LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Info avond over verkeer op Griftdijk

Donderdag 21 Januari 2016 | reacties 26
image-3521544

Op 2 februari 2016 houdt de gemeente Nijmegen een bijeenkomst over de beheersing van het verkeer op de Griftdijk in Oosterhout.

 

De Waalsprong is volop in ontwikkeling. Het plassengebied De Waaijer wordt aangelegd en er worden woningen gebouwd, bijvoorbeeld in Grote Boel en nieuw te ontwikkelen gebied Hof van Holland. Dit betekent ook dat het verkeer in de toekomst zal toenemen. Daarom wordt het plan om een knip te realiseren op de Griftdijk, om zo het verkeer beter te reguleren, verder uitgewerkt. Het projectteam wil omwonende en andere belangstellenden hier graag bij betrekken.

 

Van harte welkom

U bent van harte welkom op dinsdag 2 februari om 19.30 uur op het Citadel College, Griftdijk-Noord 9A in Lent. Het projectteam presenteert als inleiding de huidige en verwachte verkeersstromen op de Griftdijk; specifiek op het stuk tussen de rotonde van de Stationsstraat en de aansluiting van de busbaan op de Fruitlaan.

 

Vervolgens wordt het woord aan u als ervaringsdeskundige gegeven. Wij zullen u vragen om te delen wat u als belangrijkste verkeersprobleem ervaart in het westelijk deel van de Waalsprong. Rond 21.30 uur sluiten we gezamenlijk af. De resultaten van de avond vatten wij samen en stellen wij beschikbaar op www.waalsprong.nl.

 

Helaas is in de planning gebleken dat er op dezelfde avond ook een bijeenkomst is over de Giro. Heeft u belangstelling voor beide avonden dan kunt de de informatieavond over de Griftdijk ook nog op een later moment bijwonen. Datum, tijdstip en locatie volgen nog.

 

Aanmelden

Wij vragen u vriendelijk zich aan te melden als u bij deze avond aanwezig wilt zijn. Dat kan per mail of telefonisch bij Marian Eikholt:  m.eikholt@nijmegen.nl, tel.: 06-11782190. Wij verzoeken u  ook aan te geven met hoeveel personen u komt.

« Terug naar het overzicht

Reacties

Marc (zaterdag 23 januari 2016)

Aanleggen van een rotonde Terracottastraat / Griftdijk, het is vaak erg moeilijk om om veilig de Griftdijk op te komen vanuit de Terracottastraat, drempel die schuin afloopt, fietspad die van twee richtingen bereden wordt, twee bushaltes en natuurlijk de Griftdijk zelf die erg druk bereden is.

David (zondag 24 januari 2016)

Ik kan er niet bij zijn 2 februari. Daarom even zo mijn input. Ik hoop echt dat dit belachtelijke plan van een knip in de Griftdijk van tafel gaat. Zowel voor de regio als voor bewoners van nijmegen noord is dit een slecht plan. Veel bewoners van noord doen bijvoorbeeld boodschappen in elst of bij de Lidl, door een knip moet hiervoor door al deze mensen behoorlijk worden omgereden, met veel meer verkeer op de 325 tot gevolg. Ook zorgt een knip voor nog meer verkeer in de spits op de 325, die daardoor bij het minst of geringste vast loopt. Een goed alternatief is om de snelheid omlaag te brengen. Bijvoorbeeld voorsorteerstroken en verkeerslichten bij de terracottastraat en een rotonde bij de terralaan en bij de afslag naar de fietstunnel (waar nu verkeerslichten zijn). Op die manier maak je hard rijden onaantrekkelijk, en zorg je ervoor dat verkeer dat echt door wilt via de 325 rijdt, of via de bypass an de andere kant van het spoor.

Redactie Waalsprong (dinsdag 26 januari 2016)

Beste Marc en David, bedankt voor jullie reacties. Tijdens de infoavonden is er volop ruimte voor het delen van deze suggesties. @David: jammer dat u er niet bij kan zijn. Er wordt nog een tweede avond gepland, wellicht kunt u daarbij aansluiten. Datum en locatie volgen. Uiteraard nemen we uw input mee.

