LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Informatieavond Broodkorf Zuid

Donderdag 25 Januari 2018 | reacties 3
hof-van-holland-broodkorf

Op donderdag 8 februari is er een informatieavond voor belangstellenden over het bestemmingsplan Nijmegen Broodkorf Zuid. Hier krijgt u meer informatie over de plannen van woningbouw en een school.
 

Het plangebied omvat woningbouw en een vmbo-school. Het plangebied wordt aan de oostzijde en zuidzijde globaal begrensd door een gedeelte van de Margaretha van Mechelenweg met daarachter de spoorverbinding Nijmegen - Arnhem en de brandweerkazerne. Aan de westzijde de Griftdijk-Noord met daarachter de nieuwbouwwijk Woenderskamp. Aan de noordkant raakt het plangebied verweven met het toekomstig natuur- en recreatiegebied.

 

Bestemmingsplan ter visie

Het College van Burgemeester en Wethouders is voornemens het ontwerpbestemmings-plan is op dinsdag 30 januari vrij te geven voor tervisielegging. De stukken liggen gedurende zes weken (met ingang van donderdag 8 februari  tot en met woensdag 21 maart 2018) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

 

Het digitale bestemmingsplan is op de landelijke website te zien vanaf 8 februari:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP26100-ON01

 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP26100-/NL.IMRO.0268.BP26100-ON01

 

Wilt u reageren op het Bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk. Stuur uw zienswijze naar:

Gemeenteraad Nijmegen

T.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (PK30)

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

 

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via deze link. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met E-herkenning is hierbij verplicht.

 

Informatieavond

Om bovenstaande plannen mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op 8 februari a.s. krijgen belangstellenden uitleg over dit bestemmingsplan en de noodzakelijke procedures.

 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 8 februari  a.s. in het Citadel College, locatie Dijkstraat 7A te Lent. Het is een inloopavond en u kunt vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur binnenlopen voor meer informatie. Uiteraard is er volop gelegenheid om tijdens de inloop vragen te stellen en op de plannen te reageren. U bent van harte welkom!

« Terug naar het overzicht

Reacties

Netty (donderdag 01 februari 2018)

komen hier ook huurwoningen??

nefkens (donderdag 01 februari 2018)

ook levensbestendige woningen, dus woongedeelte en slaapgedeelte gelijkvloers???

Redactie Waalsprong (dinsdag 06 februari 2018)

@Netty, @Nefkens: Op dit moment is het nog te vroeg om aan te geven, of op deze specifieke plek ook huurwoningen of levensloopbestendige (gelijkvloerse) woningen komen. Dat wordt in een later stadium pas ingevuld. Maar in de direct omgeving worden wel huurwoningen gerealiseerd, bijvoorbeeld in Hof van Holland en Woenderskamp. Het eerste woningaanbod daarvan verwachten we eind van dit jaar 'op de markt' te brengen.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media