LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Gefaseerde invoering Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Dinsdag 6 Maart 2012 | reacties 0
tram-valenciennes

Eerst snel en frequent rijdende hoogwaardige bussen die 7 dagen per week een vaste betrouwbare route rijden, later mogelijk een tram. Een tracé via de Burchtstraat en Plein 1944 heeft daarbij de voorkeur boven de Oranjesingel. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Nota Voorkeursbeslissing die burgemeester en wethouders hebben vrijgegeven. In de nota staat het advies voor de gefaseerde invoering van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Knooppunt Ressen en de campus Heijendaal. HOV draagt bij aan een beter bereikbaar Nijmegen. Iedereen die wil kan tot 11 april zijn mening geven over de nota. Daarna besluiten het college en de gemeenteraad over de voortgang van het project.

 

De Nota Voorkeursbeslissing is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en een dialoog met de stad. Beiden zijn in 2011 uitgevoerd, en zijn mede nodig om in aanmerking te komen voor financiering door het Rijk. In de vorig jaar door de raad aangenomen nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar speelt Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) een belangrijke rol in het bereikbaar houden van Nijmegen en haar knooppunten. De ambitie is om HOV op termijn te realiseren in de vorm van een tram. Tramprojecten in binnen- en buitenland tonen aan dat dit vervoermiddel meer reizigers trekt dan de bus. De prioriteit voor de komende jaren ligt echter bij het creëren van een vrijliggend HOV-tracé en comfortabele bussen die reizigers snel, frequent en via een vaste betrouwbare route naar de belangrijkste bestemmingen in de stad vervoeren.

 

Het onderzoek en de dialoog met de stad leiden daarnaast tot de volgende conclusies:
- Een tracé via Burchtstraat en Plein 1944 richting CS en Spoorkuil heeft de voorkeur boven de Oranjesingel. Het Oranjesingeltracé scheelt 2 minuten reistijd. Dat reizigers niet in het centrum kunnen uitstappen, behoud van het groene karakter van de Oranjesingel en doorstroming autoverkeer op de singel en Keizer Karelplein wegen echter zwaarder.
- Randvoorwaarde is een vaste en betrouwbare HOV-route, 7 dagen per week. Daarvoor dient de wekelijkse warenmarkt op de Burcht- en Augusteinenstraat te verhuizen.
- Comfortabele bussen moeten vanaf 2017 over het voornamelijk vrijliggende HOV-tracé kunnen rijden. Daarom wordt eerst het tracé in Nijmegen-Noord (over een deel van de Griftdijk, Woenderskampseweg en Graaf Alardsingel) ontwikkeld.
- Een lager tempo van de woningbouw in Nijmegen-Noord leidt tot tragere groei van het aantal reizigers. Omdat daarnaast het Rijk bezuinigt en de OV-concessie die eind 2012 ingaat tot en met 2022 loopt, wordt ingezet op een systeemsprong naar tram in de periode 2020-2030.

 

Toekomstig Station LentAlle informatie over het HOV (inclusief fasering) is te raadplegen op www.nijmegen.nl/hov. Ook start 7 maart een expositie in de Stadswinkel aan de Mariënburg. Op 12 maart is er een informatieavond over de plannen in het stadhuis. Mede op basis van de reacties nemen het college en de gemeenteraad voor de zomer een definitief besluit over de verdere voortgang van het project HOV.

 

Stadsregio
Het tracé Nijmegen-Noord – binnenstad – Heijendaal staat bekend als Lijn1, en maakt deel uit van de plannen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor een regionaal HOV-netwerk. Dit regionale HOV-netwerk kan op steun rekenen van de provincie Gelderland. Voor financiering van het Nijmeegse tracé zal dan ook een beroep gedaan worden op de stadsregio en de provincie.
Behalve HOV zetten Nijmegen, stadsregio en provincie ook in op een betere bereikbaarheid voor het autoverkeer (verbreding van de A50, uitbreiding wegennet Nijmegen-Noord, aanleg nieuwe stadsbrug de Oversteek), de trein (meer Sprinters, station Nijmegen Goffert) en de fiets (snelfietsroutes richting Arnhem, Beuningen, Malden).

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen 28 februari 2012
 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media