Caroline (dinsdag 26 januari 2016)

Helaas kan ook ik niet aanwezig zijn. Maar ik sluit mij volledig aan bij David. Eén van de redenen voor mij om naar (Woonpark) Oosterhout te verhuizen was de snelle verbinding naar de A15. Door mijn werk maak ik dagelijks hier gebruik. Dit doende zie ik dikwijls 's avonds wanneer ik naar huis ga het verkeer opstropen voor Ressen in de richting van Nijmegen. Deze 4 km klinkt niet veel maar deze 4km leveren wel 15-30 minuten extra reistijd op (dagelijks!). Ga je uit van 42 werkweken van 5 dagen dan is dat op zijn meest optimistisch ingeschat 52,5 uur. Dat is een stevige werkweek. En dan ga ik nog uit van het feit dat ik hier maar 1 keer last van heb omdat ik tijdig vertrek. Het voelt wel als aardig automobilistje pesten. Een woonwijk aanleggen met weinig voorzieningen/winkels en dan vervolgens alles aan doen om mensen maar geen auto te laten rijden. Eerst het onzalige idee dat bepaalde auto's Nijmegen niet in mochten (mijn kleine SUV) terwijl de burgermeester toendertijd zich met een grote BMW liet verplaatsen. Hoge parkeerkosten als we naar Nijmegen willen, gemiddeld 0.8 parkeerplaats bij de rijtjeswoningen en nu ons ook nog het woon-werkverkeer moeilijk maken. Het zou eens tijd worden dat Nijmegen naar de bewoners gaat kijken en hun behoeften, niet alleen naar hun portemonnaie....

Redactie Waalsprong (dinsdag 26 januari 2016)

@Caroline, wij signaleren deze verkeersdrukte ook en nemen uw input mee. Jammer dat u niet bij deze avond aanwezig kan zijn. Er komt een tweede informatieavond waar we verder gaan praten over mogelijke oplossingen voor het verkeersprobleem. Wellicht kunt u dan wel aansluiten. Datum, tijdstip en locatie volgen!

Redactie Waalsprong (dinsdag 26 januari 2016)

@Caroline, wij signaleren deze verkeersdrukte ook en nemen uw input mee. Jammer dat u niet bij deze avond aanwezig kan zijn. Er komt een tweede informatieavond waar we verder gaan praten over mogelijke oplossingen voor het verkeersprobleem. Wellicht kunt u dan wel aansluiten. Datum, tijdstip en locatie volgen!

Perry Jaspers (woensdag 27 januari 2016)

Waarom wil de gemeente geen knip op de Griftdijk bij de Citadel als ze perse een knip willen hebben? Staat voorop dat ik helemaal geen knip wil op de Griftdijk. Als je bang bent voor doorstromend verkeer die een sluiproute wil nemen pak deze mensen hiermee ook aan, ze kunnen evt via de weg aan het spoor. Dit kunnen ook de wijkbewoners doen die naar de Oversteek willen. Veel mensen uit deze wijk draineren op de A15-Bemmel en Elst, alleen de bewoners pest je dus met een knip op de voorgestelde lokatie. Daarbij komt nog eens dat de wijk groter wordt en steeds meer auto's over minder wegen kunnen rijden, met dit idee. Als de hele wijk gedwongen wordt via de A325 te rijden verplaats je het probleem naar deze weg met nog meer files ten gevolge hiervan. Ik heb het gevoel dat de gemeente-medewerkers alleen maar beredeneren dat wij naar Nijmegen moeten komen, terwijl de meerderheid van de wijk op Elst, Bemmel en Oosterhout is georiënteerd. Ik zal zeker aanwezig zijn deze avond, want ik ben zeer benieuwd naar de redenatie van de gemeente Nijmegen voor dit mijn inziens rare voorstel uit 2007.

Henk (woensdag 27 januari 2016)

De knip in de Griftdijk is volgens mij helemaal niet meer nodig. Ik woon in Lent en vroeger was het vaak aantrekkelijk om de Griftdijk als sluiproute te gebruiken. Nu totaal niet meer. sinds de opening van de Oversteek stroomt het verkeer op de "oude snelweg" rijdt altijd behoorlijk vlot door. Ik zou zeggen leg op de Griftdijk nog een paar rotondes en/of verkeerslichten waardoor hij nog minder aantrekkelijk wordt als sluiproute. Zo blijft de wijk Oosterhout goed ontsloten blijft voor de bewoners. Hoe meer ontsluitingen er zijn, hoe beter zich het verkeer zich zal verspreiden en hoe minder problemen er zullen zijn

Saskia (woensdag 27 januari 2016)

