LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatieavond rotonde en aanpassingen Griftdijk

Donderdag 1 Maart 2018 | reacties 5

De gemeente Nijmegen bereidt de realisatie voor van een rotonde op de kruising Griftdijk/Terralaan en aanpassingen op de Griftdijk ter hoogte van de Terracottastraat. Om de plannen toe te lichten, is een informatieavond georganiseerd op woensdag 14 maart.

 

De aanpassingen zijn onderdeel van het pakket aan maatregelen in het raadsbesluit ‘Afronding hoofdwegenstructuur Waalsprong Westflank’ uit 2016. Voor deze maatregelen zijn destijds ook meerdere bewonersbijeenkomsten geweest om input op te halen. U lees hier meer over de maatregelen.

 

Toelichting en gelegenheid tot vragen

De avond begint om 19.30 uur met een korte toelichting. Bezoekers kunnen er hun mening geven over het ontwerp en de aansluiting op bijvoorbeeld het speelveld en het groen naast de rotonde. Na de toelichting is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Van harte welkom

Direct omwonenden hebben een uitnodiging voor deze avond per brief thuis ontvangen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De informatieavond vindt plaats op woensdag 14 maart in voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1 te Nijmegen.

« Terug naar het overzicht

Reacties

David (zondag 04 maart 2018)

Voor zover tot nu toe bekend zou er een rotonde komen op de kruising Griftdijk/Terralaan. Het eerste deel van de Terralaan zal daarbij worden ingericht als wijkontsluiting. De rotonde zal ook Grote boel Zuid gaan ontsluiten. Ik had niet begrepen dat er een rotonde komt op de kruising Griftdijk/Terracottastraat.

Redactie Waalsprong (maandag 05 maart 2018)

@David, je hebt helemaal gelijk. De rotonde komt op de kruising Griftdijk/Terralaan. Een hele domme fout van ons, we hebben het aangepast. Excuses voor de verwarring. Op de informatieavond komt ook toelichting over de aanpassingen op Griftdijk ter hoogte van de Terracottastraat.

Redactie Waalsprong (donderdag 08 maart 2018)

Beste Dave, nog een extra reactie op jouw opmerking van 4 maart. Na realisatie van de rotonde blijft de situatie van de busbaan ongewijzigd. Er is op het moment openstelling van de rotonde geen sprake van ontsluiting van de wijk via het laatste deel van de Terralaan. De verkeersproblemen rond de Volsellastraat wordt momenteel met bewoners besproken.

David (zondag 11 maart 2018)

Beste redactie, Dank voor uw tweede toevoeging. Vreemd echter dat dit wel de situatie was zoals die werd gepresenteerd tijdens de derde bewonersavond in de theaterzaal van de Klif destijds. De aanwezigen vonden dit ook een positief punt dat als resultaat uit deze inspraakronde kwam. Hiermee worden namelijk meerdere problemen opgelost: - het opstellen en wachten in de spits bij de volsellastraat dat ook nadat de knip is gerealiseerd zal blijven bestaan. Immers, 75% van het verkeer is lokaal verkeer en heeft straks in principe een ontheffing. De Griftdijk wordt dus niet veel rustiger dan nu in de spits. - het snel rijdende verkeer op eerste deel volsellastraat verdwijnt, omdat die straat bij ontsluiting via de rotonde een doodlopende weg wordt in de richting van de driftdijk - het grootste deel van het kruisende verkeer over het fietspad verdwijnt, omdat dit dan afbuigt naar rechts de terralaan op als het de wijk verlaat c.q. niet meer hoeft te kruisen maar linksaf de wijk in kan. De wijze waarop alternatieven voor een knip in de griftijk zijn onderzocht en gepresenteerd door De Wethouder en de gemeente verdient geen schoonheidsprijs, dus het zou extra kwalijk zijn als een eerdere toezegging om de situatie op het eerste deel van de volsellastraat te verbeteren nu alsnog niet nagekomen wordt.

Sven (maandag 12 maart 2018)

Busbaan Terralaan Een van de maatregelen uit het raadsbesluit van 2016 is het afsluiten van de aansluiting van de Volsellastraat op de Griftdijk voor autoverkeer. Het autoverkeer uit de achtergelegen wijk gaat dan via een deel van de huidige busbaan (Terralaan) naar de nieuw aan te leggen rotonde. Bij uitwerking is echter gebleken dat het openstellen van de busbaan voor personenauto’s nadelig is voor een aantal bewoners. Het vergt nadere studie voor een bestuurlijke afweging. De gemeente heeft de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging van deze maatregel daarom niet opgenomen in de bestemmingsplanwijziging voor de rotonde. De gemeente gaat hierover nog met de direct betrokkenen (Volsellastraat en omliggende straten) in gesprek.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media