LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Inloopavond bestemmingsplan Prins Mauritssingel

Donderdag 18 December 2014 | reacties 0
bp-pmsjan-2015

Op dinsdag 6 januari 2015 houdt de gemeente Nijmegen een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel. De inloopavond wordt gehouden in het Wooninformatiecentrum Waalsprong in Thermion, Thermionpark 7 in Lent. Van 19.00 tot 21.00 uur kunt in het infocentrum terecht om het bestemmingsplan in te zien en nadere informatie over het plan te krijgen.


Programma
U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen om het bestemmingsplan te bekijken en desgewenst aan ambtenaren om een specifieke inhoudelijke toelichting vragen. Ook Wethouder Bert Velthuis zal aanwezig zijn. Er is dus geen 'strak' programma. U kunt in de genoemde tijdsperiode komen en gaan wanneer u wenst.

 

Over welk gebied gaat het?
Het bestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel heeft betrekking op de Prins Mauritssingel, de spoorlijn Arnhem-Nijmegen (beiden voor zover gelegen ten noorden van Knoop Lent) en op het noordelijke deel van de Margaretha van Mechelenweg. De Prins Mauritssingel doorkruist het Waalspronggebied. Bijna het gehele tracé van de Prins Mauritssingel wordt met het onderhavige bestemmingsplan geactualiseerd. Alleen het deel ter hoogte en ten zuiden van Knoop Lent maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Het plangebied is voor het overgrote deel in gebruik voor verkeersdoeleinden (waaronder spoorwegdoeleinden). Met het bestemmingsplan wordt de thans bestaande situatie vastgelegd en wordt tevens de aanleg van een vrijliggende busbaan stadinwaarts tussen de Ovatonde en Knoop Lent mogelijk gemaakt. Op de luchtfoto is aangegeven op welk gebied het bestemmingsplan precies betrekking heeft (blauw omlijnd). Het nu nog geldende bestemmingsplan moet geactualiseerd worden, zodat het straks weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

 

Reageren
In de periode van donderdag 8 januari 2015 tot en met woensdag 18 februari 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 te Nijmegen. In deze periode kunt u schriftelijk een zienswijze over het bestemmingsplan indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Gemeenteraad van Nijmegen, t.a.v. S010, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal bekijken.


Uitnodiging

Iedereen die belangstelling heeft, is van harte uitgenodigd op dinsdagavond 6 januari 2015 het bestemmingsplan in het Wooninforamtiecentrum Waalsprong in Thermion te komen bekijken. Hier kunt u tevens de volledige uitnodigingsbrief bekijken die door de wethouder is verstuurd aan bewoners en ondernemers in de omgeving van de Prins Mauritssingel.

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media