Ik sluit mij aan bij P. Jaspers. Wij wonen in Nijmegen Noord maar maken gebruik van vrijwel alleen maar faciliteiten in de gemeente Overbetuwe; Oosterhout (Lidl, benzinepomp) Elst (boodschappen, tandarts/ortho, bank) en Bemmel (boodschappen, zwemlessen, sport). Een knip zorgt ervoor dat we nog meer de A325 moeten gaan belasten. Inderdaad zijn wij hier veel meer gericht op Overbetuwe dan op Nijmegen stad, dat wordt kennelijk door de bestuurders van de gemeente Nijmegen onderschat. Wij vinden het een crime om in Nijmegen stad te zijn door de drukte en de parkeerkosten. Daarom gaan wij altijd "de andere kant" op. En met mij vele bewoners, ik kom altijd wijkgenoten tegen in Elst, Bemmel en Oosterhout. Een knip sluit ons volledig af van veel faciliteiten en dwingt ons om of naar Nijmegen te gaan (niet gewenst) of inderdaad de A325 richting Overbetuwe te nemen, wat ook niet wenselijk is. Verder werk ik in Arnhem, op de terugweg even snel de kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) ophalen en boodschappen doen bij de Lidl zit er dan ook niet meer in. Dan moet ik vanaf de Lidl eerst weer de A325 op om vervolgens naar de BSO aan de Griftdijk te rijden. Hemelsbreed 300 meter maar via de A325 extra kilometers en kan ik in de spits achteraan sluiten om weer thuis te komen. Wat een waanzin. Al zal de Albert Heijn hier in de wijk het wel zien zitten; de Lidl onbereikbaar voor de bewoners zal zeker voor een omzetstijging gaan zorgen.

Minka (woensdag 27 januari 2016)

Ik zie in de reacties dat het gaat om de belangen van de autorijders. Ik maak me grote zorgen over het fietsverkeer over de Griftdijk. De enorme slierten scholieren en forensen die nauwelijks op het fietspad passen. Bij de brug over de A15 delen ze het fietspad ook nog eens met bestemmingsverkeer, niet zelden zijn dat tractoren of ander groot materieel. Een rotonde aanleggen zou voor auto's misschien prettig zijn maar fietsers worden op rotondes vaak over het hoofd gezien. Daarbij hebben ze soms wel en soms niet voorrang. Rotondes zijn voor fietsers erg ongunstige en gevaarlijke verkeersmaatregelen.

Wim (woensdag 27 januari 2016)

Bij een, voor 2 woonwijken en voorzieningen, dermate ingrijpende verkeerswijziging neem ik aan dat er voldoende onafhankelijk onderzoek is verricht. Dat de gemeente deze resultaten onafhankelijk van andere (bedrijfsmatige) belangen heeft beoordeeld en daaruit een best passend voorstel heeft gekozen... Mijn persoonlijke ervaring is dat er op dit moment 1 piek moment per dag aanwezig is op de Griftdijk, in de ochtend met het uit de wijk vertrekkende autoverkeer en fietsverkeer richting Nijmegen. Met de verbetering van de doorstroming op de A325 en de aanleg van de s111 richting de nieuwe Waalbrug is de verkeersdruk op de Griftdijk flink afgenomen. Overlast is alleen nog merkbaar op het moment dat er zich een ongeluk heeft voorgedaan op de A325 of s111. Wat wel een probleem oplevert is de grote hoeveelheid fietsers welke gebruik maakt van de Griftdijk. In de ochtend is het aantal fietsers zo groot dat dit een aanzienlijke impact heeft op de doorstroming van het autoverkeer. Doordat op dit moment de fietsers voorrang hebben op de rotonde ter hoogte van het nieuwe CWZ gebouw ontstaan er opstoppingen voor het autoverkeer op met name de Oude Groenestraat. Mede versterkt door de situatie ter plaatse van de oversteekplaats voor de basisschool. Ook het verlaten van op de Griftdijk aangesloten wegen (bv. Volsellastraat, Terracottastraat en Zegelringstraat) is lastig. In de meeste situaties betreft het een omhooglopende oprit met weinig zicht door naastgelegen woningen. Deze situatie zorgt ook voor de nodige filevorming en onveilige situaties. Wat ik in ieder geval beantwoord zou willen zien is: - Wat is de aanleiding van deze verkeerswijziging; - Op basis van welke uitgangspunten is dit voorstel gebaseerd; - Waarom een splitsing in de Griftdijk als de oorzaak mogelijk ergens anders ligt; - Wat is de daadwerkelijke inspraak van de bewoners of zijn de plannen al definitief; - Is de nog steeds onveilige situatie van de oversteekplaats naar/van de basisschool meegenomen.

