LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Grote behoefte aan stedelijk wonen in Nijmegen

Donderdag 31 Maart 2011 | reacties 0

In Nijmegen is tot 2020 vooral vraag naar woningen in centrumstedelijke woongebieden. Behalve de binnenstad en de direct omliggende wijken, kunnen ook de geplande wijken Citadel en Waalfront in die behoefte voorzien. Dit blijkt uit de ‘Woningmarktverkenning Nijmegen 2010- 2020’ , die het college van B&W heeft vastgesteld .

 

In Nijmegen moeten tot 2020 nog 9.000 tot 11.000 woningen worden gebouwd. Dat heeft deels te maken met de toename van het aantal alleenstaanden, de zogenoemde ‘huishoudenverdunning’. Maar de bevolking van Nijmegen groeit de komende 30 jaar nog tot bijna 190.000. Ook daarvoor zijn extra woningen nodig.

De verkenning laat zien dat de aantallen woningen in het bouwprogramma wel kloppen bij de woningbehoefte, maar dat er kwalitatief grote verschillen zijn in vraag en aanbod. Opvallend zijn een overschot aan etagewoningen in de koopsector, een tekort aan etagehuurwoningen in het stadscentrum en in de stadsbuurten, en een royaal overschot aan locaties voor woningbouw in de meeste andere woonmilieus.

 

Nijmegen heeft een breed woningbouwprogramma. De grootste locaties zijn de Waalsprong en het Waalfront, maar ook in de bestaande stad is voor ongeveer 7000 woningen ruimte beschikbaar. De 550 woningen die in 2010 zijn opgeleverd en de 1500 woningen die in aanbouw zijn, zijn daarbij inbegrepen. De vraag naar centrumstedelijk wonen heeft direct te maken met het mengen van wonen, winkelen en bedrijvigheid. Mensen die een woning zoeken in een stedelijk woonmilieu, willen behalve een woning ook andere functies in de nabijheid. De geplande wijken Waalfront en Citadel liggen nabij het bestaande stadscentrum en bieden straks die levendigheid. Ondanks de bouw van deze wijken blijft er in andere centrumstedelijke wijken een tekort aan bouwlocaties. De vraag is in die wijken vrijwel geheel gericht op (goedkope) etagehuurwoningen. In het coalitieakkoord hebben GroenLinks, PvdA en D66 aangegeven het woningbouw-programma te willen herijken op basis van de uitkomsten van WoON 2009. De stadsregio Arnhem Nijmegen heeft samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen deelgenomen aan de landelijk enquete WoON. Daarmee kunnen ook binnen Nijmegen betrouwbare uitspraken worden gedaan ten aanzien van de woningvraag tot 2020. Niet alleen wat betreft het aantal woningen, maar ook wat betreft woningtype, -prijs en -locatie.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen 29 maart 2011

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media