LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Kinderen noodopvang Heumensoord gaan tijdelijk in Nijmegen-Noord naar school

Woensdag 6 Oktober 2021 | reacties 0
children-class-classroom-1720186

De colleges van B&W van de gemeenten Nijmegen en Heumen maken het samen met de onderwijsbesturen Conexus, @voCampus en st Josephscholen mogelijk dat kinderen die op Heumensoord verblijven, onderwijs krijgen. Daarvoor worden twee locaties in Nijmegen-Noord ingezet: in voorzieningenhart De Klif en op basisschool De Boomgaard.

 

Het is mogelijk om 6-8 groepen (90-120 leerlingen) in het primair onderwijs en 8 groepen (112 kinderen) in het voortgezet onderwijs les te gaan geven. In de afgelopen weken is intensief samengewerkt om dit onderwijs mogelijk te maken. Het zoeken naar docenten, lokalen en financiën was een puzzel die samen is gelegd en resulteert in onderwijs voor kinderen. Het onderwijs start op maandag 18 oktober.

Kinderen uit de noodopvang krijgen, anders dan kinderen in AZC’s, niet automatisch onderwijs aangeboden. Op Heumensoord zelf kan geen onderwijs gegeven worden. De locatie voor het primair onderwijs is De Boomgaard in de nieuwe wijk Woenderskamp. Hier is al een kindcluster gevestigd voor basisonderwijs en kinderopvang. Voor het voorgezet onderwijs is gekozen voor De Klif in de wijk De Elten. Dit voorzieningenhart biedt onder andere onderdak aan basisschool De Oversteek en een locatie voor kinderopvang.

 

Docenten die de lessen verzorgen zijn zo mogelijk NT2 bevoegd en veelal gepensioneerd. Ook is er contact met de Nijmeegse PABO. De beide schoollocaties hebben nog voldoende leegstaande lokalen om de kinderen op te vangen en onderwijs te bieden. Het gaat om een grote groep kinderen, er is voldoende begeleiding voor de kinderen aanwezig. Met de direct betrokkenen zoals ouders en de buurtbewoners worden goede afspraken gemaakt, zodat zij geen hinder ondervinden.

 

Coa en ouders
De ouders die in de paviljoens van Heumensoord verblijven zijn geïnformeerd over de mogelijkheid voor onderwijs. Kinderen zullen per bus naar de verschillende locaties worden vervoerd. Over het algemeen spreken kinderen Engels en zijn zij gewend aan een onderwijssysteem.


Bron: persbericht gemeente Nijmegen, 6 oktober 2021

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media