Wim (woensdag 27 januari 2016)

Bij een, voor 2 woonwijken en voorzieningen, dermate ingrijpende verkeerswijziging neem ik aan dat er voldoende onafhankelijk onderzoek is verricht. Dat de gemeente deze resultaten onafhankelijk van andere (bedrijfsmatige) belangen heeft beoordeeld en daaruit een best passend voorstel heeft gekozen... Mijn persoonlijke ervaring is dat er op dit moment 1 piek moment per dag aanwezig is op de Griftdijk, in de ochtend met het uit de wijk vertrekkende autoverkeer en fietsverkeer richting Nijmegen. Met de verbetering van de doorstroming op de A325 en de aanleg van de s111 richting de nieuwe Waalbrug is de verkeersdruk op de Griftdijk flink afgenomen. Overlast is alleen nog merkbaar op het moment dat er zich een ongeluk heeft voorgedaan op de A325 of s111. Wat wel een probleem oplevert is de grote hoeveelheid fietsers welke gebruik maakt van de Griftdijk. In de ochtend is het aantal fietsers zo groot dat dit een aanzienlijke impact heeft op de doorstroming van het autoverkeer. Doordat op dit moment de fietsers voorrang hebben op de rotonde ter hoogte van het nieuwe CWZ gebouw ontstaan er opstoppingen voor het autoverkeer op met name de Oude Groenestraat. Mede versterkt door de situatie ter plaatse van de oversteekplaats voor de basisschool. Ook het verlaten van op de Griftdijk aangesloten wegen (bv. Volsellastraat, Terracottastraat en Zegelringstraat) is lastig. In de meeste situaties betreft het een omhooglopende oprit met weinig zicht door naastgelegen woningen. Deze situatie zorgt ook voor de nodige filevorming en onveilige situaties. Wat ik in ieder geval beantwoord zou willen zien is: - Wat is de aanleiding van deze verkeerswijziging; - Op basis van welke uitgangspunten is dit voorstel gebaseerd; - Waarom een splitsing in de Griftdijk als de oorzaak mogelijk ergens anders ligt; - Wat is de daadwerkelijke inspraak van de bewoners of zijn de plannen al definitief; - Is de nog steeds onveilige situatie van de oversteekplaats naar/van de basisschool meegenomen.

Rogier (woensdag 27 januari 2016)

Aangezien de Volsellastraat momenteel dé aanvoerweg is van al het verkeer van en naar het westelijk deel van de wijk lijkt het mij een prima oplossing om een rotonde te plaatsen ter hoogte van de Terralaan en de Griftdijk. Dit is nu al een moeizaam punt met veel scholieren, ouders met kleine kinderen op de fiets, etc. Als we dit eerste stuk van de Terralaan (dus de wijk in) niet enkel busbaan maken, maar laten dienen als invoer van de wijk, dan kan de Volsellastraat éénrichtingsverkeer worden.

Robin (woensdag 27 januari 2016)

In een document van de gemeente (http://www.waalsprong.nl/images1/waalsprong/bestanden/Nieuwsbrief%20Verkeersplan%20260905.doc) lees ik dat de knip er zou moeten komen om vrachtverkeer langs de wijk te voorkomen. Dat zou ook met een bordje kunnen (zo eentje met een rode rand). Een voordeel van de huidige situatie is ontlasting van de A325, met een knip wordt juist het tegenovergestelde bereikt. Een ander argument is sluipverkeer. Ook dat houdt niet echt stand omdat sinds een paar maanden de s111 daarvoor veel interessanter is. Omdat veel verkeer van de wijk richting Elst gaat (ik ga zelf makkelijk meer dan 10x per week die kant op of er ik kom er vandaan ivm werk en winkelen), lijkt me omrijden via de A325 niet de bedoeling. De A325 is nu al een dagelijkse file, terwijl omrijden voor het milieu ook niet wenselijk is. De twee echte problemen van de Griftdijk zijn 1. de beperkte ruimte voor het fietsverkeer (smalle fietspaden) en 2. de moeizame aansluiting van woon-werk-verkeer dat tijdens de spits (linksaf) de Griftdijk op wil maar er moeilijk op kan door de fietsstroom. Ik herken me dus in de bijdrage van Wim. Een rotonde ter hoogte van de Terralaan en de Terracottastraat zou misschien helpen. Het aantrekkelijker maken van de fietsroute door de wijk (ipv op de Griftdijk) zou ook helpen.

