LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatieavond De Grift Noord goed bezocht

Woensdag 15 April 2015 | reacties 0
informatieavond-de-grift-noord-april-2015vragen

Op dinsdagavond 14 april vond een informatieavond plaats over het gebied De Grift Noord in wijkcentrum De Klif. De gemeente Nijmegen presenteerde het bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan. Het terrein in Nijmegen Noord biedt goede mogelijkheden voor energieopwekkende en logistieke bedrijfsactiviteiten. De informatieavond kende een grote belangstelling: er waren ongeveer vijftig mensen, voornamelijk buurtbewoners en enkele ondernemers. Zij kregen tijdens de bijeenkomst gelegenheid tot het stellen van vragen.


Wethouder Ruimtelijke Ordening, Bert Velthuis, opende de avond: ‘Vanavond lichten we de plannen toe van ons ‘nieuwste kind’, zoals we De Grift Noord ook wel noemen. Ik ben trots op onze stad die nog steeds groeit. De laatste jaren groeit Nijmegen met ruim 2000 inwoners per jaar. Met het bedrijventerrein willen we meer werkgelegenheid creëren.’

 

De Grift Noord: wat zijn de ambities?
Het bedrijventerrein aan de noordgrens van Nijmegen biedt, vanwege de ligging aan de A15, goede mogelijkheden voor logistieke bedrijfsactiviteiten. Tevens moet er een accent komen op duurzaamheid. In de plannen zitten twee windturbines die al eerder mogelijk zijn gemaakt in een apart bestemmingsplan. Ook wil de gemeente Nijmegen het plan van levensmiddelenconcern Heinz om een distributiecentrum te vestigen op het terrein, mogelijk maken.

 

Verkeersontsluiting De Grift Noord?
De plannen voor De Grift Noord leiden bij bewoners en ondernemers tot zorgen over verkeershinder, bleek tijdens de informatieavond. De gemeente Nijmegen heeft onderzoek laten doen hoe zij voldoende capaciteit kan bieden voor het verkeer, ook als in de toekomst alle bedrijventerreinen (Noord, Oost, Zuid en West) en het naastgelegen Park15 gerealiseerd zijn.  Daaruit is gebleken dat een aansluiting van De Grift, noordelijk van de Rietgraaf, goede mogelijkheden biedt. Met de  aanpassing van afslag 38, een initiatief van de gemeente Overbetuwe, is ook rekening gehouden met de verwachte toename van het verkeer in de richting van De Grift.

 

Klik op onderstaande afbeelding om de presentatie te zien die op 14 april gegeven is. 

 

Presentatie 14 april 2015 - De Grift Noord

 

Plannen ter inzage

 

Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Grift Noord, het ontwerpexploitatieplan De Grift Noord en het beeldkwaliteitsplan De Grift Noord met de bijbehorende stukken, liggen tot en met woensdag 6 mei 2015 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 te Nijmegen.
U kunt de plannen ook digitaal inzien op de website van de gemeente Nijmegen.

 

Zienswijze indienen
U kunt schriftelijk een zienswijze indienen t/m 6 mei 2015 aan:
Gemeenteraad Nijmegen
T.a.v. de afdeling Stadsontwikkeling (SO10)
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

 

Eind juni gaan de documenten ter vaststelling naar de gemeenteraad.

 

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media