LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Gezocht: vrijwilligers met een warm hart voor vogels en amfibieën

Maandag 31 Januari 2022 | reacties 0
bucaavd001v-2

In de Waalsprong wordt natuurinclusief gebouwd. De gemeente Nijmegen werkt daarvoor onder andere samen met diverse natuur- en milieuorganisaties. Zij adviseren de gemeente en doen belangrijk werk voor het in kaart brengen van diverse plant- en diersoorten. Veel van dit werk wordt gedaan door vrijwilligers. Heeft u een warm hart voor vogels en amfibieën? Meld u dan nú aan om het team van vrijwilligers te komen versterken!

 

In de Waalsprong leven verschillende dieren, maar tegelijk gebeurt er ook veel menselijke activiteiten, zoals het bouwen van woningen. Hoe gaan die twee samen? En hoe zorgen we voor een natuurinclusieve manier van werken in de Waalsprong? De gemeente Nijmegen heeft hiervoor een soortenmanagementplan opgesteld. Het plan houdt in dat er met een aantal diersoorten extra rekening wordt gehouden en de aantallen van deze soorten op peil worden gehouden. Zo creëren we een plus voor de natuur én de biodiversiteit. De soorten waar aandachtig naar gekeken wordt zijn onder andere:

  • uilen (steenuil, ransuil, kerkuil)
  • buizerd
  • roek
  • rugstreeppad
  • grote modderkruiper
  • poelkikker.

Monitoring van aantallen
De gemeente krijgt advies en hulp van diverse natuur- en milieuorganisaties. Zo wordt vanuit het Natuurplaza (RAVON en Sovon) de monitoring van de vogels en amfibieën gecoördineerd. De kerkuilenwerkgroep en STONE (steenuilen) zijn ook bij het plan betrokken. Er wordt hier gewerkt met professionals, maar er wordt ook veel gedaan door vrijwilligers.

 

Gezocht: vrijwilligers

Extra hulp is op dit moment van harte welkom! De natuurorganisaties zijn op dit moment op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen bij de monitoring van ransuil, buizerd, oeverzwaluw en amfibieën. Hoe kunt u helpen?

  • RansuilBij de ransuil gaat het om opsporen van roestplaatsen in de winter, tellen (zichtwaarnemingen overdag) en lokaliseren van broedplaatsen (roepende jongen ‘s nachts).
  • Voor monitoring van de buizerd moeten nesten geteld en gecontroleerd te worden. Het liefst brengen we – naast de buizerd - álle roofvogels in beeld, dus ook de torenvalk, slechtvalk en sperwer). Voor de kenners: er is in Nijmegen-Noord nog een roofvogeltelplot Nijmegen- vacant!  
  • Voor oeverzwaluw zoeken we vrijwilligers die de gaten in de kunstwanden willen schoonmaken en opnieuw met zand vullen. Ook tellen van het aantal bezette holten is een wens. Deze taak zou zich ook goed kunnen lenen voor een activiteit van een school(klas).
  • Heeft u een warm hart voor koudbloedigen? Vrijwilligers kunnen zich melden voor het in kaart brengen van amfibieën (rugstreeppad, kamsalamander en poel-/bastaardkikker).  

In alle gevallen wordt u een instructie en opleiding aangeboden, om dit belangrijke werk goed te kunnen doen. Uiteraard bekijken we graag samen met u waar uw inzet mogelijk is.

 

Interesse?

Wilt u bijdragen aan deze mooie taak of heeft u vragen over wat het werk inhoudt? Stuur dan een mail naar Kaat Willemse en vermeld in de mail ‘vrijwilliger Waalsprong en soort(en)’.

Meer weten over natuurinclusief bouwen en biodiversiteit in de Waalsprong? Lees dan deze pagina over het soortenmanagementplan!

 

Namens RAVON, Sovon en Stone én de gemeente Nijmegen bedanken wij u alvast hartelijk voor uw inzet!

 

rugstreeppad

 

 

Foto's: 

Kwakende rugstreeppad (boven) - fotograaf: Arnold van Rijsewijk

 

Ransuil - fotograaf: Harvey van Diek (Sovon, cc)

 

Kwakende poelkikker (onder) - fotograaf: Annemarie van Diepenbeek

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media