Redactie Waalsprong (donderdag 28 januari 2016)

Allen, bedankt voor de opmerkingen en suggesties. We hopen deze discussie op 2 februari met u voort te kunnen zetten. Uw aanwezigheid en bijdrage worden zeer op prijs gesteld!

Mat (donderdag 28 januari 2016)

Mijns inziens is het 's ochtends erg moeilijk de Griftdijk op te draaien vanuit de Wetsteenstraat door o.a.de grote hoeveelheid fietsers waardoor je soms minutenlang moet wachten. Het leidt bovendien tot gevaarlijke situaties, je kunt er op wachten dat het een keer fout gaat. Het zou enorm schelen als er een aantal rotondes zouden worden aangelegd. Bovendien wordt er ook vaak veel te hard gereden. Er zijn ook veel vrachtwagens die gebruik maken van deze (sluip)route. Wellicht een verbod met uitzondering van bestemmingsverkeer?

Redactie Waalsprong (donderdag 28 januari 2016)

Gezien de reacties hier, vermelden we ook graag dat het nog niet vaststaat dat er een fysieke knip, ook wel ‘harde’ knip’, komt in de Griftdijk. 2 februari gaat het in eerste instantie om het inventariseren van de knelpunten die u nu ervaart.

Robin (vrijdag 29 januari 2016)

Het opdraaien vanuit de Elten op de Griftdijk tijdens de spits is moeilijk. Rotondes zijn een optie. Een andere / betere optie is om het fietspad richting Nijmegen weg te halen (in ieder geval ter hoogte van de Wijk) en dit naar de andere kant van de weg te verplaatsen. Dat fietspad moet dan wel 3x zo breed als nu worden. Gelukkig lijkt er aan die kant van de weg genoeg ruimte om dat te realiseren. De auto's van de Grote Boel zouden in de toekomst dan niet moeten aansluiten op de Griftdijk, maar bijvoorbeeld op de S111 of de Keizer Hendrik VI singel.

Rene (woensdag 03 februari 2016)

Quote: "Gezien de reacties hier, vermelden we ook graag dat het nog niet vaststaat dat er een fysieke knip, ook wel ‘harde’ knip’, komt in de Griftdijk. 2 februari gaat het in eerste instantie om het inventariseren van de knelpunten die u nu ervaart." Mijn ervaring was anders. De knip wordt min of meer als het ei van Columbus gepresenteerd zonder een goede onderbouwing wat de problemen zijn en wat je daar mee oplost. Ook aan het eind noemt de wethouder 'De knip aan de zuidkant' weer. Dat klinkt niet als het inventarisen van problemen, waarna je pas over een oplossing kan nadenken. Het lijkt meer een persoonlijk doel om de knip te maken dan om problemen op te lossen. Ook het filmpje om aan te tonen dat er een probleem zou zijn is lachwekkend. Men trekt de conclusie dat dit komt vanwege de grote hoeveelheid auto's, maar vergeet voor het gemak maar even dat deze aansluiting erg onoverzichtelijk is, er veel fietsers de doorgang blokkeren, en dat er bushaltes zijn die eveneens problemen met de doorstroming en zicht geven. Nergens uit het verhaal blijkt dat de knip een oplossing hiervoor is (want zelfs met knip zou het verkeer toenemen). Vreemd genoeg staat er in het ambitiedocument van de gemeente (jan 2015) dat er juist GEEN knip komt omdat dit gezien de verkeersintensiteit niet nodig is. Vreemd dat een half jaar later dit ineens 180 graden is omgedraaid ....

