw voorstel voor het aanleggen van een Dorpensingel ingediend bij de provincie, inclusief een aanvraag voor cofinanciering. U leest hier hoe het voorstel eruitziet en hoe het tot stand is gekomen.

 

Opnieuw in gesprek met provincie
De colleges van Nijmegen en Lingewaard zijn opnieuw in gesprek gegaan met de provincie over de motie “Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit” over de Dorpensingel. De meerwaarde van de Dorpensingel kan vooral gevonden worden in de ontwikkeling van het hele gebied. De provincie gaf aan nogmaals mee te willen denken over de aanpak van de motie en de financiering daarvan. Zij zeggen niets toe, maar staan er dus ook niet negatief tegenover. De provincie verwacht een extra financiële bijdrage van de twee gemeenten ten opzichte van wat de gemeenten tot nu toe aan geld hebben vrijgemaakt.

 

Kostenberekening Dorpensingel volgens motie november 2017
De colleges hebben de kosten van een 50 km-variant globaal laten berekenen. Conclusie hiervan is dat de investeringskosten van de Dorpensingel in deze variant ongeveer € 1 mln. lager zijn dan van een 80 km-variant.
Op basis hiervan en van eerdere verkenningen blijkt dat de kosten van alle maatregelen (aanleg Dorpensingel en maatregelen op de Vossenpelsseroute, Vossenhol en Ressensestraat) minimaal € 11,4 mln. bedragen. Conclusie is dat er minstens nog € 4,9 mln. nodig is om alle maatregelen te treffen, bovenop de bedragen die beide gemeenten al gereserveerd hadden.

 

Voorgestelde kostenverdeling

De bestuurders van Nijmegen en Lingewaard zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan over de kostenverdeling. Op basis van dit overleg en op basis van de voorwaarden die de provincie stelt, wordt de volgende kostenverdeling voorgesteld: Nijmegen doet een extra bijdrage van € 1,4 mln. en betaalt in totaal € 6,4 mln. Lingewaard betaalt € 0,7 mln. meer en doet een totale bijdrage van € 2,2 mln. De provincie wordt gevraagd om een bijdrage van € 2,8 mln. Op 20 februari 2018 dienden de colleges Nijmegen en Lingewaard de aanvraag voor cofinanciering in.

 

N.B. Eventuele kosten voor de oversteek van het RijnWaalpad met de Dorpensingel zijn niet in deze begroting meegenomen, omdat er door de gemeente Nijmegen en provincie dan een apart onderzoek gedaan moet worden welke aanpassingen nodig zijn.

 

Gebiedsvisie Dorpensingel
Om de noodzaak van de aanleg van de Dorpensingel voor het hele gebied aan te tonen bij de provincie hebben de gemeenten Lingewaard en Nijmegen de afgelopen maanden samen aan een gebiedsvisie gewerkt. De gebiedsvisie is een onderlegger van de aanvraag voor een bijdrage voor de Dorpensingel. De visie beschrijft de identiteit van het gebied tussen de Waal en de A15. Daarin staat ook de meerwaarde van de Dorpensingel voor het versterken van de landelijke identiteit.

 

Hoe gaat het nu verder?
De provincie heeft aangegeven dat Gedeputeerde Staten eind februari/begin maart een terugkoppeling doet aan Provinciale Staten over het voorstel Dorpensingel. Vanaf volgende week bespreken de gemeenten met de provincie de conceptversie van de gebiedsvisie, zodat deze definitief gemaakt kan worden. De provincie besluit uiterlijk juni/juli van 2018 of zij bijdragen aan de Dorpensingel en zo ja, hoeveel. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard houden hun raad en bewoners op de hoogte van het besluit en vervolgstappen.

 

Voor meer achtergrondinformatie over de verkeersstructuur in de oostflank van de Waalsprong klikt u hier.

« Terug naar het overzicht

Reacties

Fam. Segers (zaterdag 24 februari 2018)

Hopelijk wordt de Dorpensingel dan eindelijk aangelegd. dat is hard nodig, zowel voor de bewoners van de Waalsprong als voor de bewoners van Bemmel en Ressen. Vreemd dat zowel Nijmegen als Lingewaard wel in staat zijn om nieuwe wijken uit de grond te stampen maar het gezamenlijk aanleggen van een rondweg van 1100 meter pas na 15 jaar discussie aangelegd kan worden. Niettemin is het mooi als het dan uiteindelijk toch lukt.

Jan (dinsdag 06 maart 2018)

Dat 1100 meter stukje weg relaterend aan het totale bedrag wat de beiden gemeente hebben begroot, gaat ten koste van de mooie fruitteelt gebied. De Turennesingel is een brede weg waar door de dag genomen weinig verkeer heen gaat. Spitsuur nagenoeg te weinig verkeer. De Zandsestraat (waar men denkt de dorpensingel door te kunnen trekken) is onderhand al een racebaan geworden en met name de motorrijders. Als we het gaan hebben over milieuvervuiling die op de Zandsestraat heerst, dan zou het mooi zijn, het voorbeeld te nemen van de stad Arnhem. Daar wordt het verkeer ontmoedigd voor bepaalde voertuigen. Moeten ze ook aan de regels van de verkeerswet te houden!. Geluidsoverlast van de motoren en scheuren door twee bochten die op 1 km nog te horen zijn, is een daad die niet past in de verkeersregels!. Daar worden door de beiden gemeentes nergens op gecontroleerd. Dan alleen op papier dat het een 50 km/uur zone zou worden. Droevig van woorden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media