Rene (woensdag 03 februari 2016)

Quote: "Gezien de reacties hier, vermelden we ook graag dat het nog niet vaststaat dat er een fysieke knip, ook wel ‘harde’ knip’, komt in de Griftdijk. 2 februari gaat het in eerste instantie om het inventariseren van de knelpunten die u nu ervaart." Mijn ervaring was anders. De knip wordt min of meer als het ei van Columbus gepresenteerd zonder een goede onderbouwing wat de problemen zijn en wat je daar mee oplost. Ook aan het eind noemt de wethouder 'De knip aan de zuidkant' weer. Dat klinkt niet als het inventarisen van problemen, waarna je pas over een oplossing kan nadenken. Het lijkt meer een persoonlijk doel om de knip te maken dan om problemen op te lossen. Ook het filmpje om aan te tonen dat er een probleem zou zijn is lachwekkend. Men trekt de conclusie dat dit komt vanwege de grote hoeveelheid auto's, maar vergeet voor het gemak maar even dat deze aansluiting erg onoverzichtelijk is, er veel fietsers de doorgang blokkeren, en dat er bushaltes zijn die eveneens problemen met de doorstroming en zicht geven. Nergens uit het verhaal blijkt dat de knip een oplossing hiervoor is (want zelfs met knip zou het verkeer toenemen). Vreemd genoeg staat er in het ambitiedocument van de gemeente (jan 2015) dat er juist GEEN knip komt omdat dit gezien de verkeersintensiteit niet nodig is. Vreemd dat een half jaar later dit ineens 180 graden is omgedraaid ....

Anna (woensdag 03 februari 2016)

"Vreemd genoeg staat er in het ambitiedocument van de gemeente (jan 2015) dat er juist GEEN knip komt omdat dit gezien de verkeersintensiteit niet nodig is. Vreemd dat een half jaar later dit ineens 180 graden is omgedraaid." Inderdaad erg vreemd, het lijkt erop alsof dit weer een infrastructuur stuk is waar een bestuurder zijn naam voor de toekomst mee wil vast leggen. In de tijd dat ik in Oosterhout woon hebben we daar al meer last van gehad, ik noem een Betuwelijn, een Multi Modaal Transportcentrum (wat gelukkig niet is doorgegaan...). Wat wij nog het meest bevreemd is dat bij deze 'oplossing' (voor een niet meer bestaand probleem) niet wordt gekeken naar de impact op het milieu, Met al die extra kilometers wordt aardig wat CO2 en fijnstof de natuur ingeblazen. Toch wel een bijzondere erfenis van een groen links bestuurder... Besluiten nemen die alleen maar een extra belasting op het milieu opleveren... Ik blijf maar zoeken naar de echte reden van deze knip, verminderen verkeersdrukte? Nee, want door deze oplossing verhoogt deze op ander plekken. Verbetering milieu? Nee, want extra CO2 en fijnstof door extra autokilometers. Verbeteren veiligheid? Nee, want aan de veiligheid op de Oude Groenestraat of voor de fietsers wordt niets gedaan.... IK SNAP HET GEWOON NIET!!

Redactie Waalsprong (woensdag 10 februari 2016)

We merken dat de discussie over de Griftdijk veel reacties losmaakt. De reacties die hierboven zijn gedaan, zullen wij doorsturen naar het projectteam. Via de nieuwsberichten op de site houden wij u op de hoogte van het vervolg. Verwachting is dat in maart een tweede bewonersavond wordt gepland voor het vervolg.

David (woensdag 10 februari 2016)

Beste redactie, fijn dat jullie de reacties doorsturen. Ook dank voor de goede terugkoppeling en informatievoorziening. Groet, David

Redactie Waalsprong (dinsdag 16 februari 2016)

@David, graag gedaan, wij zijn blij met de betrokkenheid van alle bewoners!

M.Bolhuis (zaterdag 17 december 2016)

Wij als toekomstige bewoners van de Grote Boel vinden het heel belangrijk dat er minder verkeer komt op de Griftdijk. Het is een woonwijk en daar past geen drukke verkeersweg bij. Er kan prima via de A325 gereden worden die daar voor gemaakt is. Je kan niet een woonwijk belasten met zoveel verkeer omdat veel automobilisten een snellere route willen nemen. Ontlasten van de A325 door de Griftdijk te rijden is geen oplossing.

Redactie Waalsprong (dinsdag 17 januari 2017)

Geachte heer/mevrouw Bolhuis, De discussie op dit bericht is gesloten en berichtgeving is inmiddels door de tijd ingehaald, het gaat hier om een bericht over 2016! Inmiddels is besloten dat de Griftdijk een bewonersvriendelijke knip krijgt, die tijdens de spitsuren gaat gelden. Ook worden vrachtwagens geweerd op de Griftdijk. Daarmee zal verkeersdruk op de Griftdijk aanzienlijk afnemen. Maatregelen worden in de loop van 2017 van kracht. U krijgt daarover tzt per post nog bericht van de betreffende afdeling van de gemeente Nijmegen.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media